Vskutku zaujímavou sa zdá byť skutočnosť, že po dvoch rokoch prežil som tu len dva dni a už som bol svedkom krachu dvoch romantických dobrodružstiev. Čím menej ľudí tu je, tým intenzívnejšie zážitky nám tento portál ponúka. Very well done!