Ale pozor! Nie hocijaké umenie a hocijaká krása. Musia spĺňať vysoké kritérium čistoty a ušľachtilosti. Kde však nájsť takéto umenie? Žiaľ, nie je ho veľa, ale predsa len existuje.


Jedným z pozitívnych príkladov je tvorba môjho priateľa Tomáša Lajmona, ktorý sa profesionálne venuje zákazkovej umeleckej drevorezbe. Odbor „rezbár a umelecké spracúvanie dreva“ vyštudoval vo svojom rodisku na Orave, kde má v súčasnosti zriadený malý ateliér.

O svojej práci s drevom hovorí, že to nie je pre neho iba zdroj obživy, ale hlavne zdroj nesmierneho vnútorného naplnenia a rozvoja. Ako rezbár mohol vo svojom živote spoznať mnoho vzácnych ľudí a tiež pochopiť, čo znamená, keď sa človeku stane záľuba povolaním. Plynutie času sa vtedy zastaví a každý deň, prežitý v práci, sa stáva vzácnym darom. Darom, ktorý lieči dušu, telo i vzťahy.

V priebehu rokov našiel majster Lajmon svoje rezbárske potešenie v detailnom a čo najviac prepracovanom štýle rezby, pri ktorom nepoužíva žiadne kopírovacie frézy, ani duplikátory. Myslí si totiž, že čím viac práce urobí rezbár rukami, dlátom a svojou bezprostrednou predstavivosťou, tým viac svojho vnútra do diela vkladá. Práve tým je jeho dielo navonok i vnútorne hodnotnejšie.

Táto cesta je síce pre rezbára časovo náročnejšia, ale najviac zodpovedá jeho povahe a jeho estetickému cíteniu. Rád sa venuje ľudovej i poľovníckej tematike, no v istom zmysle je mu najbližšia tematika náboženská. Vďaka tomu je podstatnou časťou jeho tvorby práca pre kostoly.

O výtvarnej tvorbe nie je treba veľa hovoriť. Treba ju vnímať. Ona nás sama osloví. Pozrite si krátke video o tvorbe Tomáša Lajmona.

Screenshot


A keď sa chcete o jeho práci dozvedieť viac, môžete zavítať na jeho web stránky. Stojí to naozaj zato.

» rezbar-orava.sk/atelier/...

» www.umelecka-drevorezba.sk/...

 Blog
Komentuj
 fotka
tequila  24. 11. 2023 15:31
mohol by ti z hlavy mozog vyrezat
Napíš svoj komentár