Slovania sú najmladšou indoeurópskou skupinou národov na európskom kontinente. Zároveň predstavujú najpočetnejšiu európsku etnickú a jazykovú skupinu vôbec. O rozmanitých stránkach ich života, osobitne však o slovanských náboženských predstavách a bohoch Slovanov však máme často nulové, či v lepšom prípade aspoň strohé informácie. Táto skutočnosť je zarážajúca, obzvlášť keď vezmeme do úvahy, že:
- väčšina obyvateľov Slovenska má práve slovanské korene ( či si to uvedomujeme, chceme vôbec priznať alebo nie).
- Vo všeobecnosti možno povedať, že slovenský národ má aké-také všeobecné povedomie, dokonca i v oblasti mytológie (áno, je to trúfalé vyhlásenie, ale stojím si za tým!). A to i dokonca na Birdzi (hoci sa tomu častokrát verí len s ťažkosťami). Tu však treba zdôrazniť, že z oblasti gréckej a rímskej (čo nie je vzhľadom na náš školský systém prekvapujúce), ba dokonca v určitej miere i germánskej. Slovanská mytológia je však jedným veľkým otáznikom. No schválne, spýtajte sa v duchu sami seba, koľko slovanských bohov poznáte a či viete aká oblasť pôsobenie bola práve tá ich.

Po krátkej odmlke sa Vám pravdepodobne vybavil Perún, možno i Morena a tí ďalší sa akosi nie a nie v mysli objaviť. Netrápte sa tým ďalej.( Ak sa vo svojom úsudku mýlim, a spomenuli ste si na viac ako 5 slovanských bohov, prijmite moje ospravedlnenie za podcenenie a pomyselnú poklonu).

Pritom je slovanské dedičstvo stále živé, akurát že v o čosi pozmenenej forme: vo frazelogizmoch, v kresťanských zvykoch (áno aj tých), geografických názvoch, možno trochu kontroverzne v nadávkach a v neposlednom rade vo folklóre (predovšetkým však v ľudových rozprávkach a piesňach). O tom sa budete mať možnosť presvedčiť sa sami naprieč mojimi blogmi.

Tu sa mi priam núka myšlienka z Jari Adely Ostrolúckej, ktorú Ľudo Ondrejov vložil do úst Ľ. V. Štúra:,, nepime z cudzích kaluží, keď doma máme čisté pramene.“
Tým rozhodne nechcem povedať, že znalosti o iných mytológiách by boli zlé, zbytočné, či dokonca popierajúce naše korene, ale patrilo by sa rozšíriť vlastné obzory i v tejto oblasti.

A práve vzhľadom na tieto skutočnosti som sa rozhodol napísať sériu blogov, ktoré budú svojou maličkosťou vrhať do náboženstva Slovanov aspoň trochu svetla. Tieto posledné riadky píšem so silným pocitom, že som tu vyjadril všetko, čo som v úvodníku k sérií týchto blogov vyjadriť chcel, preto mi neostáva iné, než popriať Vám príjemný rodnoverecký zážitok. (S úvodmi je obvykle problém)

*Poznámka: Panteón slovanských božstiev, ako sa sami presvedčíte je veľmi široký a v spleti jednotlivých božstiev a démonov sa dá ľahko zamotať. Práve z tohto dôvodu som pristúpil k roztriedeniu božstiev aké použili i odborníci v tejto téme N. Profantová, M. Profant, M.Pitro, P. Vokáč

Sláva bohom, pamäť predkom!

Stvárnenie Perúna.

 Blog
Komentuj
 fotka
hunter2  19. 8. 2012 14:51
výborný nápad, musím chváliť. idem čítať ďalšie diely
Napíš svoj komentár