"V posledný, veľký deň sviatkov Ježiš vstal a zvolal: „Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije. Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody.“

To povedal o Duchu náš Pán, ktorého mali dostať tí, čo v neho uverili.
Dobroreč, duša moja, Pánovi;

Pane, Bože môj, ty si nesmierne veľký.

Aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane!

 Zem je plná tvojho stvorenstva.

Odnímaš im dych a hneď hynú

a vracajú sa do prachu.

Keď zošleš svojho ducha, sú stvorené

a obnovuješ tvárnosť zeme.

Pánova chvála nech trvá naveky;

zo svojich diel nech sa teší Pán.

Kiež sa mu moja pieseň zapáči;

a ja sa budem tešiť v Pánovi.
Prosby o Ducha Svätého.

Pane Ježišu, obnovuj v nás zázrak prvých Turíc. Daj nám

túžbu láskou dobývať svet pre Teba a pre Tvoje kráľovstvo.

Daj nám Ducha Svätého - Dobyvateľa lásky; Ducha apoštolov, ktorí Ťa niesli do celého sveta; Ducha mučeníkov,

ktorí za Teba umierali; Ducha bojovníkov, ktorí Ťa vyznávali. Daj, aby sme boli kresťanmi duchom, srdcom a činom.

Daj, aby náš život, i keď zavše biedny, nebol neužitočný.

Chceme i my budovať Cirkev, Tvoje kráľovstvo!

Amen.†

 Blog
Komentuj
Napíš svoj komentár