„Ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. 

       Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna. A súd je v tomto: Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. 

        Veď každý, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky neboli odhalené. Ale kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu.“

Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha.
Pane, v teba dúfam, nech nie som zahanbený naveky,

vysloboď ma, veď si spravodlivý.

Do tvojich rúk porúčam svojho ducha,

ty si ma vykúpil, Pane, Bože verný. 

Všetci moji nepriatelia mnou opovrhujú, 

susedom som na posmech

a svojim známym som postrachom. 

Tí, čo ma vidia na ulici, utekajú predo mnou.

Vytrácam sa z ich pamäti ako mŕtvy, 

som sťa odhodená nádoba. 

Ja sa však spolieham na teba, Pane,

a hovorím: „Ty si môj Boh, 

v tvojich rukách je môj osud.

Vytrhni ma z rúk mojich nepriateľov 

a prenasledovateľov. 

Rozjasni svoju tvár nad svojím sluhom 

a zachráň ma vo svojom milosrdenstve.

Vzmužte sa a majte srdce statočné, 

vy všetci, čo dúfate v Pána. 

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! 
 Skutočný príbeh
Komentuj
 
 fotka
tequila  2. 4. 2021 16:35
ten nadpis ti verim
 
 fotka
zajko1211  2. 4. 2021 17:49
@tequila

si prvý.....
 
 fotka
torpedo08  3. 4. 2021 13:02
To aj na majstra Meliška by sedelo ten nadpis heheeej
 
 fotka
zajko1211  3. 4. 2021 14:54
@torpedo08
ten nadpis pasuje na každého kto verí v Boha....
Napíš svoj komentár