Nemyslite si, že deti temnoty konajú čestne a nenechajte sa škandalizovať, ak konajú s podvodom. Veríte snáď, že Satanovi nasledovníci sú čestní, úprimní a lojálni? Pán nás varoval pred Diablom: "Bol to vrah od začiatku a nestojí v pravde, pretože v ňom nie je pravda. Keď hovorí lož, hovorí povahovo, pretože je luhár a otec lži "(Jn 8,44).      Nechajte svoje deti modliť sa pomocou svätých slov, ktoré ste ich naučili: tieto sebavedomé modlitby povstanú k Bohu a nezostanú nevypočuté. Modlite sa za starých a chorých, aby mohli ponúknuť svoje utrpenie v spojení s utrpením, ktoré utrpel náš Pán na kríži, keď prelial svoju drahocennú krv za naše vykúpenie. Nech sa mladé dámy a ženy modlia, aby sa obrátili k nej, ktorá je vzorom čistoty a materstva. A vy, muži, sa musíte tiež modliť: vaše odvaha, vaša česť a vaše smelosť budú osvieženie a posilnené. Všetci sa chopte tejto duchovnej zbrane, pred ktorou satan a jeho prisluhovači zúrivo ustupujú, pretože sa boja Najsvätejšej Panny Márie.      Nenechajte sa odradiť podvodmi nepriateľa, ešte viac v tejto hroznej hodine, kedy sa drzosť klamstvo a podvodov odváža napadnúť Nebo. Hodiny našich protivníkov sú spočítané, ak sa budete modliť, ak sa budeme všetci modliť s Vierou a so skutočnou horlivosťou lásky. Nech Pán povolí, aby z vašich domovov, vašich kostolov a vašich ulíc povstal jediný oddaný a verný hlas! Tento hlas nezostane nevypočutý, pretože to bude hlas ľudu, ktorý kričí v okamihu, keď búrka zúri najtvrdšie: "Zachráň nás, Pane, hynieme! "(Mt 8:25).      Dni, ktoré na nás čakajú, sú vzácnou príležitosťou pre vás všetkých a pre tých, ktorí sa k vám duchovne spájajú zo všetkých častí sveta. Máte tú česť a privilégium, že sa môžete podieľať na víťazstvo tejto duchovnej bitky a mať mocnú zbraň svätého ruženca.      Modlite sa s istotou prísľubu Nášho Pána: "Proste a bude vám dané, hľadajte a nájdete, klopte a otvárajú sa vám dvere" (Lk 11,9). Kráľ kráľov, od ktorého žiadate o spásu svojho národa, odmení vašu vieru. Vaše svedectvo, pamätajte na to, sa dotkne srdca nášho Pána a znásobí nebeské milosti, ktoré sú viac ako inokedy potrebné na dosiahnutie víťazstva.     Kiež vás moja výzva, ktorú adresujem vám a všetkým ľuďom, ktorí uznávajú Božie Panstvo, zistí, že ste veľkorysými apoštolmi a odvážnymi svedkami duchovného znovuzrodenia vašej milovanej krajiny a s ňou aj celého sveta.
Pán s Vami. †

 Blog
Komentuj
Napíš svoj komentár