Vo vzťahu k vakcinácii proti pandémii existujú dve kategórie ľudí. Jedni doslova čakajú na vakcínu. Absolútne dôverujú vedcom, ktorí ju vyvinuli, a sú ochotní bez akýchkoľvek námietok dať sa čo najrýchlejšie zaočkovať, aby sa mohli čo najrýchlejšie vrátiť k starému dobrému spôsobu života.


Druhá kategória ľudí sa stavia k vakcinácii oveľa zdržanlivejšie. Slepo neverí farmaceutickému priemyslu, ani vedeckým kapacitám, ani mediálnej kampani, ktorá používa morálne postuláty ako je zodpovednosť a ochrana tých najslabších a najzraniteľnejších.

Voči tomuto všetkému zaujíma druhá kategória ľudí značne rezervovaný postoj, ale to najrozhodujúcejšie sa aj tak skrýva v niečom úplne inom. Skrýva sa to v určitom vnútornom tušení a cítení, že dať sa zaočkovať nie je správne. Pri tejto predstave sa v nich čosi vnútorne sprieči a núti ich zaujať odmietavý postoj, hoci toto svoje cítenie nevedia jasne špecifikovať. Je však tak silné, že ho nedokážu zlomiť žiadne argumenty. Tak silné, že dotyčný by sa dobrovoľne nedal nikdy zaočkovať. A ak k tomu bude donútený, tak len pod veľmi silným nátlakom.

No a skutočným účelom tohto textu je poskytnúť práve týmto ľuďom aj vonkajšiu oporu pre ich vnútorné cítenie, aby sa o ňu mohli oprieť pri svojom prípadnom zdôvodňovaní, prečo sa nechcú dať zaočkovať.

Tá opora spočíva v morálnej výhrade, alebo inak povedané, vo výhrade svedomia, ktorú je možné uplatniť na základe súčasného právneho poriadku pri nesúhlase s vykonaním niečoho, čo sa prieči nášmu svedomiu. Lebo je to práve svedomie, čo sa v týchto ľuďoch ozýva! Svedomie, ktoré je impulzom ducha v nás a náš duch, stojaci nad hmotou, je schopný prehliadať všetky súvislosti a upozorniť nás prostredníctvom svedomia na to, že niečo nie je morálne v poriadku, a preto by sme sa tomu mali radšej vyhnúť.

A čo teda nie je v poriadku na vakcinácii proti novému koronavírusu?

V dnešnej dobe internetu sa takmer nič neutají, a preto na verejnosť prenikla informácia, že na výrobu vakcíny proti koronavírusu sú okrem iného použité aj kmeňové bunky potratených ľudských plodov. Znamená to teda, že každý kto sa dá zaočkovať, príjme do svojej krvi biologický materiál zo zavraždených a násilne potratených ľudských plodov.

Existujú ľudia, ktorým takéto niečo nevadí, morálny rozmer tohto problému je im ľahostajný a najdôležitejšie pre nich je, že budú chránení pred koronavírusom. Existujú však aj ľudia, ktorých svedomie sa proti tomu prieči, a preto sa i oni priečia vakcinácii. A to v väčšine prípadov bez toho, že by vedeli o vyššie zmienených skutočnostiach. Oni o tom síce rozumovo nevedia, ale ich duch, prehliadajúci všetko o tom vie, a prostredníctvom impulzov svedomia im dáva na vedomie, ako sa v tejto veci správne morálne zachovať.

V otázke morálneho, etického a ľudského rozmeru vakcíny nie je dokonca zajedno ani cirkev, pretože aj tá sa vo vzťahu k tejto problematike rozdelila na dve skupiny. Na veľkú a oficiálnu skupinu podporovateľov vakcinácie, a na menšiu a neoficiálnu skupinu jej odporcov.

Druhú, menšiu skupinu zastupuje biskup Athanasius Schneider. Ten prehlásil, že je pripravený ísť aj do väzenia, ale neetickú vakcínu neprijme, pretože je vyrobená z bunkových línií potratených detí.

Biskup Schneider vydal toto vyhlásenie spolu s kardinálom Pujatsom, biskupom Stricklandom, biskupom Lengom a biskupom Petom. Títo katolícki biskupi zaujali kritický postoj k novým vakcínam proti ochoreniu Covid-19.

Biskup Schneider vysvetlil, že on a jeho kolegovia biskupi, ktorí tiež podpísali vyhlásenie, chápu dôležitosť toho čo navrhujú a uviedol, že odmietnutie očkovania proti Covidu-19 môže viesť k prísnym trestom. Jeho excelencia dala jasne najavo, rovnako ako signatársky biskup biskup Strickland, že je pripravený ísť aj do väzenia, ale neprijme očkovaciu látku vyvinutú vďaka potratom. Biskup doslovne uviedol, že sa spolieha na Stvoriteľa, ktorý mu určite dodá silu, aby dokázal priniesť aj poslednú obetu.

Biskup Schneider vyhlásil, že cíti skutočnú bolesť v srdci, keď vidí koľko ľudí, vrátane kňazov a biskupov katolíckej Cirkvi, podporuje prijateľnosť vakcíny proti Covidu, vyrobenej z bunkových línii potratených detí. Biskup Schneider je presvedčený o tom, že Stvoriteľ ukáže všetkým následky a napokon im otvorí oči.

Takáto je teda situácia a záleží naozaj na každom človeku osobne, ako sa zachová. Či bude poslúchať hlas svojho svedomia, alebo je jeho svedomie do takej miery prekryté rozumom a všetkými rozumovo racionálnymi argumentami, že sa prikloní na stranu rozumových dôvodov. Na každom osobne záleží, či uverí pokryteckej argumentácii, že vakcináciou ochránime životy tých najslabších a najzraniteľnejších, ale za cenu toho, že zavraždíme tých najslabších a najzraniteľnejších v telách matiek. Toto rozhodovanie je skutočne v rukách každého z nás, pretože to spočíva vo výsade nášho práva slobodnej vôle. Zostáva iba dúfať, že opäť nenadíde doba, kedy budú ľudia nasilu nútení k niečomu, čo sa prieči ich vnútornému presvedčeniu. Že v tomto zmysle zostane sloboda a oni si budú môcť uplatniť svoju výhradu svedomia.

A celkom na záver si ešte nedokážem odpustiť jedno malé zamyslenie. Zamyslenie nad etikou a morálkou vedcov, pracujúcich s genetickým materiálom ľudských potratených plodov ako s niečím úplne štandardným a bežným, čo je možné využiť a použiť akýmkoľvek spôsobom. A to bez akýchkoľvek predsudkov a takzvaných stredovekých klišé.

Neviem ako na vás, ale na mňa s takéhoto prístupu vanie ľadový chlad, ktorý sa na všetko díva len s chladnou vedeckou racionalitou a úplne ignoruje morálno etický rozmer veci. V takomto prístupe niet citu, niet ducha a niet svedomia! Je to len racionalita rozumu dohnaná do extrému, ktorá sa prieči samotnej podstate ľudskosti, pretože z tiel zavraždených ľudských plodov činí žiaduci materiálne na najrozmanitejšie využitie.

Je to veľmi podobné tomu, ako keď v koncentračných táborov varili z kostí zavraždených židov mydlo. A je tragédiou, že súčasní vedci, využívajúci k svojej práci potratené ľudské plody nevnímajú ľudskú, etickú a morálnu zvrátenosť svojho počínania. A je tiež tragédiou väčšiny obyvateľstva našej planéty, že vkladá svoju nádej do takejto nemorálnej vakcíny, ako do svojej záchrany pred pandémiou. Ľudstvo sa dostalo do problémov a svoje problémy rieši prostredníctvom využitia vrážd nenarodených! Z mŕtvoliek zavraždených ľudských plodov si chceme vybudovať cestu k lepšej budúcnosti a k lepšiemu životu! Ide tu o obrovský morálny precedens, spočívajúci v snahe dosiahnuť prospechu pre ľudstvo, ale žiaľ, za cenu nemorálnosti a neetického jednania. V ilúzii, že účel svätí prostriedky! V ilúzii, že ak je účel dobrý, môžu byť použité aj tie najnemorálnejšie a najzvrátenejšie prostriedky.

Môže byť takéto niečo požehnané? Môže nám to priniesť šťastie a konečné normalizovanie pandémiou narušeného života? Môže ľudstvo profitovať z nemorálnosti a chladnej rozumovej vypočítavosti?

Veď predsa toto všetko sú skutočnosti do neba volajúce! Skutočnosti, ktoré nám v konečnom dôsledku musia priniesť ešte niečo oveľa horšie, ako je súčasná pandémia! Jednoducho nie je možné zachovať sa tak, že zavraždíme iného a potom využijeme jeho vraždy vo svoj prospech.

Pred takouto morálnou dilemou dnes stojí súčasné ľudstvo, ale z médií sa o nej nedozviete. Z médií sa nedozviete, že sa ľudstvo ide zapredať diabolovi, aby ho zachránil! A na jeho krvavý oltár obetuje zmarené životy nenarodených!

Nie však na diabla, ale na Stvoriteľa sa mali ľudia obrátiť v snahe o svoju záchranu! A na Pánov oltár mali priniesť to najkrajšie a najlepšie, čo sa v nich nachádza! Mali tam priniesť svoju spravodlivosť, čestnosť, lásku a čistou! Mali tam priniesť svoju ochotu pomáhať iným a podporovať ich! Mali tam priniesť svoju úctu k životu, i k celému stvoreniu! Mali tam priniesť svoju dôveru v Pána, ktorý nám práve prostredníctvom dôvery v neho môže ukázať správne východisko zo súčasnej situácie. A mohol by ho ukázať aj vedcom, keby vnútorne pracovali s týmito skutočnosťami, a keby viac ako svojmu chladnému a bezcitnému rozumu dôverovali Stvoriteľovi a obracali sa k nemu. A vo svetlej inšpirácii by potom mohli nachádzať riešenia, ktoré by neboli proti Bohu, ale boli by v súlade s ním a jeho Vôľou, ako i v súlade so základnými princípmi ľudskosti.

Zdá sa však, že svet už uskutočnil svoju voľbu a vybral si svoju cestu. Ty však, jednotlivec, ktorého svedomie ešte žije a ozýva sa, načúvaj jeho hlasu, riaď sa nim a kráčaj cestou, ktorú ti ukazuje, pretože len to je cesta správna.

PS. Po dokončení tohto článku som vo verejnoprávnom rozhlase zachytil informáciu, že niektorí pracovníci domov sociálnych služieb odmietajú vakcínu. Ako dôvod uvádzajú, že jej neveria, pretože za ňu neručí výrobca, ale len štát. Otázka: čo je to potom za produkt, keď zaň samotný výrobca neručí?

» www.christianitas.sk/biskup-joseph-s...

» www.christianitas.sk/biskup-schneide...

» rumble.com/vcg9c0-zpravoda...

 Blog
Komentuj
 fotka
dwarvax  11. 1. 2021 17:16
waaat? co som to zacal citat za sracku
 fotka
tanji  11. 1. 2021 18:05
@dwarvax velmi silnu sracku. Ja som zvladol prve dva odseky. potom som dostal rakovinu z toho
 fotka
staphylococcus  11. 1. 2021 19:10
Pozadujem vratenie tej minuty zivota ktoru som prave stratila, dakujem. Imho jedine co je na tomto celom nemoralne je pisat tento bullshit na internety.
 fotka
dwarvax  11. 1. 2021 19:21
@2 no tak to som trpezlivejsi. skoncil som niekde pri potratoch
 fotka
sechs  11. 1. 2021 19:59
Screenshot
 fotka
vreskot000  11. 1. 2021 20:19
uplne super článok a chválim toto.
 fotka
admin  11. 1. 2021 20:37
Prosíme dokladovať vedeckú štúdiu dokazujúcu informáciu, že na výrobu vakcíny proti koronavírusu sú okrem iného použité aj kmeňové bunky potratených ľudských plodov. Kedže v článku sa odvolávate na to, že informácia o tom prenikla. Prosíme linkovať vedeckú autoritu, ktorá to dokazuje na základe štúdie alebo oficialnu stránku výrobcu vakcíny, ktorá obsahuje tieto bunky. Vo svete sú desiatky výrobcov vakcín (každý používa inú technológiu) v článku ste zabudli uviesť, ktorá z vakcín obsahuje túto položku.
Odvolávate sa síce na morálne autority, ale tie neposkytujú informáciu o tom, ktorý výrobca používa spomínané kmeňové bunky.
 fotka
vladqog  11. 1. 2021 21:23
Taká kopa sračiek...
 fotka
tarassaco  11. 1. 2021 21:52
Ak máš Instagram, ocami_farmacie spracoval na túto tému stručnú sériu storiek s názvom Vakcína a DNA, kde okrem iného uvádza aj stanovisko pápeža.

V skratke, jedná sa o kmeňové bunky JEDNÉHO (!), dobrovoľne potrateného dieťatka pred 60 rokmi. Tieto bunky sa ďalej množili v laboratóriu. Už vtedy bolo ich odobratie eticky sporné a dnes tobôž. Lenže tie bunky už raz máme a tak ich využívame. Nedávajú sa do vakcín, ale "pestujú" sa v nich vírusy do vakcín.
To dieťatko by bolo zomrelo bez ohľadu na to, či by mu tie bunky odobrali. No jeho smrť nepriamo zachránila (podľa niektorých odhadov) cez 4 miliardy ľudských životov.
10 
 fotka
cltr0n  12. 1. 2021 16:03
A čo na to pápež? Nie sú tvoje tvrdenia heréza?
11 
 fotka
tequila  12. 1. 2021 16:18
@admin nebolo by lepsim riesenim takyto debilny nabozensky fanatizmus rozsirujuci hoaxy zabanovat?
12 
 fotka
robin  12. 1. 2021 16:45
Zaujímavý článok. Nehovorím, že s tebou súhlasím vo všetkom, hlavne o vakcíne nič dokopy neviem, ale nabádaš ľudí k individualizmu a preto ťa budem považovať za správneho človeka
13 
 fotka
blackfog  12. 1. 2021 20:32
Do akého temného opresívneho stredoveku sme sa to dostali, keď sa spochybňuje veda. A nebavíme sa o teóriách ale o faktoch.
14 
 fotka
18fliper  12. 1. 2021 21:42
kamo ty sa isto doma bicujes
15 
 fotka
agent03  12. 1. 2021 22:07
Sak nech si to sektari nedaju a zostane viac pre normalnych.
16 
 fotka
miro016  13. 1. 2021 01:56
@admin toto treba zmazat, moze sa jednat o sirenie poplasnej spravy (hlavne v tejto dobe)...

A k tym konspiraciam o ockovani... Verim tomu, ze KAZDY z nas ako sme tu bol ockovany ako dieta, tak co sa tu este stale riesi...
17 
 fotka
vreskot000  13. 1. 2021 10:54
@tarassaco ak je to pravda, asi prvý krát musím s týmto názorom súhlasiť
18 
 fotka
vreskot000  13. 1. 2021 11:02
myslím si že v laboratórnych podmienkach, čo všetko sa tam deje, vás medicínsky svet nikdy nebude informovať. lekár nedáva do novín, že práve vykonal interrupciu a usmrtil nenarodené dieťa. aj pred našou nemocnicou sa v predvečer sviatku všech svätých konajú modlitby za nenarodené deti. dav ľudí našťastie nikto nerozháňa. to nie je demonštrácia katolicizmu, ale poukázanie na to, že všetci sme božie deti od počatia po prirodzenú smrť. tak ako z nenarodeného dieťaťa by mohol vzniknúť ľudský život, ktorý raz vymyslí liek na rakovinu okamžite účinný, môže z nenarodeného dieťaťa vzniknúť prirodzene aj vrah, ktorý by možno usmrtil nás všetkých. teórie okolo tejto tematiky sú nekonečné.
na druhej strane ak jestvuje potratený ľudský plod, má sa pochovať. aj obhliadajúci lekár prítomný pri prirodzenej smrti mrtvo rodeného novorodenca, pediater tuším, ak sa z mojej praxe dobre pamätám, on konštatuje smrť, a presne sa stanoví, čo sa má robiť s potratovým plodom. mal by sa taktiež pochovať. je to plod, ktorý sa nevivynul do štádia novorodenca, napriek tomu spĺňa všetky predpoklady na to, že toto bolo osoba. a osoba je individuálna podstata rozumovej prirodzenosti, čo znamená, že by z nej určite sa narodilo dieťa.
čo znamená, že plne súhlasím s blogom
19 
 fotka
tarassaco  13. 1. 2021 12:33
@vreskot000 práveže v laboratórnych podmienkach a medicínskom prostredí je potrebné zaznamenávať každý jeden krok, aby bolo možné úkon vykonať znovu. Hlavne teda čo sa výskumu týka. Ak je výskum, ktorý sa nedá podľa inštrukcií do bodky zopakovať, je to zlý výskum. A rovnako, v lekárskych záznamoch musí byť zapísané všetko, čo sa vykonalo, aby sa to mohlo využiť v prípade komplikácií. Samozrejme, do novín sa to nedáva, pretože sa jedná o citlivé údaje. No dohľadateľné to je. Taktiež vrámci vedy máme bioetické komisie, ktoré sa aktívne zaoberajú výskumom a aktuálnymi etickými problémami. A hlavne v oblasti ľudského života.

Len pripomeniem, že podľa zákona niektorých krajín je úplne legálne po smrti človeka odobrať jeho tkanivá alebo orgány pre použitie v transplantácii alebo výskume. Ak teda súhlasíš, že nenarodený plod je človek, je teda normálne zaobchádzať s ním ako s akýmkoľvek iným človekom - čiže aj v prípade manipulácie s jeho tkanivom.
20 
 fotka
vreskot000  13. 1. 2021 13:55
@tarassaco to už neviem.... ale vďaka za koment
21 
 fotka
gombik35  13. 1. 2021 15:51
Som čakal seriózny článok ... Ale tak som na birdzi ja sem tiež pridávam ho*ná
22 
 fotka
johnysheek  13. 1. 2021 19:08
@vreskot000 tentokrat si skutocne predviedol stredoveke myslenie ciastocne, kedy bolo nemyslitelne "pitvat" cloveka, ktory zomrel..
pricom prave vdaka pitvam dnes vieme zachranovat statisice a miliony ludi rocne.. aby nezomreli na relativne banalne veci..

+ ako pise @tarassaco vyjadril sa k tomu papez a tiez viacere dalsie i slovenske cirkevne autority, ze sa o nemoralne konanie nejedna..

to ze tu svojimi bludmi zasiera priestor mahmut pozname uz z cias, ked sa volal M.Š. a neviem co este..

vsak ma celkom prekvapilo, ze toto niekto realne cital..
@staphylococcus mahmut tu zatial nic kvalitnejsie ani nepostol, som prekvapeny, ze ho ludia citaju vobec.. a hlavne kolko je tu komentov..

@admin wau.. kto sa dostal k adminskemu kormidlu? dalsia naivna dusicka veriaca v krajsie zajtrajsky birdzu? ... my sympathy..
23 
 fotka
vreskot000  13. 1. 2021 19:49
@johnysheek prečitaj si môj komentár a povedz mi v čom mám stredoveké myšlienky prosím ťa?
24 
 fotka
staphylococcus  13. 1. 2021 20:16
@admin pane boze, imortalizovane bunecne kultury sa bezne pouzivaju na testovanie vsetkeho mozneho (je to humnnejsie nez pouzivanie laboratornych zvierat, len casto nedostacujuce). Som si myslela, ze toto je informacia ktora je bezne dostupna verejnosti, to je ako keby si chcel paper dokladujuci, ze mlieko produkuju kravy
Na, tu mas wiki » en.wikipedia.org/wiki/Use_of_fet...
25 
 fotka
staphylococcus  13. 1. 2021 20:18
...ale akoze, that being said samotna vakcina obsahuje presne 0 fetalnych buniek a tie plody, z ktorych tie bunky pochadzaju boli potratene desatrocia dozadu, ziadne satanisticke sekty nemixuju nasilim potratene slovenske deticqy na vyrobu vakcin, to su len chore katolibanske bludy.
26 
 fotka
johnysheek  14. 1. 2021 05:21
@staphylococcus malokedy sa to stava, ale uplne suhlasim

@vreskot000 pre zaciatok tvoj suhlas (uplny suhlas) s tymto clankom..
pokracujuc je s tym suhlasom spojene vyjadrenie o (potrebe) pochovat potrateny plod..
vsetko to naraza na skutocnost, ze ak uz je raz plod potrateny, preco by sa nemohol vyuzit pre dobro ludstva...
ad1 - nebol potrateny za tymto ucelom
ad2 - nepouziva ho priamo nikto, kto bol pri potrate aktivny
ad3 - jedna sa o desatrocia skladovane bunky..

ps: vcera sa k tomu v asi 17min videu vyjadroval i Kramara... odporucam pozriet...

pps: mahmut pise casto tak, ze by sa s nim dalo suhlasit, jeho vystavba textu nesie nasledne vzdy inu pointu, nez je ta ktoru danej teme prisudzuje a ako ju chape RKC, preto s nim malokedy je mozne suhlasit a snad nikdy uplne vo vsetkom...
27 
 fotka
johnysheek  14. 1. 2021 05:23
beriem spaet staphylo.. posledna veta je tvoja zast a nie pravda... toto s katolikmi nema nic spolocne.. overuj si fakty aj ty teda.. vdaka
28 
 fotka
staphylococcus  14. 1. 2021 07:23
@johnysheek ma, vela katolickych organizacii sa vyjadrilo proti pouzivaniu vakcin, pri vyvoji ktorych boli fetalne bunky pouzite. Ten, kto by si mal overovat fakty si ty. Ked uz nic ine tak aspon otvorit ten sprosty wiki link.
29 
 fotka
nerwous15  14. 1. 2021 13:16
@admin kdesi som to cital, este pred 70timi rokmi alebo tak, skutocne slo o potraty deti, z ktorych sa vyrabaju vakciny dodnes.. (ziadne nove, vzdy tie iste zo 40tych rokov) neslo o nic nehumanne, len to blbo znie.. a myslim, ze to pustali aj v spravach.. zdroj ti nedam, nepamatam.. pogoogli
30 
 fotka
marjy77  14. 1. 2021 16:29
Ten text obsahuje také obrovské chyby v zmýšľaní, že to sa nedá ani reagovať na ne. Poprosím autora aby si najprv zistil viac o tom čo píše (lebo už len tvrdenie že tie bunky sú priamo vo vakcínach proti covidu je obrovský HOA . Ten blog by mal byť vymazaný za šírenie nepravdivých informácií.
Napíš svoj komentár