Prečo v zrkadle vidíš len seba samého? Spýtal si sa niekedy zrkadla, čo vidí ono samotné? Nespýtal... chceš to vedieť?

Všetko má svoju príčinu a svoj dôsledok. Sú to dva jemné, no nemenné pramienky, ktorými každá vec disponuje. Tieto pramienky spájajú veci dohromady. Tieto spojenia tvoria svet. Ty však príčiny ignoruješ, niekedy dokonca ignoruješ aj veci samotné. Vidíš iba dôsledok. Číslo na spodku papiera. Podpis. 

Šliapeš po koreňoch jablone, z ktorej si odtrhol jablko.

Ukázal som ti obraz, no ty si videl len ťahy štetcov a sumu, za ktorú by si ho predal. Daroval som ti knihu a ty si z nej vytrhol len jednu stranu. Pustil som ti hudbu, no ty si vnímal iba rytmus. 

Tancuj...

Dal som ti príbeh a ty si sa z neho vytrhol. Nazval si to životom. TVOJIM životom. Zavrel si si oči a vykročil vpred. Nazval si to slobodnou vôľou. Je jedno ako silno svoje oči zatvoríš. Život je všetkých, život je všade, život je všetko.

Život je kniha, čo má nekonečno strán, no predsa sa raz zatvorí. Je to obraz, ktorý ma nekonečno významov, no zmestí sa ti do rúk. Je to príbeh, v ktorom sú všetci sebou, no nikto každým.

Tvoja slobodná vôľa spočíva v tom, ako široko si ochotný otvoriť svoje oči, ako pozorne si ochotný žiť svoj príbeh, ako dôkladne si schopný čítať moju knihu a interpretovať môj obraz.

Doceň ma a Ja ti sľubujem, že už nebudeš tak márne túžiť po svojej odmene.

S pozdravom,  Vyznanie
Komentuj
 fotka
moah  11. 5. 2020 12:35
"Tvoja slobodná vôľa spočíva v tom, ako široko si ochotný otvoriť svoje oči, ako pozorne si ochotný žiť svoj príbeh, ako dôkladne si schopný čítať moju knihu a interpretovať môj obraz."


bjutifl
 fotka
1ggy  11. 5. 2020 14:00
@moah fenk jú
 fotka
vreskot000  23. 5. 2020 23:50
@moah je otázka,či človek požíva naozaj slobodnú vôľu, pretože slobodná vôla je nezávislá na (akejkoľvek ) determinácii. a dobre vieme, že nezávislosť na determinácii v praxi neexistuje
Napíš svoj komentár