Vážená pani riaditeľka, pedagogický zbor, drahí rodičia, milí spolužiaci!

Gaudeamus igitur, študentská hymna, ktorá znie pri slávnostných príležitostiach, vyjadruje túžby mladého človeka radovať sa, kým je mladý, oslavovať školu a študentský život.
Aj dnešný večer je slávnostný, výnimočný. Výnimočný tým, že niečo pomaly končí a niečo začína. Pomaly končí naše stredoškolské štúdium, končí sa štvorročný pobyt na našej škole – Strednej priemyselnej škole J. Murgaša v B. Bystrici.
Dnes je ten deň, keď našu hruď ozdobia zelené stužky s naším menom a triedou, v ktorej sme strávili štyri roky dospievanie, spoznali nových ľudí, prežili veľa spoločných zážitkov, na ktoré sa nedá zabudnúť.
Dnes dostane zelenú stuhu aj naša triedna profesorka a riaditeľka školy, ktoré zastupujú náš pedagogický zbor. A dnes nastal ten čas, kedy by sme sa im chceli poďakovať. Ďakujeme vám za správne usmerňovanie počas štúdia, za vedomosti, ktoré ste nám dennodenne odovzdávali, za pochopenie, za úsmev, za príjemnú atmosféru na vyučovacích hodinách i mimo nich.
Osobitne sa chcem poďakovať našej triednej profesorke Ing. Erike Smädovej. Ďakujeme vám pani profesorka za materský prístup k našej čisto chlapčenskej triede, za ústretovosť a pochopenie pri našich vylomeninách.
Veľké ďakujem patrí našim rodičom. Boli to oni, čo sa o nás starali od narodenia, vždy ochotní pomôcť, poradiť, odpustiť. Drahí rodičia stojíme tu pred vami upravení, v oblekoch, s pokorou a vážnym výrazom v tvári a vzdávame vám svoju úctu. V mysliach nám prebieha film nášho, zatiaľ krátkeho, života – naše prehry i výhry. Viem že tých druhých bolo viac a že aj my sme pre vás výhrou a splníme vaše očakávania. Že vaša láska nás bude hriať, strážiť nás a sprevádzať nás na ďalšej ceste nášho života.
V neposlednom rade chcem poďakovať i vám, milí spolužiaci. Podarilo sa nám vytvoriť kolektív v pravom slova zmysle. Dokážeme si pomôcť, podporiť sa, tolerovať sa a spoločne si aj zašportovať, či zabaviť sa. Dúfam že v tomto duchu pokračovať i v príprave na našu maturitnú skúšku, našu skúšku dospelosti, ktorá nás čaká v tomto školskom roku.
Vážená pani riaditeľka, pedagogický zbor, drahí rodičia, milí spolužiaci!
Gaueamus igitur, študentská hymna, ktorá znie pri slávnostných príležitostiach o chvíľu zaznie aj touto sálou a keď pozdvihneme slávnostné čaše na slávnostný prípitok a pripijeme si na zdravie, vychutnáme si túto chvíľu naplno, veď dnes je náš veľký večer, večer nášho študentského plesu, našej stužkovej.
Ďakujem vám za pozornosť.

 Blog
Komentuj
Napíš svoj komentár