Sedím na kopci

Na chvíľku stratená

od ľudí
Ušla som 

od života

plnosti
V inom kraji v iných časoch

cítila som

nádherné pocity


vlastnej postele

vlastného bytu

vlastných ozdôb

rozkoší
Vedela som hodiny

pozorovať lístie

šum i stromy
Na slobodárni

kedysi
Apokalyptické prostredie

Vyhnanci

čo vzopreli sa trendom

vplyvom okolia
Našli azyl

na chvíľku

alebo navždy
Otázka zašitia visela v povetrí
/Absolútnu slobodu si možeš vychutnať len vtedy, keď vieš, že raz skončí/
Po dúškoch pila som osamelosť

ako voľbu

koktejl rozprsknutia

nad horizontom bytia
Bola to nádhera - dotýkať sa esencií

Bola to sloboda v čírosti
Dnes sedím na kopci

Doma muž

Dieťa

Naliate prsia

HodinyTu nič

.

.
.

Na chvíľu, na malú chvíľu rozplynúť sa vo večnosti-

*

 Báseň
Komentuj
Napíš svoj komentár