Takmer všetky kresťanské cirkvi svorne tvrdia, že spása sveta spočíva v Kristovom utrpení, smrti a následnom zmŕtvychvstaní. Tak to bolo predpovedané a tak sa to muselo stať, aby sa naplnili Písma. Ak však túto tézu podrobíme dôkladnejšiemu skúmaniu, ukáže sa ako nezmysel. Ako omyl a blud!


Kresťanský svet v podstate tvrdí, že Kristus MUSEL byť zradený, že MUSEL byť odsúdený židovskou veľradou, že MUSEL byť vysmievaný, bičovaný a nakoniec ukrižovaný, aby tretieho dňa stal zmŕtvych. Tým vraj spasil svet, taký bol Boží plán a tak sa stalo, aby sa naplnili predpovede prorokov.

My však uvažujme! Aby sa všetko toto splnilo tak, ako to bolo predpovedané, židovská veľrada musela Krista uznať vinného a odsúdiť ho na smrť. Ak by sa totiž rozhodla inak a ak by ho nebodaj oslobodila, prekazila by tým predsa Stvoriteľov plán spásy. To ale potom nevyhnutne znamená, že jej rozhodnutie usvedčiť Krista z viny a odsúdiť ho na smrť bolo SPRÁVNE!

Podobne tomu bolo i u Piláta. Z hľadiska svojej pozície rímskeho miestodržiteľa mohol Ježiša alebo odsúdiť, alebo oslobodiť. On sám ho chcel oslobodiť. Tým by ale narušil plán spásy! Pilátovo rozhodnutie Krista ukrižovať bolo teda SPRÁVNE!

A rovnako SPRÁVNE sa „našťastie“ rozhodol i židovský ľud, ktorý mohol oslobodiť Krista, ale vybral si Barnabáša. Tak to bolo „správne“, pretože Kristovým oslobodením by sa predsa prekazil Stvoriteľov plán spásy. Takto a nie inak vyzerá celá vec v tej najprísnejšej logike.

Židovská veľrada teda rozhodla SPRÁVNE! Pilát rozhodol SPRÁVNE a židovský ľud sa taktiež rozhodol SPRÁVNE! Presne tak to totiž stálo v Písmach, tak to predpovedali proroci a tak sa to muselo stať!

Ak však vyššie uvedené tvrdenia skúmame svojim najvnútornejším cítením, naše cítenie sa voči niečomu takémuto musí búriť. Vo svojom najhlbšom vnútri predsa jasne cítime, že veľrada správne nekonala, že Pilát nerozhodol správne a že židia nemali oslobodiť Barnabáša. Veľmi jasne cítime, že ich konanie správne nebolo.

To však potom znamená, že Kristus nemusel a nemal zomrieť! Že jeho smrť bola spôsobená sériou nesprávnych rozhodnutí ľudí. No a to zase znamená, že spása sveta musí a musela spočívať v niečom inom, ako v Kristovom utrpení, smrti a následnom zmŕtvychvstaní. Stvoriteľov plán spásy predsa nemôže stáť na zločinných a nesprávnych rozhodnutiach ľudí ako na niečom, čo sa stáva nevyhnutou súčasťou plánu spásy. To, čo pochádza od Stvoriteľa sa predsa nemôže priečiť tomu najelementárnejšiemu ľudskému cíteniu pre to, čo je správne a čo nesprávne. Veď Boh je predsa Spravodlivosť a Láska, ktorá sa nespolčuje so zločincami a nekalkuluje s ich zvrhlými a zvrátenými rozhodnutiami.

Kristovo utrpenie a smrť boli zločinom! Bola to obyčajná vražda, ku ktorej došlo sériou nesprávnych rozhodnutí ľudí! Prostredníctvom niečoho takéhoto nemohol byť svet spasený! Práve naopak, ľudia tým na seba uvalili vinu! Nesmiernu vinu!

Spása totiž nespočíva v Kristovej smrti a jeho zmŕtvychvstaní, ale v jeho Slove, ktoré nám priniesol. V Slove, za ktoré podstúpil nesmiernu bolesť a utrpenie. Spása spočíva v Ježišovom učení, ktoré ukazuje cestu do Výšin! V jeho učení, ktoré nám ukazuje, ako máme myslieť, hovoriť a jednať, aby sme boli spasení! JEDINE TEN, KTO ŽIJE PODĽA KRISTOVÝCH SLOV BUDE SPASENÝ! NIKTO INÝ!

Predstavme si, že by všetko prebehlo úplne inak. Že by židovský národ uznal Krista ako Mesiáša, ktorým naozaj bol a že by ho ako Mesiáša uznala i židovská veľrada a učinila ho veľkňazom svojho národa. Veľkňazom povolaného národa židovského! Židovským kráľom v duchovnom slova zmysle!

Predstavme si, že by Kristus prostredníctvom kňazov, ktorí by mu verne slúžili, očistil židovskú náuku od všetkého pokriveného a nesprávneho, od všetkých ľudských názorov a domnienok. A obyčajný ľud, ktorý sa vo svojej detskej viere snažil žiť podľa dovtedajšieho pokriveného učenia, tento ľud by svojim detským spôsobom prijal neskalenú náuku Kristovu a začal by sa podľa nej riadiť.

Duchovný rozmach, ktorý by to muselo priniesť, by bol nevídaný. Spolu s duchovným napredovaním by automaticky došlo i k pozdvihnutiu hmotných pomerov. Čistým životom ľudí podľa čistého učenia by sa všetko čoraz viacej rozjasňovalo. V žiarivom jase života podľa Zákonov Božích, obsiahnutých v Kristovom učení, by všade vyrástlo šťastie, radosť, mier a porozumenie.

Toto by svojou mocnou príťažlivou silou pôsobilo i na ostatné národy. Cudzinci by sa hromadne prichádzali učiť a ono nové, zázračné učenie by sa snažili aplikovať do života svojich vlastných národov. Svetlo a Pravda by sa šírili medzi všetky národy a všetkých ľudí na zemi. Zem by sa napokon stala veľkou ríšou šťastia, pokoja a mieru. Ríšou jasavého a radostného života podľa Zákonov Božích! Stala by sa pozemským odleskom rajských záhrad.

Takýto bol Stvoriteľov plán spásy! Veľkolepý a veľkorysý, zodpovedajúci veľkoleposti a veľkorysosti vševládneho Boha.

Ľudská nízkosť, malosť, vierolomnosť a nečistota sa však postavili proti Stvoriteľovým plánom. Ľudia zlovoľne zavraždili Božieho Syna dúfajúc, že tým umlčia a zabijú aj jeho Slovo. Že tým zabijú jeho učenie, v ktorého dodržiavaní sa skrýva spása! Spása každého jednotlivca i celého sveta!

Avšak Kristus, ktorý sa zjavoval svojim učeníkom ešte 40 dní po svojej smrti im sprostredkoval odvahu, silu a odhodlanie k šíreniu jeho učenia medzi všetky národy zeme. Toto učenie totiž nesmelo byť zabité, pretože tým by temnota definitívne zvíťazila. Pretože tým by ľudstvo stratilo cestu k spáse, ktorá spočíva v Kristovom Slove a v živote podľa neho.

Kto teda podľa neho žije, kto mu podriadi všetko svoje cítenie, myslenie, reč a jednanie, ten kráča istou cestou k spáse. Kto si však myslí, že bol spasený Kristovým utrpením, jeho smrťou na kríži a jeho zmŕtvychvstaním, ten je na veľkom omyle. Ten sa rúha, pretože vražde a vzbure proti Stvoriteľovi sa snaží pripisovať význam, ktorý tento surový zločin voči Synovi Božiemu nikdy nemal. Lebo Kristova smrť bola obyčajnou vraždou a nie spásou sveta!

A na záver ešte odpoveď na otázku, prečo potom proroci predpovedali Ježišovo utrpenie a smrť? Preto, aby ľudí varovali! Aby sa ľudia mali na veľkom pozore pred niečím takým, ako je vražda Mesiáša! Proroci o tom hovorili preto, aby sa tomu v budúcnosti zabránilo. Aby sa to v nijakom prípade nestalo a ľudia sa toho vyvarovali.

v spolupráci s » smeromkzivotu.blogspot.com/...

 Blog
Komentuj
 fotka
tequila  5. 5. 2023 15:41
zdochni na rakovinu
 fotka
vreskot000  5. 5. 2023 22:08
je evidentne že Pan Ježiš musel smrťou vykupiť každeho človeka, pretože diabol oklamal prvych ľudi v raji, nasledkom hriechu zomreli. piše o tom pavol vo svojich listoch. o tomto si raz pisal už. v podstate maš pravdu. udajne podľa videni Katariny Emerichovej počas ukrižovania Pana sa diali rôzne zazraky. ked sa narodil Pan Ježiš, udajne sa rozpadla obrovska socha pohanskeho démona Jupitera v rímskom chráme. O tom ani reči nikde! zaujimave. takže v niečom pravdy mas určite
 fotka
annyejnji  6. 5. 2023 20:25
@1 prepanakrala toto je strasne
 fotka
kobra  6. 5. 2023 21:57
Aby ti zhoreli vajcia ty sektarska kurva!
 fotka
abstraktdepres  7. 5. 2023 11:47
"Kristovo utrpenie a smrť boli zločinom! Bola to obyčajná vražda, ku ktorej došlo sériou nesprávnych rozhodnutí ľudí! Prostredníctvom niečoho takéhoto nemohol byť svet spasený! Práve naopak, ľudia tým na seba uvalili vinu! Nesmiernu vinu!"

Náhodou tento blog je dobrý. Na tom krestanskom vnímaní ukrižovania je niečo choré. Viac to pripomína pohanské rituály, keď ľudia obetovali nejake zviera... Rozhodne neviem ako by smrtou ježiša mohli byť vykúpený ľudia, teda prakticky tým že ho ukrižovali. Zdá sa mi to silne skreslené tak aby z toho za každú cenu vyšlo niečo dobré... Samotný znak krestanstva, kríž je silne nechutný. Kríž je proste utrpenie. Pripomienka ako sme na kríž pribili liečitela...
 fotka
vreskot000  7. 5. 2023 21:23
@abstraktdepres kedže nečítaš bibliu v kontexte starého a nového zákona, je ti niečo zbytočne samozrejme aj vysvetľovať. to vieš. takých samozvanych vykladačov biblie, ktorí sa do toho nerozumejú, mam najradšej
 fotka
abstraktdepres  8. 5. 2023 12:01
@vreskot000 pre mna si podla toho čo píšeš len další fanatik čo sa nad krestanstvom nevie racionálne zamyslieť.

Neberieš aj homosexualitu za chorobu z ktorej ta viera v boha vylieči? Tipujem že áno.

Prečítaj si aspoň závery 3 či 4 najznámejších evanjelií. V jednom sa začali diať nadprirodzené javy a otvárať hroby a vstávať mrtví a v inom sa nedialo vôbec nič len ježiš povedal "dokonané jest" a "skonal". V dalšom zase niečo iné...

Vieš ono sa do toho krestanstva "nerozumie nikto". Okrem iného ľudia do obsahu biblie početne krát zasahovali a dalšia hromada chýb vznikla násobnými prekladmi.

Odpoviem tvojim spôsobom. "Nerozumieš sa do toho" Skús si o tom niečo prečítať.

Vtipné je aký sú krestania kritický moralisti. Pritom mnoho z nich verí v boha len kvôli tomu aby "išli do neba". Čisto zištné dôvody. Zatial čo keď koná dobro ateista tak je to nezištne čisto na základe morálky. Nič za to nečaká.

Ako tomas55555. Velký krestan pretože chce ísť do neba a potom tu píše že vztah sa po 14 dnoch bez sexu nutne musí rozpadnúť. Že ženy sú opice a tak ďalej...


Ok, tak miesto kritiky ako správny krestan pokorne vysvetluj. Ako krestan, vzor morálky a šíritel viery. Ja si to prečítam. Ak to bude mať tzv. hlavu aj pätu.
 fotka
abstraktdepres  8. 5. 2023 12:19
@vreskot000
P.S.: dúfam že nemáš chuť ma za to čo som napísal upáliť. Inak by ma zaujímalo, vzhladom k rusko ukrajinskej vojne, či pápež ešte aj v dnešnej dobe posväcuje zbrane ktorými sa masakrujú ľudia alebo sa od tejto nechutnosti už upustilo.
 fotka
vreskot000  8. 5. 2023 19:32
@abstraktdepres kedže sv. otca františka 100 percent nesleduješ tak neviem o akom posväcovani zbrani vyprávaš bracho. on je práveže ako štátnik praveže jediný, ktorý vo svojom liste vždy apeluje na dostojnosť ukrajinskeho naroda a aby sa všetko vyriešilo v mieri. on mi je práveže v tomto veľmi sympatický.
Napíš svoj komentár