92 dní bez alkoholu a už to prestávam rátať...
Status, 1. 11. 2022 22:36     4   6