Nevedno prečo

neviem prestať

a nejde ani vzdať sa mi

nieže by moje detské ruky

neboli ryté ranami

jak brázdy našich starých otcov

hlbšie než pravda o bytí

že na svet v celku prichádzame

a lúčime sa rozbití

 Báseň
Komentuj
Napíš svoj komentár