VAROVANIE JE PRED VAMI. VYTRHNUTIE BOŽÍCH DETÍ JE PREDO DVERMI!

Uverejnené 29. augusta 2021

Karbónia 28-08-2021 – 16.45 hod.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Rovnako ako vtedy sa všetko opakuje, ale v horšej miere. Deti moje, milované deti lásky, ste odsúdené na zánik, nepočúvali ste moje slová, nebo vás varovalo pred všetkým, čo sa teraz prejaví v hrôze.

Človek upadol do satanovej biedy, jeho srdce je čierne ako smola, stal sa ako boh, ktorého nasleduje namiesto mňa.

Nešťastní, nešťastní ľudia, nešťastníci, vaša pýcha vás ťahá do pekla, nečiníte pokánie, stále viac a viac sa prepadáte do temnoty a dnes vstupujete do príbytku pekelného nepriateľa.

Nabádal som vás a vyzýval, aby ste pamätali na Božie prikázania, aby ste sa odvrátili od vecí tohto sveta a nerobili si modly na tejto zemi, ale to všetko zapadlo prachom vašej ľahostajnosti, naďalej ste žili, ako sa vám páčilo, vaša kultúra bola a stále je v satanovi, zabudli ste na lásku k Bohu a na jeho prikázania. Živíte sa hriechom, čoraz viac si špiníte dušu v týchto nadchádzajúcich hodinách a tak nenachádzate odpočinok v námahe a bolesti.

Veru, veru, hovorím vám, život mojich detí bude pokračovať, kým tí, ktorí sú ďaleko odo Mňa, tí, ktorí Ma odmietli, sa nebudú môcť zachrániť, pretože už nebudú mať čas na pokánie; satan ich teraz pripútal k sebe, odviedol ich preč, preč odo Mňa, preč od vášho Boha Stvoriteľa.

Zostupujem z neba so svojím vojskom, vediem ho a riadim jeho kroky proti pekelnému nepriateľovi. Zničenie tohto ľudstva je blízko, spolu s tým, kto sa stal kniežaťom tohto sveta, s tým, kto ukradol duše mojich detí.

Už toho bolo dosť! Všetko zničím, vrátim túto planétu do čias, keď som ju stvoril, bude opäť krásna, bude so Mnou žiariť a všetko, čo je zhnité, zničím a zrovnám so zemou, všetko to, čo nepatrí Bohu, rozptýlim.

Utekajte pred nepriateľskými silami, utekajte k Božej prozreteľnosti! Hľa, On prichádza vo svojej sláve, aby vykonal svoju spravodlivosť!

Volajte, všetky národy, volajte o jeho milosrdenstvo, klaňajte sa Mu a uznajte Ho za jediného pravého Boha.

Nebuďte ľahostajní k jeho Varovaniu, …toto bude vaša posledná príležitosť vojsť do lepšieho života alebo zahynúť v pekle, ktoré sa vytvorí na tejto zemi, kým sa na ňu natrvalo navrátim, aby som ju obýval so všetkými svojimi deťmi, keď sa všetko obnoví a keď túto planétu opäť premením na najkrajšiu planétu na nebeskej klenbe!

Ja som vás povolal za deti, miloval som vás celým svojím srdcom, dal som svoj život za vašu spásu, ale vy ste Ma nenávideli, odmietali ste Ma, dávali ste prednosť veciam tohto sveta, išli ste za krásami tohto sveta, chceli ste vyniknúť v tomto svete, dokonca ste Mi vzali moje miesto.

Chudáci moji, čo môžete robiť? Ja sám som Boh! Ja sám som Stvoriteľ! …teraz sa pre svoju ľahostajnosť voči Mne určite prepadnete do hlbín pekla. Zničili ste všetko dobré, čo som do vás vložil, rozptýlili ste dobré semeno a zasiali ste diablovo: …semeno zla, …. semeno skazy, …semeno záhuby a konca.

Zničili ste sa vlastnými rukami, nič ste nepochopili, deti moje, nestarali ste sa o toho, kto vás stvoril, o toho, kto vám dal život. Nemali ste dobrý pocit z Boha, ktorý zomrel na kríži, aby vás zachránil, a naďalej ste sa uspokojovali v tele a v pozemských veciach tým, že ste sa živili satanovým jedom.

Oznamujem vám, deti moje, že teraz ste na konci, Varovanie je pred vami, …všetko, čo nepatrí Bohu, bude teraz zničené. Vojna a veľké súženie sa začne pre vás, ktorí ste Mi povedali svoje nie, ktorí ste Ma odmietli a dali ste prednosť čomu, deti moje? …peklu?

Preklínam ťa, satan, preklínam ťa, satan, podarilo sa ti zajať mnoho duší, ale toto je tvoj koniec, už nebudeš mať čas, lebo ťa navždy uväzním v pekle.

Deti moje, pokračujte v modlitbe, proste o moju milosť a o môj skorý návrat, všetko sa už končí, všetko sa už blíži k môjmu príchodu.

Oznámte, oznámte, oznámte mojim deťom, že prichádzam,

že všetko sa čoskoro premení na Božiu lásku,

že všetko sa vráti k Bohu a všetko zlé bude odstránené.

Ešte chvíľu, deti moje, teraz ste pripravené na to, aby som vás vzal, vytrženie Božích detí je predo dvermi. …prebudím v týchto deťoch nového Ducha, Ducha Pravdy, Ducha lásky, a pošlem ich do sveta, aby získali späť všetkých, ktorí Ma odmietli, ktorí dali prednosť satanovi predo Mnou, ktorí sa rozplynuli vo veciach tohto sveta, ktorí sa zriekli večného života, ktorí sa zriekli krásy Boha, krásy Stvorenia, nového života a večného šťastia.

Radujte sa, synovia Dávidovi, lebo sa vám stanú veľké divy, lebo Boh je dobrý. Boh je spravodlivý! Bude mať lásku k tým, ktorí ju dávajú, a bude spravodlivý k tým, ktorí nemajú úctu k Bohu, ani k blížnemu, ani k sebe samým.

Zbohom, vy ľudia starého veku, váš koniec je tu, všetko sa skončilo!

Milujem vás, žehnám vás a stále na vás čakám na tomto pahorku až do konca.

Pozdravujem vás, deti moje! … do ďalšieho stretnutia. Boh je s vami.

Milujte sa navzájom, nemyslite medzi sebou negatívne, každý bude mať svoju úlohu, každý bude mať svoju cestu, zrieknite sa svojich negatívnych myšlienok a poddajte sa slovám vášho Boha.

Vpred! Spolu s Pannou Máriou vás objímame a vedieme k bránam novej zeme.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Buďte požehnaní Bohom.

Rozkvitnite ako poľné ľalie,

otvárajte a skláňajte sa vo svojej kráse

na príchod toho, ktorý vás stvoril. Amen.

Pán sa zapíše do knihy národov:

“V tebe sú všetky moje pramene.”

(Zo Žalmu 86).
» colledelbuonpastore.eu/2021/08/29/lavv...

 Úvaha
Komentuj
 
 fotka
pubertslatinocelny  2. 9. 2021 23:41
Toto je zlý žart
 
 fotka
zajko1211  3. 9. 2021 11:19
@pubertslatinocelny
no takýto "zlý žart" ti asi Fero z Vatikánu ťažko povie...
Napíš svoj komentár