Domnienka kresťanských cirkví, že svet bol spasený krížom a vzkriesením Krista, je nesprávna! Táto téza je tragickým omylom, ba čo viac, je jednou z hlavných príčin neustále sa prehlbujúceho duchovného, morálneho a mravného úpadku civilizácie na planéte Zem.


Človek, ktorý totiž tvrdí, že náš svet bol spasený Kristovou smrťou na kríži a jeho utrpením musí byť pravdepodobne slepý, keď nevidí a nevníma ten desivý úpadok všetkých vyšších hodnôt, ten všeobecný rozklad elementárnej ľudskosti. Vari naozaj takto vyzerá svet, ktorý bol spasený?

Nie, tisíckrát nie! Realita, ktorú každodenne prežívame, je sama o sebe až príliš očividným svedectvom toho, že spása a spasenie musí predsa len tkvieť v niečom úplne inom, čo by sa v zásadnom zmysle omnoho pozitívnejším spôsobom odzrkadlilo v každodennom živote jednotlivcov i celej spoločnosti.

Dôrazne preto treba povedať: „Súčasné ponímanie spásy a spasenia je nesprávne, pretože pozornosť veriacich odvádza od toho hlavného a najpodstatnejšieho! Od poznania, v čom je spása naozaj skrytá!“

Spása nespočíva v Kristovej smrti a zmŕtvychvstaní! Spočíva jedine v Kristovom Slove, v ktorom nám bolo jasne ukázané, ako máme myslieť, cítiť, hovoriť a konať. Kto príjme toto Slovo a bude podľa neho naozaj žiť, ten zaručene dôjde k spáse. Iná cesta k nej nevedie a nikdy ani neviedla! Keby bol práve na túto skutočnosť cirkvami kladený hlavný a jediný dôraz, dnes by pravdepodobne všetko na našej planéte vyzeralo úplne inak. Určite rozhodne lepšie! Žiaľ, dôraz sa však kládol na niečo úplne iné, a týmto spôsobom bola výhybka, vedúca k skutočnému spaseniu, nastavená nesprávnym smerom.

Skúsme nad tým už raz vážne pouvažovať! Naša spása spočíva jedine v živote podľa Slova Pravdy! V živote podľa učenia Ježiša Krista! K spáse teda môže dospieť iba ten, kto sa snaží žiť tak, ako nám ukázal Spasiteľ. Nikto iný!

Ľudia vo všeobecnosti i celý svet však nežijú podľa Spasiteľových slov, a preto sú na míle vzdialení od spásy. Ba práve naopak, kráčajú k záhube! K svojej osobnej i k záhube celej civilizácie! Tvrdiť v takejto situácii, že svet už bol spasený Kristovým krížom a zmŕtvychvstaním je doslova absurdné.

Veď ľudstvo v podstate ešte doteraz vôbec nepochopilo a nezrealizovalo najdôležitejší princíp Kristovej náuky, spočívajúci v zásade, že voči iným sa máme chovať tak, ako chceme, aby sa iní chovali voči nám. Svet sa v skutočnosti vôbec neriadi Synom Božím ukázaným princípom pomáhajúcej lásky, vzájomnej podpory, úcty a ľudskej spolupatričnosti. No a žiaľ, nemalú vinu na tomto stave majú všetky kresťanské cirkvi, ktoré svojim veriacim správnym spôsobom neukazovali, ako skutočne dospieť k spáse. Tie kresťanské cirkvi, ktoré ešte doteraz mylne prehlasujú, že spása spočíva v smrti a vo vzkriesení Ježiša Krista. Je to omyl, pretože skutočná spása spočíva jedine v živote podľa Kristovho učenia a v ničom inom!

Ľudia by preto už konečne mali začať samostatne uvažovať, hľadať a nakoniec i nájsť spásu tam, kde naozaj je: V živote podľa učenia Ježiša Krista! Ak to pochopia a začnú kráčať správnym smerom, veľmi pozitívne sa to prejaví nie len na kvalite ich vlastného, osobného života, ale aj na zlepšení kvality medziľudských vzťahov v ich najbližšom okolí, a nakoniec i v celej spoločnosti. A až bude týmto spôsobom žiť väčšina ľudí na našej planéte, iba potom možno hovoriť, že náš svet úspešne kráča cestou k spáse.

v spolupráci s » smeromkzivotu.blogspot.com/...

 Blog
Komentuj
 fotka
vreskot000  6. 10. 2022 23:18
principiálne máš pravdu
 fotka
johnysheek  7. 10. 2022 06:35
@vreskot000 nie nema a prepac ale ako katolik toto napisat nemozes...

ako ktosi mudry povedal - bez zmrtvychvstania "marne nase namahania" , resp. mohol by si zit akokolvek amoralne, nic by to na veci nezmenilo..

len vdaka a jedine zmrtvychvstaniu doslo k vitazstvu nad smrtou...
ano samozrejme treba zit i v sulade so Slovom a v Laske s Bohom.. avsak "ja som brana do neba" "ja som cesta pravda a zivot" ... a len ten pride k otcovi kto ide skrze mna..

bud teda fakt platia jezisove Slova - avsak musia vsetky, alebo neplatia.. a potom ziadne..

takze nie... spasenie vlastnymi silami bez milosrdenstva Boha je nemozne...

co nemeni nic na tom, ze treba zit podla av sulade s ucenim cirkvi, JK,.. ale zakladna premisa tohto clanku je proste zla
 fotka
vreskot000  7. 10. 2022 09:53
samozrejme že máš pravdu, ale mimo katolíckej cirkvi veria bludom, ale podme v krátkosti si to zhrnuť.

Spása nespočíva v Kristovej smrti a zmŕtvychvstaní! Spočíva jedine v Kristovom Slove, v ktorom nám bolo jasne ukázané, ako máme myslieť, cítiť, hovoriť a konať. to píše mahmut.

samozrejme že sa mýli, ale v princípe sa jedná o dogmatický omyl.
dogmatika mi jasne definuje na podklade písma, že bez vykupiteľskej smrti Pána nie je možné dosiahnuť spásu.

hrešíš každý deň. aj knazi hrešia, aj biskupi. aj rehoľníci. mnohí z nich sa topia v hovnách vlastnej nečistoty, kde sa pernamentne prehrešujú proti 6. božiemu príkazu, proti krádežiam, ktoré neberú ako krádež. uvediem príklad. si si istý, že knaz nepozerá porno? myslim že na 90 percent áno. druhá vec. si si istý, že pán farár v nejakom veľkom meste si nikdy nepotiahol niečo zo zvončeka? nejakých 10 eur natankovať. ved to je len 10 eur. koho su tie peniažky? a sme doma.
treba žiť v súlade s učením to mi je ako bývalému bohoslovcovi čo chcel byť knaz plne jasné.
ale pokiaľ nebudeš mať čistú myseľ, neoslobodíš a teda chceš sa vymaniť spod jarma svojho hriechu, kde proste vedome a dobrovoľne ten hriech odmietneš, šťastný nebudeš nikdy.
si vezmi.
Pán ježiš v okamihu smrti sa isto modlil za piláta, kajfáša, herodesa, (herodes starší bol už mrtvy, herodes jeho syn bol v období ježišovej smrti a zmrtvychsvtania po nom predsa) modlil sa za všetkých tak ako povedall..... "otče odpusť im lebo nevedia čo činia..."

vezmi si jednu udalosť.

jeden knaz mi povedal, že aj to, že bol holokausť, a fašisti prenasledovali najma židov ( boli odsudeni aj katolícki duchovni, mnísi, mnišky, protestanti, všetci proste čo veria v Boha) že jestvuje morálny problém, ktorý spočíva v tom, že masové prenasledovanie židov za II.sv. vojny sa dialo ako splnená výzva z písma sv.... totiž židia na súde s Ježišom kričali.... ukrižuj ho ukrižuj ho... a dôležitá veta....
..."jeho krv na nás a na naše deti...."

koli tejto vete Boh dopustil holokaust a vraždenie židov. inak židia sú extermne pomstychtivý a dutý národ. ja ich označujem za finančných podvodníkov, ktorí s pravou vierou v Boha nemajú nič dočinenia, lebo by dávno sa správali tak, že sme jedno stádo a jeden pastier, ako si to želal Kristus.

žid ti povie, že Kristus je mŕtvy. takého by som nakopal do riti, a nie to, že sa mu budem pchať kdesi, ako to robia katolicki predstavení vo vztahu k židom.

a teraz ti píšem, čo som vydedukoval z mahmutovho blogu.
že vražda Krista ktorého zabili židia, bola obyčajná vražda, ktorá v našom ponímaní samozrejme priniesla spásu, to je jasne, lebo pamiatku panovej večere (zelený štvrtok ) vykupiteľská smrť Pána (velky piatok) spočinutie v hrobe (biela sobota) zmrtvychvstanie a prelomenie všetkého zlého (veľkonočná nedeľa) sú neochvejnými bodmi v principiálnom ponatí kresťanstva ako takého.
daj si takú špekulatívnu otázku. pilát, ktorý súdil Ježiša Krista, bol prchký pohan, ktorý potajme obetoval rímskym bohom a navyše bol dosť poverčivý. lenže židia ktorí žiadali smrť Ježiša nemohli sa definovať ani náhodou ako tí, ktorí sú vyvolení národ, pretože vyvolený národ musí mať súcit s niekým, kto nejde proti nim, kto koná zázraky, kto meni spoločnosť k lepšiemu tým, že im priniesol spásu. koľkých uzdravil, a predsa sa židia neobrátili. židia, na čele s ich náboženskými predstavenými sú dodnes v hlbokom omyle, že Kristus je mŕtvy v hrobe.
tento omyl, ktorému veria ma uisťuje v to, že Pán Ježiš jasne že triumfálne vstal z mŕtvych, porazil smrť, obnovil život, otvoril nám brány neba, ale tým, teda židom, ktorí toho boli očividnými svedkami, videli, a predsa neuverili, tých naprieč dejinami šetriť nebude.
a to sa dejinne prejavovalo v období druhej svetovej vojne. naplnili sa slova biblie, ktoré spočívajú v tomto znení.
Je napísané v liste Galaťanom 6,7 : Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať.

ešte ti posielam niekoľko vyjadrení.

John Lennon (anglický spevák)
Niekoľko rokov dozadu počas rozhovoru pre American Magazine povedal:
„Kresťanstvo zanikne, vytratí sa. Nemusím sa o tom hádať, som o tom úplne presvedčený.
Ježiš bol OK, ale jeho témy boli príliš jednoduché. Dnes sme my slávnejší než On.“ (1996) Lennon, po tom čo povedal že Beatles boli slávnejší než Ježiš Kristus bol strelený 6 krát.

Tancredo Neves (Prezident Brazílie)

Počas jeho predvolebnej kampane povedal, že ak dostane 500,000 hlasov tak ani Boh nebude môcť zabrániť aby bol prezidentom. Dostal hlasy, ale ochorel a deň predtým ako mal byť vymenovaný za prezidenta, zomrel.

Cazuza (bi-sexuálny brazílsky skladateľ, spevák a poet)

Počas jeho show v Rio de Janeiro fajčil cigaretu, vyfukoval obláčiky dymu do vzduchu a povedal: „Bože, to je pre teba.“
Zomrel vo veku 32 rokov keď mal AIDS a v ukrutných bolestiach.

Thomas Andrews – človek ktorý dal postaviť Titanic
Po jeho konštrukcii sa reportér opýtal aký bezpečný je.
S iróniou v hlase odpovedal:
„Ani Boh ho nemôže potopiť.“
…všetci vieme čo sa stalo s Titanicom… 1523 obetí tejto katastrofy.

Marilyn Monroe (americká herečka)
Bola navštívená najväčším americkým evanjelizátorom Billym Grahamom počas prezentácie jej show. Billy povedal že Duch Boží ho poslal aby jej kázal. Po vypočutí toho čo chcel kazateľ povedať, odpovedala: „Ja nepotrebujem vášho Ježiša.“
O týždeň neskôr bola nájdená mŕtva v jej apartmáne.

Bon Scott (spevák)
Bývalý vokalista AC/DC. V jednej piesni z roku 1979 spieval:
„Nezastavujte ma, idem cestou dolu, dolu na diaľnici do pekla.“
19. februára 1980 Ben Scott bol nájdený mŕtvy; zadusený vlastnými zvratkami.

Campinas (v roku 2005, Brazília)
Skupina priateľov, opití, išli vyzdvihnúť ďalšiu ich priateľku.
Matka odprevádzala túto dievčinu k autu a bola veľmi znepokojená opilstvom ostatných, tak povedala dcére držiac jej ruku: „Moja dcéra, choď s Bohom a nech Ťa ochráni.“
Ona odpovedala: „Iba ak by Boh cestoval v kufri, pretože tuná sme už plní.“
O hodinu neskôr, matka sa dozvedela že sa stala vážna havária a všetci zomreli.
Dokonca auto nedokázalo byť rozpoznané o aké auto išlo, ale kufor auta bol neporušený.
Polícia dala informáciu, že si nevedia vysvetliť ako mohol kufor zostať neporušený.
Na ich prekvapenie, vo vnútri kufra bola škatuľa s vajíčkami, ani jedno nebolo rozbité.

Christine Hewitt (Jamajská žurnalistka a zabávačka)
Povedala, že Biblia (Slovo Božie) bola najhoršou knihou aká kedy bola napísaná.
V júni 2006 bola nájdená zhorená na nepoznanie vo vlastnom automobile.

Ešte oveľa viac dôležitých ľudí zabudlo že nie je iné meno ktorému by bola daná taká autorita ako menu Ježiš. Veľa ľudí zomrelo, ale len Ježiš vstal a stále žije.
 fotka
tequila  7. 10. 2022 16:16
@vreskot000 to si dobre picoviny napisal, nic z toho neni pravda. preco klames? bratu, aj keby to bola pravda, len by sa potvrdilo, ze boh je pomstichtivy kokot. boh mi môže lizat moju ohovnenu rit aj s mahmutom. a jezis? ten bradaty picus davno lezi skapaty v hrobe a zeru ho cervy. prijmi do svojho srdca satana a budes mat super zivot ako ja - auta, prachy, kurvy, drogy, vsetko mam
 fotka
vreskot000  21. 10. 2022 21:30
@tequila sú veci o ktorých principiálne pochybujem, pretože človek je racionálna mysliaca bytosť, napriek tomu mám dobrý život taktiež a nemusím prijať nič z toho čo mi ponúkaš. dennodenne ta obklopujú kadejaké pičoviny s ktorými sa treba popasovať. niekto verí v Boha niekto nie. ja nikomu nevnucujem nič. pičoviny som isto nenapísal, napísal som predovšetkým fakty a to čo som napísal pravda je. môžeš si to aj overiť. to sú fakty ktoré sa obísť nedajú.

pekne poviem jednu vec. človek môže byť kresťan horlivý, ale može byť horlivý ateista. ani v jednom nie je rozdiel, ba čo viac. byť ateistom je oveľa ťažšie, pretože byť presvedčený že nič z toho, čo povstalo nemá pôvodcu, to musíš mať veľmi pevnú vieru. rozmýšľaj nad tým.

druhá vec. pokiaľ niekto uráža Boha, dobre nech si poslúži. ja Boh nie som, takže ja ti vzdorovať ani odpovedať neviem a ani nebudem. kráčaj si cestou akou chceš. keď si šťastný tým že pičuješ na toto všetko, no tak buď v pohode šťastný, máš okruh dákych kamarátov s ktorými zdieľaš dáke sračky ale si šťastný tak v pohode.

ja vyznavam kresťanstvo, ale práveže nijako to nepreháňam, a snažím sa logicky zargumentovať to, čomu verím.

sú situácie, ktoré presahujú môj rozum, a veľa krát pochybujem o tomto všetkom. avšak čo získam keď to zavrhnem. nič. len stratím veľa.

skús sa nad tým zamyslieť
 fotka
tequila  23. 10. 2022 03:58
@vreskot000 praveze klames, lebo vravis, ze boh existuje, hoci je vymysleny - a to je fakt. v opacnom pripade mi daj zdroj, ze existuje
 fotka
vreskot000  23. 10. 2022 19:52
@tequila uvidíme všetko ked zomrieme
 fotka
tequila  24. 10. 2022 16:30
@vreskot000 a mozno nic neuvidime
 fotka
vreskot000  24. 10. 2022 17:55
@tequila pod jednym blogom som dosť podrobne opísal, ako dopadli niektorí slávni ľudia, ktorí vieru zaznávajú. john lenon ktorý povedal, že betles bude slavnejší ako Kristus, a zastrelili ho o nejaký čas. prezident brazilie ktory sa vyslovil že ak ziska dostatočny počet hlasov či ako, ani Boh mu nemôže zabránič. a zas zomrel!
Christine Hewitt (Jamajská žurnalistka a zabávačka)
Povedala, že Biblia (Slovo Božie) bola najhoršou knihou aká kedy bola napísaná.
V júni 2006 bola nájdená zhorená na nepoznanie vo vlastnom automobile.
mimochodom písal som to v príspevku vyššie.

ak ani toto nepokladáš za argumenty, tak potom už neviem
10 
 fotka
tequila  25. 10. 2022 16:31
@vreskot000 lenze to boli klamstva, ktore si si vytiahol z riti
11 
 fotka
vreskot000  26. 10. 2022 11:51
@tequila to sú fatky bratm. ale dobre, ja ti nevnucujem kresťanské zásady, lebo rozumiem tomu, že v cirkvi sú ľudia, ktorí keď dostali alebo dostanú moc, dokážu byť mimoriadne zákernými. čiže na jednej strane veríš v Boha,ale na druhej robíš zle.
klamstvá to neboli ešte raz píšem, to sú fakty, argumentuj faktami.

ked sa narážaš do duchovného života, nebuď aspoň sentimentálny.
nik nie je bez viny, ale viacerí sa snažia v živote napredovať.
podľa tvojich vyjadrení ty stále stagnuješ a nenapreduješ.
neviem čo by som mohol z konverzácie povedať o tebe niečo pozitívne
skús sa preto zamyslieť nad sebou ak to dokážeš, a zlepší sa ti duševný stav
12 
 fotka
tequila  26. 10. 2022 16:39
@vreskot000 su to klamstva, bratku. napr. tvrdis: "Christine Hewitt (Jamajská žurnalistka a zabávačka) Povedala, že Biblia (Slovo Božie) bola najhoršou knihou aká kedy bola napísaná. V júni 2006 bola nájdená zhorená na nepoznanie vo vlastnom automobile."
Ale klames, pretoze neexistuje dokaz, ze niekedy kritizovala bibliu. Nebola spalena, ale zastrelena. Jej telo spalili jej vrahovia (jej manzel a brat) az nasledne, aby zakryli stopy.

oproti tomu ti ja poviem fakty:
papez frantisek v mladosti praktizoval satanizmus. dnes je uspesnym vodcom krestanskeho sveta, nic sa mu nestalo.
spevacka madonna v mladosti masturbovala krucifixom. dnes je uznavana celebrita, nic sa jej nestalo.
tom crusie sa v rozhovore proznal, ze si vytiera zadok bibliou. dnes je zboznovany herec, nic sa mu nestalo.
elon musk sa v drogovom opojeni vymocil na ikonu panny marie. dnes je najbohatsi muz planety, qantiliardar. nic sa mu nestalo, vedie spokoiny, stastny a vyrovnany zivot
13 
 fotka
vreskot000  27. 10. 2022 15:33
@tequila ano majú krásny život ale všetko je len dočasné a hned nič sa ti nemusí stať. biblia hovorí, že kúkoľ (burinu) od pšenice neoddelia hned, ale počkajú do žatvy. žatva je koniec sveta poprípade koniec pozemského života. čiže človek zomrie, pochovajú ho. ostane mu pozemky čo. kokot mu ostane. nič proste. dom si podelia deti, rodina, on bude ohraničený na 4m štvorcové v hrobe a čau.

zmrtvychvstanie tela a život večný v ROZMANITEJ podobe vyznávajú všetky náboženstvá. neiktoré východné hovoria že sa prevteľíš, niektoré že budeš v nejakom raji so 70 pannami, kresťanstvo hovorí že budeš v blaženom opojení v spoločenstve s Bohom, alebo mučený v pekle naveky diablom.

v žiline na mariánskom námestí počas komunizmu komunisti si dovolili siahnuť na sochu panny márie. čo sa stalo. robotník ktorý ju chcel zvesiť dostal infakrt a náhle zomrel. tento jav videl dav ľudí. množstvo ľudí.

je veľmi nepravdepodobné, aby niekto bez príčiny vonakjšej si privodil fatálny stav v nejakom úmrtí za bežných okolností. človek môže náhle zomrieť, ale ....
zomrieť pri tom, že niekto verejne potupí naboženské hodnoty, je na uváženie.
to čo si menoval čo sa nikomu nič nestalo, ešte neznamená, že im nič nestane naozaj.
vypichol si reálne príklady ľudí, ktorým sa ZATIAĽ NIČ NESTALO
Žiaľ, médiá ti nepovedia, čo všetko sa stalo s terbárs nejakými mučiteľmi, tyranmi, ktorí napríklad kresťanov prenasledovali.

média ti nepovedali že mnohí títo ktorí akýmkoľvek spôsobom preukázateľne PRENASLEDOVALI KRESTANOV, trpeli rakovinou, demenciou, parkinsonom, trpeli aidsom, syfilisom, niektorí spáchali samovraždu, trpeli depresiami, traumami, rôznymi formami psychických porúch.
toto ti nepovie nik, lebo človek má tendenciu zamlčať nejaký svoj hednikep, pretože hendikep je posledná vec, ktorou sa môžeš chváliť.

zhrniem to tak, že ja ako človek ak mám povedať sám za seba, nikomu nič neprajem nič zlé.
14 
 fotka
tequila  27. 10. 2022 16:13
@vreskot000 lenze ty si vsetky tie veci vymyslas, nevies ich nijak dokazat
Napíš svoj komentár