Ľudia tomu nechcú uveriť, ale niekedy si myslím, že toto dianie čo je vo svete za nastolenie "slobodného sveta" plného lásky a spravodlivosti by si skutočne ľudia zaslúžili...

Lenže aká je to láska, aká je to spravodlivosť?

Svet spohodlnel, je ľahšie žiť v legalizovanom hriechu, ako by mal žiť v usporiadanom Božom systéme pravdy, lásky a milosrdenstva k blížnemu...
Prejav generálneho tajomníka Trilaterálnej komisie (je to nástroj Deep state).

» app.box.com/s/wdsd51780nk47...

Tajny prejav trilateralnej komise.pdf

Tajne uniknutý prejav generálneho tajomníka Trilaterálnej komisie Thomasa Gremingera z konferencie v Bruseli v decembri 2020, ktorý nám umožní pochopiť mnohé z dnešných svetových udalostí.

Vážení kolegovia!

Dnešné prednovoročné spoločné zasadnutie všetkých troch skupín Trilaterálnej Komisie je príležitosťou zamyslieť sa nad cestou, ktorou sme prešli od roku 1973. Najmä v čase, keď vďaka nesmiernemu úsiliu našich ľudí, rozmiestnených na všetkých dôležitých postoch po celom svete, stojíme pred konečným cieľom, ktorým je dobudovanie celosvetovej vlády pod našou kontrolou!

Preto mi dovoľte pripomenúť aj tých, ktorí sa nedožili tohto nádherného okamihu, ale ktorí rozhodujúcim spôsobom prispeli k nášmu víťazstvu, ktoré je na dosah ruky a bez ktorého by sme nemohli

dosiahnuť naše ciele. Po prvé, rád by som si spomenul na otca zakladateľa Davida Rockefellera, ktorý

položil ďalší pilier nášho chrámu bratstva hneď po druhej svetovej vojne stavajúc na bývalých vizionároch pokroku a ľudskosti. Už sú to tri roky, čo nás David opustil vo veku 102 rokov, ale ja som presved -

čený, že by bol hrdý na to, ako dôsledne sa jeho vízia programu do roku 2022 realizovala.

Európske hnutie, v akom bol David po druhej svetovej vojne, sa teraz stalo plnohodnotnou vládou

celého európskeho kontinentu. Naša Európska komisia na čele Európskej únie sa stala skutočnou nadnárodnou vládou nad európskymi národmi, ktorých vplyv sa postupne vytráca, až sa úplne stratí a budú

nahradené populáciou nového typu, ako to navrhuje ďalší z našich veľkých vizionárov gróf CoudenhoveKalergi.

Bohužiaľ, operácia "Výmena", ktorá sa začala v plnom rozsahu v roku 2015 s cieľom premiestniť

milióny migrantov na európsky kontinent do roku 2030, logisticky a finančne zabezpečená Európskou

komisiou, európskymi vládami a nadnárodnými inštitúciami, bola narušená nezvládnutou prácou našich kolegov v strednej Európe. Keďže by som chcel vyzdvihnúť prácu našich nemeckých, francúzskych,

španielskych a iných divízií na starom kontinente, ktoré odviedli skvelú prácu v tejto operácii, je potrebné kriticky zhodnotiť stredoeurópske a tiež aj britskú divíziu.

Neschopnosť zvrhnúť Orbánovu vládu v Budapešti ako aj odstránenie Kaczynského vo Varšave nás

stáli nielen oneskorenie harmonogramu plánovaných zmien, ale aj veľké úsilie o odstránenie týchto

potenciálnych ohnísk odporu. Preto dôrazne varujem našich kolegov vo Varšave a Budapešti, aby čo

najskôr napravili situáciu vzhľadom na blížiaci sa moment veľkého resetu a zmeny, ktoré s tým súvisia,

ako sa to podarilo v Bratislave a ako pevne verím, sa tak stane budúci rok v Prahe.

Samostatnou kapitolou je zlyhanie britskej divízie, ktorá nielenže nedokázala zabrániť odchodu Británie z Európskej únie, ale aj napriek obrovským investíciám do zmien dramaticky prehrala pobrexitové voľby. Tieto skúsenosti vrátane prezidentských volieb vo Washingtone nás donútili prijať mimoriadne opatrenia na zlomenie odporu reakčných síl, ktoré v poslednej dobe opäť zdvihli hlavy. Opatrenia,

ktoré boli spustené už v januári 2020, majú za cieľ urýchliť blížiace sa procesy globálnych zmien.

Operácia Pandémia vrátila iniciatívu tento rok späť do našich rúk. Okrem politického a ekonomického chaosu, ktoré v kombinácii s už sofistikovanými predvolebnými manipuláciami vedúcimi k odstráneniu Donalda Trumpa nám pomohli upevniť situáciu a urobiť ďalší významný krok na našej ceste

k úplnej kontrole planéty. Všetky predchádzajúce operácie ako boli 9/11 World Trade Center /pád

dvojičiek/ a arabská jar, budú pôsobiť ako nevinné hry vo svetle začatia veľkého globálneho resetu.

Úplné označenie a registrácia všetkých obyvateľov bude dôležitým krokom k upevneniu sveta

pod našou kontrolou. Týmto spôsobom by som chcel poďakovať všetkým, ktorí prispeli k tomuto úspechu. Okrem našej zdravotnej komisie (WHO) sú to predovšetkým naše súvisiace lekárske korporácie

a mladí kreatívci, ktorí uviedli celý problém C-19 (pozn. covid-19) do života a spôsobili tak chaos,

na ktorom môžeme vybudovať krásny nový svet.

Po opätovnom ovládnutí mocenských pák vo Washingtone od januára budúceho roka budeme schopní

účinne opäť spojiť naše sily a sústrediť sa na konečné riešenie nášho úhlavného protivníka, Putinovho Ruska.

Okrem lekárskej a finančnej sekcie budú naše lojálne tajné služby aj naďalej zapojené do operácie,

ktorá bude prebiehať počas celého budúceho roka. Špecifická situácia, ktorá panuje v konsolidácii

s Čínou, o ktorej bude informovať predseda našej čínskej sekcie ako aj o podrobnostiach moskovskej

operácie vás bude informovať hlavný komisár našej sekcie v Rusku.

Som presvedčený, že rovnako ako s operáciou C-19 bol tento rok pre nás mimoriadne úspešný – aj

pokiaľ ide o finančné zisky našich kontrolovaných korporácií – nasledujúci rok bude úspešnejší, čo

položí základy konečného zjednotenia.

Musíme mať vždy na pamäti, že až keď sa podarí zlomiť odpor v Moskve a na niektorých ďalších miestach, bude naše víťazstvo kompletné. Až keď národné štáty konečne zmiznú, budeme

schopní účinne napredovať vo veľkej transformácii ľudstva, aby sme dokončili veľkú transformáciu, ktorej základy položili naši predchodcovia, ktorí boli schopní zorganizovať niekoľko ďalších zmien od francúzskej revolúcie vrátane oboch svetových vojen, ktoré nás posunuli vpred

do sveta humanity a pokroku.

Nemôžeme mať malé ciele. Až budú spiatočníci eliminovaní, bude čas na skutočnú prácu, ktorá

bude znamenať úplnú premenu celého ľudstva ako sme ho doteraz poznali. Egoistické túžby alebo

podľahnutie nebezpečnému kresťanskému kultu bude nahradené oslobodením ľudí od minulých

stereotypov. Klasická rodina na prvom mieste čoskoro prestane existovať a bude nahradená voľnými variabilnými zväzkami bez pohlavnej ukotvenosti.

Feministické a rodové hnutia sú len predvojom ďalekosiahlych zmien v najintímnejšej oblasti

človeka, ku ktorým nové ľudstvo pod našim vedením neochvejne smeruje. Táto nová kultúra, ktorej

prvé výhonky už možno s uspokojením sledovať v súčasných trendoch svetového šoubiznisu, prirodzene absorbuje všetky prvky miešania kultúr a vzájomného obohacovania, t. j. anihilácie. Multikulturalizmus sa stane skutočnosťou, pretože miešanie kultúr je základom celého procesu.

Nové oslobodené ľudstvo, ktorého počet sa výrazne zníži v dôsledku našej prebiehajúcej operácie C-19 a jej ďalších oveľa hlbších procesov, bude znamenať narodenie nového človeka a prípravu cesty pre vstup vyšších entít do nášho časopriestoru. Len to úplne zmení tvár sveta, ako ho

poznáme. Nesmieme zabúdať, že tento metafyzický cieľ je skutočným dôvodom, pre ktorý napíname

naše sily.

S potešením vám oznamujem, že naši vedci, ktorí pracujú na tejto úlohe, dosiahli tento rok mimoriadne úspechy. Tento rok bolo izolované rekordné množstvo antihmoty, ktorá je základným prvkom

pre začatie ďalšej fázy týchto procesov.

Cesta, ktorou sme prešli, nebola jednoduchá, neobišla sa bez problémov. K budovaniu novej spoločnosti sme pristupovali v nepriaznivých medzinárodných podmienkach, ale vďaka našim spolupracovníkom umiestneným na dôležitých pozíciách v politike, médiách, korporáciách a kultúre sa nám

podarilo dosiahnuť súčasný stav.

Máme víťazstvo na dosah ruky.

Nenechajme si ho vziať a do nového roka 2021 vykročme sebavedome a s odvahou!

Trilaterálna komisia

Trilateral.svg

Zakladateľ: David Rockefeller , Zbigniew Brzezinski a Jimmy Carter.

Vznik júl 1973, sídlo Tokio, Japonsko. Oficiálny web: www.trilateral.org

Niektoré dáta môžu pochádzať z dátovej položky. Trilaterálna komisia je diskusné fórum politikov, obchodníkov, bývalých diplomatov a novinárov založené na podporu a bližšiu spoluprácu medzi štátmi

USA , Európy a Japonska. Komisia je tvorená troma skupinami: Európskou (170 členov, sídlo v Paríži,

predseda: Jean-Claude Trichet ), Severoamerickou (112 členov, sídlo vo Washingtone ) a Ázijsko-tichomorskou (vyše 100 členov, sídlo v Tokiu). Na čele každej skupiny je predseda a dvaja podpredsedovia.  Blog
Komentuj
 fotka
blackfog  2. 2. 2021 23:15
Zajko ty už si paródia na samého seba.
 fotka
zajko1211  2. 2. 2021 23:21
kiež by ťa nejaký bocian zožral a bol by od teba naveky pokoj...ty smrad jeden žabací...

ešte zistím, kde sa blokuje a si zablokovaný...
Napíš svoj komentár