Teizmus je viera v osobný princíp existencie a ateizmus resp. neviera v osobný princíp existencie zas pochádza z viery v neosobný princíp existencie, takže môžeme jasne vidieť, že ateizmus je subjektívna viera rovnako ako teizmus. Nie fakt. Toto sa ale mnohým ateistom nepáči, pretože radi a demagogicky povyšujú svoje subjektívne názory a predpoklady na hotovú realitu. Ateizmus je subjektívna viera bez dôkazov, preto môže byť tiež odmietnutý podobne ako teizmus. To, čo by nás malo zaujímať sú skôr body - pro a proti. Prečo by som mal veriť v Boha alebo neveriť. Na základe čoho, keď ani jedna z oboch ideí nie je založená na pravde, ale iba na viere ktoré sa navzájom popierajú.  

Napr. v tomto komentári od random používateľov v diskusii na tomto webe môžeme vidieť subjektívny dôvod v podvedomí, prečo sa niekto prikláňa k ateizmu. Zlá skúsenosť s náboženskými princípmi určitých náboženstiev atď. Ale to nehovorí nič o samotnej myšlienke a jej rozmere, potenciálu. Navyše ateisti si častokrát pletú teizmus a konkrétne náboženské systémy. To je ako keby som vybral náhodnú ateistickú skupinu ľudí a na základe nej kritizoval samotnú ideu ateizmu. Čo je vlastne taká manipulácia. Teizmus nie je konkrétna frakcia, náboženstvo a ani homogénna skupina rovnako ako ateizmus. Rovnako nie je na teizme ako konkrétnej idei aby niečo niekomu dokazovalo, je to osobná vec každého. Teizmus ako aj ateizmus sú osobná viera a nemajú sa pliesť do objektivizovania reality z pohľadu vedy a podobne. Napr. skutočne pragmatická veda nerieši ateizmus a teizmus. Jedno voči druhému nemá žiadne zodpovednosti ani povinnosť dokazovania, tie vznikajú iba na personálnej báze kde ide o individuálne nazerania a perspektívu.     

Tu zas môžeme v tomto komentári od iného random používateľa tohto webu vidieť jednu stále dookola papagájovanú vetu u ateistov. "Dokáž mi Boha“, "Neverím tomu, že boh existuje, pretože to nie je preukázané", "Ukáž mi Boha“ ako keby bola existencia Boha nejaká lacná záležitosť na ktorú si stačí prečítať článok v topkach alebo na refresheri či pár memes na facebooku. Existencia či neexistencia Boha je veľká téma, ktorá si vyžaduje značné úsilie a osobnú snahu diskutovať veci z oblasti filozofie a skutočne uvažovať nad závermi rôznych bodov do hĺbky. Nie len počas jedného týždňa či pár mesiacov... Takéto ateistické tvrdenia nechápu tento rozmer filozofie, ktorá si vyžaduje štúdium, sebareflexiu a otvorenosť novým veciam.  

Väčšina ľudí ale nie je ochotná tejto výzvy a snažia sa zatemniť filozofický rozmer tejto debaty a preniesť ho len do prázdnych fráz a plytkého cynizmu redukcionistického pohľadu na svet. Veľká časť ateistických komunít funguje len ako zhluk určitej "subkultúry“ ktorá je zameraná na svoj zúžený pohľad na svet, ktorý sa snažia zaobaliť do formy tzv. "vedy“ alias scientizmu.  

Ďalší random používateľ, ktorý nevie o čom píše. Myslíš si, že funguješ iba na prvotnej signálnej úrovni a veríš iba tomu, čo vidíš, ohmatáš? Ukáž mi myseľ, alebo ukáž mi svoju inteligenciu. Keď mi ju nedonesieš v skúmavke, tak neexistuje?   

Pozrite sa okolo seba a status quo je, že všetko čo vidíte má funkčný design, ktorý niekto vytvoril. Všetko s čím sa stretávate v ľudskej spoločnosti je výsledkom designu, inteligencie a osôb… Logicky, keďže toto vidíte v dôsledku a v časti reality, priamo implikuje, že to musí byť aj príčine a celku. Čiže pôvodná celková príčina musí byt inteligentná a osobná. Z ničoho nikdy nevznikne niečo. Z chaosu poriadok atď. Pokiaľ pozná niekto príklady, ktoré to vylučujú, tak ich môžete uviesť… Inak ostávame pri status quo. A ja ako teista nemusím dokazovať to, čo platí už teraz. Rovnako ani Descartes nemusí dokazovať to, že existuje, keďže myslí… 

Opäť ďalší popletený človek dnešnej postmodernej doby, ktorý dokonca vraví, že to vie Ak niekto tvrdí, že Boh alebo duša neexistuje, tak asi má na to nejaké dôkazy. Dokazuje sa aj neexistencia, keď sa tvrdí, ako pozitívny výrok, že na 100% nemôže niečo existovať. Bez dôkazov je to iba Argumentum ad ignorantiam. Keby tak žil pred vyše 200 rokmi, rovnako by hovoril, že určite neexistujú nejaké "baktérie“. Nikto ich nevidel, neodmeral vtedy, a sú to nejaké malé lietajúce farebné neviditeľné bytosti. Rovnako ako v praveku "vedci“ nemali ako prísť na to, že Slnko každú noc nezaniká a každé rano nevzniká, lebo ich vedecké metódy pozorovania, empirického charakteru atď. Jednoducho iné riešenie nevideli, keďže nepoznali skutočnú povahu Zeme, Slnka, vzájomných pohybov… Keďže celé to bolo a doteraz je závislé na mentálnych špekuláciach a nedokonalých zmysloch rovnako ako keď dnešní vedci nepoznajú povahu vedomia a tvrdia, že nastáva nejaký zánik po smrti a zas pri narodení nejaký vznik. 

Tu zas nižšie v snímke môžeme vidieť nonsensy zo stránky Sekularne-Nebo, ktorej obsah je celý o takýchto ateistických demagógiach. Na tie ich žvásty v tom článku je jednoduchá stručná odpoveď a tou je karma. To o čom sa tam píše je logicky klam (argument z nevedomosti). Navyše iné ich články sa tam snažia zovšeobecňovať teologickú filozofiu (metafyziku) s kresťanstvom. No a keďže kresťania nie sú reprezentatívna vzorka, ani autorizovaný zástupca metafyziky ako takej. Inými slovami Boh nie je kresťan a absolútne nie je na ich Biblii, výrokoch a pod. závislý. Čiže je to celé taký false flag argument. Ateizmus sa účelovo a demagogicky snaží prezentovať len ako negácia teizmu, no vo vlastnej povahe stavia na ideologických pilieroch impersonalizmu a redukcionizmu, ktoré sú značne diskutabilné a plné filozofických dier na ktoré by sa dalo ľahko poukázať v rôznych debatách. V mnohých situáciách, kde sú ale tieto diery komplexne vysvetlené, sa ateisti zachovajú ako trucujúce deti, ktoré sa odmietajú zaoberať potenciálne chybným pohľadom na svet a jeho dedukciou skrze ich predom nastavenú optiku reduckionizmu. Preto je irónia, že celý svoj život trávia väčšinou kritizovaním najslabších článkov teistickej filozofie skrze rôzne pofidérne osoby či retardovaných veriacich v rôznych kresťanských sektách a zriadeniach ako napr. Richard Dawkins, ktorý si robí srandu s kresťanov, lebo si dovoľuje na intelektuálne slabších, ktorí sa o nič reálne neopierajú. Jeho pochopenie v prírodných vedách je mu na nič platné v debatách, ktoré presahujú plytkosť a povrchnosť materializmu, preto sa aj on sám bál určitých konfrontácii dokonca s kresťanskými filozofmi ako napríklad William Lane Craig.   

A K TÝM OSTATNÝM NONSENSOM:

- LOGICKY CHYBNÁ ARGUMENTÁCIA S NEKONEČNOU REGRESIOU

- NEZNALOSŤ A IGNORANTSTVO

- KTO STVORIL BOHA?

- A BLA BLA BLA 

Na to, že sa autor tých bludov považuje za dielo náhodných mutácií, tak tam až moc múdruje a vyťahuje svojou domnelú inteligenciu. Pričom je len náhodný potomok slimáka. Odporúčam mu naštudovať si čo vraveli objavitelia kvantovej fyziky o Védach a zistí, že velikáni jeho vlastnej viery by ho vysmiali. 

Kresťansky fanatik: Na začiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a tým slovom bol Boh.

Scientisticky fanatik: Na začiatku bolo vákuum a to začalo fluktuovať samo od seba. 

Kto stvoril Boha? Nikto. Otázka je nesprávne položená, pretože nikdy nič nevzniklo. Vždy všetko bolo, je a vždy bude. Všetko čo existuje existuje VEČNE. Energia nevzniká ani nezaniká. To, že máme skúsenosť, že hmotné veci okolo nás zjavne vznikajú a zanikajú, neznamená, že to je tak, alebo že to platí pre celú realitu. Už len skutočnosť, že existuje vesmír nám hovorí, že tu musí byť aj stvoriteľ. Keďže vesmír a energie vo vesmíre majú svoj počiatok, preto vyžadujú príčinu. A Boha stvoriť nikto nemusel pretože tým, že Je večný, nemá počiatok. A preto nepotrebuje ani príčinu. To, môže byť troška ťažké na pochopenie, ale na večnej mysliacej sile vyššej podstaty nie je nič iracionálne. Iracionálne je keď niečo začne existovať bez príčiny, pretože to narušuje kauzalitu. 

„Energiu nemožno vytvoriť ani zničiť, možno ju len premeniť z jednej formy na druhú.“ - Albert Einstein  

Ak si myslí, že Boha musel niekto stvoriť resp. musí hneď povedať, kto stvoril Boha, tak potom podlieha svojej vlastnej kritike. Otázka z inej perspektívy teda je - či si nedokáže predstaviť večného Boha. Pokiaľ viem, tak teisti a ani náboženstvá s ktorými som sa stretol neveria v stvoreného Boha, ale veria v Boha, ktorý je večný a stvoril všetko ostatné. Inými slovami Boh je nestvorený. Takíto ateistickí demagógovia majú zrejme ťažkosti s pojmom nestvorený... Veria, že hmota a energie existujú večne? Ak áno, tak potom veria v niečo večné. Potom problém musí byť v tom, že oni veria v niečo večné, ale neveria vo večnú osobu - večného Boha - večného supervedomia. Čiže niečo večne existuje, ale oni iba odmietajú, že to môže byť večná osoba. A na druhej strane, ak tvrdia, že hmota a energie majú počiatok, tak kto ich vytvoril? A kto vytvoril to, čo ich vytvorilo? Čiže takto máme nekonečnú spätnú postupnosť až kým nepovieme, že sa to niekde musí zastaviť. A samozrejme, rôzne náboženské doktríny a teisti hovoria, že Boh existuje večne, takže podľa definície sa to tu musí zastaviť. 

Keď sa takých opýtam, kto stvoril Big Bang, tak ten už stvoriť nikto zrazu nemusel a používajú, teda dvojitý meter. Big Bang podľa nich proste bol a pred ním nebolo nič. Samozrejme, tí vzdelanejší vám budú rozprávať o fluktuácii vákua, o singularite a pod. To je síce fajn, ale nedáva to žiadnu odpoveď. Big Bang Theory pochádza zo singularity, ale v nej neexistuje ani čas ani priestor. Ako mohol teda "nastať“ Big Bang? Paradox jak sviňa A z čoho vznikla singularita? To je ako keby to autor článku prirovnal k tej logicky chybnej argumentácii, ktorú zvaľuje na teistov a napísal by, že na počiatku bola singularita, tá singularita bola od singularity a tou singularitou bola singularita. LOL Už len zameniť za singularitu slovo Boh a máme rovnakú úroveň viery, len iné slovo… Logickejšie je, že na počiatku bol Boh a tiež nevznikol, lebo on je zdrojom časopriestoru a veškerej energie.. Oni opisujú nejaký proces, ktorý sa riadi zákonmi, ale odkiaľ pochádzajú tie zákony, kto ich riadi a kto ich navrhol? Na to odpovedať nevedia. 

Navyše momentálne už Big Bang neplatí a vedci sa začali viac prikláňať k cyklickému vesmíru, ktorý v podstate nikdy reálne nevznikol. To je mimochodom v súlade s Védami o ktoré sa zajímam: 

Carl Sagan (1934-1996), najznámejší moderný astrofyzik, autor mnohých vedeckých publikácií a kníh:

"Hinduizmus je jediné z náboženských systémov a vier, ktoré vyhlasuje, že vesmír neustále prechádza mnohými zrodeniami a smrťami, teda je cyklický. Je to zároveň jediné náboženstvo, v ktorom časové obdobia udané vo Védach sú v súlade s modernou vedeckou kozmológiou." 

» www.discovermagazine.com/the-sciences/th...  

Aspoň vidíte, že o vesmíre moderná veda nevie takmer nič. A aj to, čo vedia sa neustále mení. Veda neoperuje s pravdou, ale iba s meniacimi sa pohľadmi na Pravdu a ešte stále dúfa, že bude mať raz komplexný pohľad na realitu okolo seba. Máte ten pocit, že sa k niečomu blíži? Pred 100 rokmi si mysleli, že už majú skoro popis fyzikálnej reality okolo seba, teraz po tom všetkom "pokroku", majú v podstate dve mega zložité teórie, ktoré sa navzájom vylučujú. Takú teóriu relativity zas nespojíte s kvantovou fyzikou. Kedysi si mysleli, že ako tak chápu gravitáciu, ktorá drží pohromade galaxie, atď. momentálne to vyzerá tak že to už neplatí. Väčšinu vesmíru pre nich tvorí niečo, o čom vlastne nevedia nič, iba to, že im to narúša ich špekulatívne teórie. Kedysi bola rýchlosť svetla konštantná, teraz už nie je. Kedysi si mysleli, že chápu svetlo, teraz to vyzerá tak, že sa správa schizofrenicky. Evolučná teória zas nebola nikdy dostatočne preukázaná a presadila sa iba preto, že sa neobjavila lepšia teória, ktorá by jej mohla oponovať. Matematika ako taká nevie dokázať ani samu seba lebo je nekompletná a nikdy kompletná a konzistentná zároveň nebude, atď. atď.   
 

Ateizmus resp. neviera v osobný princíp vychádza z viery v neosobný princíp. To je fakt. Vždy máme príčinnosti, osobné alebo neosobné. Napr. viera v prírodu či neosobné mechanizmy ako hotové a autonómne fyzikálne zákony existujúce samé zo seba a pre seba bez vyššej osobnej kauzality je viera v neosobný mechanizmus, ktorý sa vzájomne vylučuje s osobnou príčinnosťou - vierou v Boha. Takže hej, ateizmus je viera či chceme alebo nie. Je to viera v to, že fyzikálne zákony fungujú na neosobnom princípe. Neviera v osobný princíp existencie je založená na viere v neosobný princíp existencie a príčinnosť javov vychádza z nich samotných a nemá žiaden vyšší základ ktorý ich presahuje. Keby ateizmus nebol vierou, bola by to prirodzenosť vnímania ku ktorému by sa dalo aj filozoficky dôjsť s úplnou istotou. Lenže to sa nedá pretože je to subjektívny predpoklad redukcionizmu.  

Samo-sa-to 

Žiadny chaos. Žiadna zhoda náhod. Žiadne neosobné mechanizmy ako hotové a autonómne fyzikálne zákony existujúce samé zo seba a pre seba bez vyššej osobnej kauzality. Žiadna existencia bez objektívneho zmyslu, účelu alebo skutočných hodnôt...   
 

Plus, keď sa tak pozrieme na dnešných ateistov, tak zistíme, že je to viac boj proti kresťanskej cirkvi a islamu ako neviera v Boha. Stačí sa pozrieť na akékoľvek ateistické fórum, stránku či spoločnosť. Všeobecne v nich prevláda nálada, ktorá má potrebu riešiť cirkev, nie filozofické myšlienky ohľadom teizmu a ateizmu. Navyše ateizmus má spomedzi rôznych myšlienkových konceptov najmenej sebareflexie. Dôkazom toho je najmä fakt, že je tu 21. storočie a dodnes jeho predstavitelia nechápu, že ateizmus je vec viery a to, že ľudia sa ako ateisti nerodia, ale stávajú behom života.

Ľudia neveria svojej predstave o Bohu, nie Bohu samotnému. Ak si niekto vytvorí hlúpu predstavu, tak je jednoduché v ňu neveriť. Podobne funguje ateistická "logika" v ktorej nechce čeliť skutočnej opozícii, ale iba vlastnej mysli, ktorá si veci vysvetľuje z obmedzenej úrovne vnímania. Je ľahké pochybovať o sprostosti. V takom stave vedomia je jednoduché vytvoriť si vlastné preludy a potom si ich vyvracať alebo tráviť dni vyvršovaním sa na cirkvi, ktorá je dobré storočie známa ako stádo naivných ovečiek...
ZHRNUTIE:

Verím v Boha, pretože mi teizmus príde logickejší a pravdepodobnejší než náhoda a má viac pro než ateizmus.

Tak isto je logickejšie, že ak je Boh, tak je možnosť, ako nám dáva možnosť dospieť k nemu.

Z týchto možností sú najpresvedčivejšie Védy (Sanatana Dharma) a keďže ich študujem a praktizujem, tak vidím, že veci, ktoré som skúšal fungujú…

Viera ateistov je, že svet vznikol bez tvorcu / dizajnéra a náhodou. Uviesť ale nejakú vec, ktorá sa deje náhodou, alebo nemá desing a príčinu je pre nich nemožné. Čiže toto je nevedecký proces... Majú teóriu, ktorú nevedia overiť. 
ZÁVER: 

  


Máte pocit, že táto materialistická ateistická spoločnosť niekam speje? Akurát sa iba stanovil cieľ, byť šťastný pomocou neustáleho zápasu o uspokojenie hmotných zmyslov. Len nám akosi zabudli povedať, že je to len pokus a ešte nikto to nedosiahol.

Súvisiace: 

» www.birdz.sk/darksider96/blo...
 


» www.birdz.sk/darksider96/blo...
 


» www.birdz.sk/darksider96/blo...» bit.ly/3FJKtyb...

 Skutočný príbeh
Komentuj
 
 fotka
vreskot000  28. 8. 2022 13:50
teologovia idu na to zle a poviem ti. stačí citovať písmo, kde je jasne napísane, že kto verí, bude spasený,ale kto neverí, už je odsúdený. prečo. dôvod je logický. až po smrti sa viera premení na poznanie. v týchto dnoch jeden môj známy v mojom veku spáchal samovraždu. vyskočil z okna činžiaka. kde sa teraz nachádza po smrti? je kdesi, (nebo peklo, očistec,) alebo celkom zanikla jeho podstata. čiže je mrtvy (je, pretože je realne pochovany v hrobe, bol som mu na pohrebe) ale čo s nim vlastne je. kremácia tela je pohanský zvyk infiltrovaný do kresťanstva, ktorá spočíva v popierani zmrtvychvstania tela (popol nemôže nadobudnúť telesný tvar) čo je samozrejme z kresťanského pohľadu blud, pretože Bohu je možné samozrejme všetko.

zhrniem to do týchto viet. Ateizmus nemá na kresťanstvo, a kresťanstvo sa opiera práveže o racionálne dôvody. ateizmus racionalitu nemá v ničom, lebo nevie odvovodniť utrpenie v živote a jeho význam, prekonávanie seba samého, hľadanie zmyslu existencie. ateizmus stojí a padá pred samovrahmi, kde nevedia, čo s nimi sa deje po smrti. ľudské telo samo o sebe je energia za ktorú je zodpovedná duša človeka, ktorá je nesmrteľná. duša nikdy nezanikne. či jestvujú duchovia, existenciu ktorých veria miliony po celej zeme, sú natočené rôzne dokumenty (včera sobotu som okolo polnoci jeden taký dokument slovenský pozeral, dakedy to chodilo v telke ako verte neverte) je jedno či tomu veríme alebo nie. ateizmus mi nedáva zmysel len preto, pretože ateista popiera všetko, čo by ho mohlo obohatiť, teda všetko popiera čo môže obohatiť jeho existenciu a skvalitniť jeho život. ak by sme čisto teoreticky ale čisto teoreticky brali náboženstvo len ako kultúrny prvok / čo samozrejme nie je, pretože Kristus vstal z mŕtvych a sedí po pravici Boha s osláveným Telom do konca vekov/ naboženstvo ako kultúrny prvok nehrá rolu a je zbytočné. nakoľko náboženstvo mi ponúka ideu, že svoj život síce čoskoro zavŕšim a skôr či neskôr fyzicky zomriem, a budem reálne pochovaný na cintoríne ( v tom lepšom prípade) to čo sa bude diať, ja neovyplvním. Ja neviem čo sa bude diať. jedno viem, že môžem sa oprieť o bibliu, a to, čo sa tam píše, poprípade, sa možno neudeje nič, a aspoň nebudem sklamaný. Ten, kto popiera nejakú Bohom zjavenú pravdu (ako to, čo dekladuje biblia) ale nemá na to on sám logické vysvetlenie a nulové argumenty, je v podstate poľutovania hodný chudák. raz som sa dopočul o jednom bohatom, ktorý bol pochovaný spolu so svojim autom do obrovskej hrobky. viera v pripútanosť k pozemským pominuteľným veciam pre ateistov je nesmierne silná. teda ateista nesmierne silne verí v pozemský materializmus, ktorý v žiadnom prípade pre neho samozrejme sa nedá dať do akéhokoľvek porovnania s niečím duchovným, nakoľko on duchovno neuznáva, a teda ho neprevyšuje. len potom sa treba spýtať, že taký STRACH, ktorý poznáme všetci, a má iracionálny pôvod a charakter, pochádza z čoho. viery v Boha, alebo ateizmu. ak ateista je presvedčený o neexistencii Boha a posmrtného života, prečo potom cíti strach rovnako ako teista. aj ked formu teizmu uznávam jedine vo forme viery v Trojjediného Boha. nič inšie totiž už neexistuje. skús sa nad týmto zamyslieť
Napíš svoj komentár