Každý rok, koncom decembra sa väčšina z nás teší predovšetkým na koniec mesiaca a na sviatky s tým spojené. Hlavne Vianoce, vyzdobené stromčeky, vôňa ihličia, vianočné koledy, no a pre tých menších predovšetkým "Ježiško", či v západnom svete "Santa Claus". Vianočné sviatky sa považujú za najkrajšie dni v roku. Je to obdobie, kedy sa stretáva rodina, obdarúvajú blízki a je to bezpochyby aj obdobie "špeciálneho" jedla, či spievania vianočných pesničiek. A všetko to je (predovšetkým v našich končinách) spojené s uctievaním Ježiša Krista.
Odkiaľ ale pochádza tvrdenie, že Vianoce sú sviatky pokoja? Je tomu skutočne tak? Určite o tom nikto z nás nepochybuje. Všetci dôverujeme tomu, čo nám povedali rodičia. Nemáme dôvod o tom pochybovať. Väčšina z nás sa nikdy hlbšie nezamyslí nad tým, čo vlastne uctieva, alebo čo znamenajú konkrétne zvyky. Akceptujeme ich také, aké sú, neskúmame ich pôvod. Väčšina z nás robí to, čo robia ostatní – nasledujeme davy. Súčasná doba je doslova prepchatá rôznymi zvykmi, ktorých skutočný význam a pôvod pozná už len málokto. Poďme sa ale detailnejšie pozrieť na korene Vianoc a dôvod, prečo ich ľudia uctievajú a prečo sú Vianoce 25. decembra.
Spomínate si na svoje detské časy? Ja áno. Na začiatku to bol "Ježiško", ktorý mi nosil darčeky. Keď už som bol dostatočne starý na to, aby som si uvedomil, že žiadny škriatok mi pravdepodobne pod stromček hračky nenosí, opýtal som sa rodičov, aký je skutočný význam Vianoc. Ich odpoveď bola, že Vianoce sú oslavou narodenia Ježiša Krista. Väčšina z nás si myslí, že táto odpoveď je správna. Nie je to však pravda. Väčšina aspektov (kresťanských) Vianoc má svoje korene v starovekom Ríme. Vôbec prvá zmienka o tom, že by sa mali Vianoce sláviť 25. decembra, pochádza z obdobia druhého storočia po (údajnom) narodení Ježiša. Rimania každoročne usporadúvali festival pod názvom Saturnalia. Boli to oslavy, ktoré sa konali v období zimného slnovratu – teda na počesť každoročného návratu Saturna – boha ohňa a úrody. Začínal presne 17. decembra a bujaré oslavy pokračovali až do 25. decembra. Toho dňa sa ľudia s obľubou sobášili, alebo si vymieňali dary. Na Nový rok (1. januára) si vyzdobili domy a rozdávali (predovšetkým) jedlo chudobným deťom. V roku 529NL, po tom, čo sa kresťanstvo oficiálne stalo národným náboženstvom Rímskej Ríše, vladár Justinián ustanovil na dni Vianoc štátne voľno. Tieto rituály boli neskôr "pomiešané" s Germánskymi a Keltskými slávnosťami, a to po preniknutí Teutonických kmeňov do Gálie, Británie a do strednej Európy. Práve im vďačíme za vianočnú hostinu, vianočné koláče, posedenie pri krbe, či zdobenie ihličnatých stromčekov. S Ježišom Kristom ale Vianoce nemajú absolútne nič spoločného. Dnešné Vianoce sú zmiešaninou starých pohanských zvykov a rituálov s germánskymi slávnosťami.
Vysvetľuje Dr. William Gutsch, predseda jedného z najväčších múzeí na svete - Amerického prírodovedného múzea: "Starí Rimania nepoznali žiadne Vianoce. Usporadúvali pohanský festival pod názvom Saturnalia. Konal sa každoročne od 17. do 25. decembra. Mnoho vecí z neho bolo prevzatých a uctievajú sa dodnes. Vianoce v žiadnom prípade nie sú kresťanským sviatkom. Ježiš sa totiž vôbec nenarodil v decembri".
Ako už názov naznačuje, Saturnalia boli oslavy zasvätené uctievaniu Saturna – boha úrody a ohňa. Podľa neho bola neskôr pomenovaná planéta Saturn, hlavne vďaka svojej farbe a jasnému prstencu, ktorý verne reprezentoval oheň. Málokto vie, že aj názov dňa sobota (anglicky Saturday) je odvodený práve od jeho mena – Saturn´s Day. Napokon, všetky anglické dni v týždni sú odvodené od mien pohanských bohov: Moon´s-day, Twis´-day, Woden´s-day, Thor´s-day, Frigga´s-day, Saturn´s-day a Sun´s-day. Tento boh sa ale nevyskytuje iba u Rímanov. Egypťania ho volali Vulcan, Gréci Kronos, Babylončania Tammuz a u Druidov je známy pod menom Moloch alebo neskôr Baal.
Obetovanie ľudí a kanibalizmus:

Teraz však prichádza temnejšia stránka Vianočných sviatkov. Okrem osláv sa totiž väčšina pohanských zvykov zaháňala aj rituál obetovania. Tieto hrôzostrašné praktiky sa vykonávali v súvislosti s uctievaním práve boha Saturna, ktorému ľudia na ukľudnenie jeho hnevu a pre zabezpečenie dobrej úrody v nasledujúcom roku, obetovali ľudí, a to predovšetkým svoje vlastné deti. Zabíjaním detí sa však oslavy Vianoc ešte nekončili. Tradície, ktoré sa zachovali ešte z patriarchálnej spoločnosti, hovoria o tom, že kňaz (uctievač) boha ohňa, ktorý chce utíšiť jeho hnev, musí absolvovať rituál pojedania obetovaného človeka, čiže takzvaný "Cahna-Bal" – z ktorého je odvodené aj moderné slovo Kanibal (Cannibal). Drvivá väčšina civilizácií totiž kedysi poznala minimálne jeden rituál, ktorého súčasťou bol aj kanibalizmus. Je preto obrovskou iróniou, že v súčasnosti uctievame tradície, ktorých súčasťou bolo aj obetovanie a pojedanie vlastných detí.
Pôvod vianočných stromčekov, vencov a imela:

Aké by to boli Vianoce bez vianočného stromčeka? To si nevie predstaviť už asi nikto z nás. Práve ten vytvára asi najväčšiu atmosféru a pod ním si najčastejšie nájdeme svoje darčeky. Odkiaľ ale tento zvyk pochádza? Moderné typy vianočných stromčekov vznikli v Nemecku. Ale starí Germáni tieto zvyky prevzali od Rimanov, ktorí ich zase prevzali od Babylončanov. Jeden starý Babylonsky epos rozpráva príbeh o vždy zelenom strome, ktorý kedysi dávno vyrástol zo starého a suchého kmeňa. Tento strom reprezentuje boha zrodenia Nimroda. Práve tento symbol stromu bol neskôr rozšírený do rôznych civilizácií. Medzi Druidmi to bol dub, u Egypťanov to bola palma a u starých Rimanov sosna, ktorú zdobili červenými bobuľami, práve počas spomínaných sviatkov Saturnalia.
Čo sa týka imela a vencov z čečiny, sú to taktiež pohanské symboly. Používali sa prevažne v severnej Európe na výzdobu domov a rituálnych miest. Starí Rimania si zase počas obdobia Saturnalie zvykli vymieňať vence z kvetov na znak priateľstva. Schválne, skúste uhádnuť, odkiaľ pochádza zvyk "bozkávania sa pod imelom?". Správne – zo starých pohanských zvykov. Naši predkovia verili, že imelo má zázračnú moc a tých, ktorí sa budú na imele milovať, nepostihne žiadna choroba. Preto sa s obľubou používalo počas bujarých osláv a sexuálnych orgií, čo v neskoršej konzervatívnejšej dobe stredoveku postupne zmenilo na "bozk pod imelom". V Európe sa zase imelo používalo pri Druidských ceremóniách ako akási bylinková liečba pre zvieratá, ktoré po nej mali nadobudnúť "veľkú plodnosť".
V modernej terminológii sa spájanie (alebo miešanie) rôznych pohanských rituálov s uctievaním "skutočného" Boha nazýva aj synkretizmus. A práve Vianočné sviatky, ktoré každoročne s tak veľkou túžbou očakávame, sú ukážkovým príkladom takéhoto synkretizmu. Napríklad v antickom Izraeli bol za takéto praktiky udelený trest smrti. Starý pohanský rituál oslavy zimného slnovratu bol tak hlboko zakorenený v tamojších zvykoch, že sa príchodom kresťanstva stal národným symbolom a neskôr, v období rozmachu Rímskej Ríše sa vplyvom kristianizácie rozšíril takmer do celého sveta. Aké je teda posolstvo Vianoc v súčasnosti? Herbert W. Armstrong, autor knihy The Plain Truth About Christmas si myslí: "Vianoce sa stali čisto komerčnou záležitosťou. Sú doslova sponzorované a držané pri živote. Už v septembri môžete v obchodoch vidieť nádherne vyzdobené vianočné stromčeky, reklamy navodzujúce krásnu vianočnú pohodu, noviny prepchaté akciovými vianočnými cenami. Ľudia sú tým dokonca tak zaslepení, že na vás útočia, keď im poviete pravdu. Ročne na to minú miliardy eur, množstvo rodín kvôli tomu vyberá pôžičky, ktoré potom celý ďalší rok splácajú, zadlžia sa, len aby si uctili starý pohanský rituál zimného slnovratu, pri ktorom ľudia pojedali svoje deti. A najlepšie na tom je, že o tom vôbec nevedia. Pochopte, duch Vianoc, ktorý si okolo seba vytvárame každý rok nie je o uctievaní Ježiša, ale o peniazoch".
V poslednej dobe sa aj ja osobne stretávam s názorom, že Vianočné sviatky berú ľudia skôr negatívne, ako pozitívne. Už málokto si pod pojmom Vianoce predstaví pohodu a stretnutie rodiny. Väčšine ľudí sa pri vyslovení slova Vianoce vybaví skôr zhon a stres. Majú teda ešte význam? Už len kvôli stretnutiu rodiny pravdepodobne áno. Ale kto môže za to, že sa rodina počas roka nestretáva? Nie sme to tak náhodou my sami?
Na margo: 

» www.birdz.sk/darksider96/obr...
 

+

» reinkarnacia.sk/vianoce-a-ich-p...  

 Blog
Komentuj
 
 fotka
dezolat  20. 12. 2022 20:05
Jebat Jezise, chceme penize tak cus.
 
 fotka
darksider96  21. 12. 2022 19:18
@dezolat Ok, dezolat, cus.
 
 fotka
vreskot000  22. 12. 2022 12:13
Skutočný pôvod vianoc je v narodení Božieho Syna Ježiša Krista. to je ako prvý dôvod, prečo veriť. Vianoce nepotrebujeme na oslavu narodenia Ježiša ako božieho Syna, pretože keď sa narodil, prakticky nik o tom nevedel. (biblické dôkazy)
Je úplne zbytočné porovnávať kresťanstvo s pohanskými nezmyslami a to z naslednovných veľmi logických dôvodov,
Saturna – boha ohňa a úrody. toto je len pojem ako prvé a najnedokonalejšie poznanie veci.
Saturna, podobne ako x gréckych, rímskych, slovanských, germánskych keltských a neviem ešte čoho je len znôška výmyslov od národov, ktorí mali za potrebu niekoho alebo niečoho uctievať, pretože sa v civilnom živote strácali. tak ako kedysi v staroveku Gréci verili, že oheň im priniesol Prometeus z bájneho vrchu olymp, kde ho strážia grécki démoni.
za prvé.
Ak by som mal v krátkosti "porovnať" biblické učenie a učenie iných pohanských náboženstiev, musím mať na zreteli jedno.
Jestvuje mnoho predstaviteľov kadejakých duchovných prúdov, ale všetci zomreli. naproti tomu Kristus síce zomrel násilnou smrťou, ale tretieho dňa vstal zmŕtvych, vystúpil na nebesia a sedí po pravici otca.
Podľa biblie je to teda tam dôkladne zaznačené.
myslím si, že keby to "hypoteticky" boli výmysly, neverím, že niekto si dal námahu, aby napísal 45 starozákonných kníh, 27 novozákonných kníh, čo na stránkach biblie predstavuje niečo vyše 2200 strán.
zbytočne píšeš o slovanských zvyklostiach, pretože rozmýšľanie o slovanoch, germánoch, a neviem kom sa uvažuje len v národnej rovine.
O "kresťanskom Bohu" v predstavení Boha Otca, Syna Ducha Svätého vedia kresťania po celom svete, a ich počet najmä v Africkom kontinente vďaka misionárom šíriacim zvesť Evanjelia úspešne rastie preukazateľne každým dňom. Zásluhu na tom majú predovšetkým predstavitelia katolíckej cirkvi pod vedením rozličných rehoľných spoločenstiev, ktorí sa starajú o duchovné potreby, ale aj o telesné. stavajú nemocnice chudobince, starobince. aj v europskom kontinente cirkev dbá o to, aby vznikali napríklad ošetrovateľské domovy socialnych služieb, teda kresťanstvo koná charitu. Napríklad podľa príkladu o obraze milosrdného samaritána, nachádzajúce sa v Lukášovom evanjeliu desiatej kapitole ako píšem súradnice. Lk 10,30-37.
mnohé subjekty konajú podľa tohoto príkladu a majú vo svojom obchodnom názve rozličné biblické súvislosti.
jestvuje zariadenie sociálnych služieb ktoré nesie meno. Betánia, Lazár IKV, ako inštitút Krista veľkňaza dom lazár, charitný dom Jána Bosca, napríklad v Bystrici je Dom Božieho milosrdenstva, potom sú niekoľko ústavov socialnej starostlivosti nesúce meno sv. Jozefa ako dom sv. Jozefa, a mohli by sme takto menovať ďalej či už na slovensku, alebo aj Čechách, alebo ostatných štátoch.
Mojím príspevkom ti chcem povedať toľko, že pokiaľ tvoje náboženské pohanské presvedčenie nevychádza z pomoci blížnym, konanie dobra,a šírenie blahozvesti, čoho dôkazom je Kresťanstvo spolu s charitatívnymi projektami, pretože Najdokonalejšie Bytie Boh si praje aby dobro, láska spravodlivosť zavládla na celom svete, potom tvoje snaženie je úplne zbytočné.
Ps.
Vianočné sviatky nie sú o pokoji, pretože pokoj cítim aj teraz, a sviatky ešte nie sú. pokoj môže cítiť aj v janurári, alebo februári, a sviatky taktiež už toho času nebudú.

skús sa zamyslieť nad tým, a prajem ti pokoj v duši, ktorý ti chýba
 
 fotka
darksider96  22. 12. 2022 17:51
@vreskot000

"Skutočný pôvod vianoc je v narodení Božieho Syna Ježiša Krista. to je ako prvý dôvod, prečo veriť. Vianoce nepotrebujeme na oslavu narodenia Ježiša ako božieho Syna, pretože keď sa narodil, prakticky nik o tom nevedel. (biblické dôkazy)"

To su ake tie biblicke dokazy? Vsak biblia uz nie je ani teisticka… Je to neosobny mytologizmus. Su to len pozostatky deviacii pozostatkov prekrutenin mytologie viacerych autorov, ktori sa inspirovali starsimi poprekrucaninami. Taky mix plagiatov starsich nabozenstiev a ich poprekrucanin, mytologie, fantazie od x neznamych autorov a cela bola davana dokopy velmi selektivne od roznych zdrojov. Doteraz nie su originalne rannokrestanske dokumenty uznane cirkvou… Vsak este aj okolo 4. storocia prislo k selekcii a cenzure "nevhodnych" evanjelii a krestanskeho ucenia... A teda dnesna "biblia" nie je text Jezisa Krista a Boha, ale o Jezisovi Kristovi a Bohu ako maskotoch a tieto vyklady maju svoj hmotny ciel manipulovat ludí, strasit ich, udrzat kontrolu nad ludmi vo feudalizme, mocenske ucely a pod. Je to iba zmytologizovany amatersky plagiat zbierky Vedskych textov a kadecoho. Poznas tu detsku hru telefon? Asi taka je vierohodnost biblie. Vid: » www.birdz.sk/darksider96/obr...


Pozri, ty mas tu istu vieru ako ja, akurat malo o nej vies. Krestanstvo si vytvorili ludia, ktori prekrutili predosle nabozenstva a zobrali si za maskota kazatela vedomia Boha, ktory ucil dharmu (Kristus)... Ta vasa biblia je pre mna len hatlanina plna archaickych prirovnani, ktore mozu znamenat bohvieco. Na toto ja nemam cas a ani energiu... Byt odkazany na domnienky, slepu vieru a spekulacie. Mne nejde o slepu vieru. Verit moze kazdy comu chce. Mne ide o poznanie = realitu.

Ale ja ta neodsudzujem pokial nie si vedome darebak a zly clovek. To by nebolo moc rozumne ked este vidim, ze si taky povedzme "svojsky". Kazdy za najlepsie povazuje to, na akej urovni vedomia sa nachadza. A kazde nabozenstvo sluzi prave pre ludi na roznych urovniach vedomia, aby mohli robit duchovny pokrok. Tak, ako existuje zakladna, stredna a vysoka skola, tak existuju rozne naboženstva pre ludi na roznych urovniach vedomia. To, ze si dogmaticky krestan, tak to je tvoja karma. Ja ta uz zrejme nepresvedcim o nicom. Si proste dusa, ktora preziva materialnu skusenost v tomto hmotnom tele a svete a po smrti sa zas dostanes inam na zaklade svojich cinov a vedomia. Mozno aj k Vedam... Snad

Najlepsie nabozenstvo je take, ktore pomaha rozvijat lasku k Bohu. Vid:

(Citujem) Náboženství je podle definice to, co nás spojuje s Bohem. Neposkytuje-li toto spojení, pak to není náboženství. Náboženství znamená hledání Boha, porozumĕní Bohu a obnovení vztahu s Bohem. To je náboženství. » vedabase.io/cs/library/rv/2...

"Je úplne zbytočné porovnávať kresťanstvo s pohanskými nezmyslami a to z naslednovných veľmi logických dôvodov,
Saturna – boha ohňa a úrody. toto je len pojem ako prvé a najnedokonalejšie poznanie veci.
Saturna, podobne ako x gréckych, rímskych, slovanských, germánskych keltských a neviem ešte čoho je len znôška výmyslov od národov, ktorí mali za potrebu niekoho alebo niečoho uctievať, pretože sa v civilnom živote strácali. tak ako kedysi v staroveku Gréci verili, že oheň im priniesol Prometeus z bájneho vrchu olymp, kde ho strážia grécki démoni."

Ach, jaj... Ved aj ty mas potrebu nieco uctievat. A co tu rozpravas o Prometeusovi z bajneho Olympu? Vsak ty veris, ze dovod preco existuje zivot je ten, ze nejaky demon sa zmenil na hada, prinutil vyklonovanu zenu z rebra odtrhnut jablko z carovneho stromu a ze kto neuveri v toho vasho zombika v tomto zivote, bude VECNE trpiet v pekle.


"Jestvuje mnoho predstaviteľov kadejakých duchovných prúdov, ale všetci zomreli. naproti tomu Kristus síce zomrel násilnou smrťou, ale tretieho dňa vstal zmŕtvych, vystúpil na nebesia a sedí po pravici otca."

Ako vies? Lebo ujo farar hovoril? Ako som uz pisal, tak mne ide o poznanie = realitu a nie o slepu vieru. Krestanstvo postrada logiku a je zalozene iba na sentimente a slepej viere resp. dogme. A dogma nie je vecou logiky a reality, ale vecou viery. Ako si vy krestania dokazete svoju teoriu overit v praxi? Zas mi napises, ze uvidim potom po smrti? Taku Sanatana Dharmu si vies overit duchovnou kvalifikaciou. Navyse je to aj objektivne poznanie kedze ma historicke, logicke, filozoficke argumenty, svedectva, uznavali toto poznanie rozni vyznamni vedci a myslitelia.

"Podľa biblie je to teda tam dôkladne zaznačené.
myslím si, že keby to "hypoteticky" boli výmysly, neverím, že niekto si dal námahu, aby napísal 45 starozákonných kníh, 27 novozákonných kníh, čo na stránkach biblie predstavuje niečo vyše 2200 strán."

K biblii som sa uz vyjadril vyssie v tomto komentari. Biblia je fantasy historicky mix. A nema takmer ziadnu prakticku hodnotu. A ja nezdielam nazor, ze existuje viac ako jedno nabozenstvo alebo viac ako jeden Boh, jedna Pravda a pod.

» www.stephen-knapp.com/proof_of_vedic_... 's_global_existence.htm

» www.amazon.com/Proof-Vedic-Cul...

"O "kresťanskom Bohu" v predstavení Boha Otca, Syna Ducha Svätého..."

Mimochodom, krestanstvo nema nic svoje, ani svoj symbol... Tomuto o com pises sa v teologii hovori Svata Trojica a aj trinity a je to prebrate z hinduizmu, kde sa tomu hovori trimurti. A hinduizmus je starsie nabozenstvo nez krestanstvo a judaizmus. Aha:
» sk.wikipedia.org/wiki/Trimúrti...

A co ked robia charitu a misie kade tade? Vsak uz im akosi v Europe nejde karta, kedze nemame stredovek, cize sa musia utahovat do krajin, kde s cirkvou s.r.o este nemaju dostatocne skusenosti... A v com je to krestanstvo dobre? V com funguje? Aby boli ludia odputani od hmotneho sveta, nevrazdili zive bytosti, robili evolucny pokrok, atd? Nemam ten pocit, ze by vam to fungovalo.

"Mojím príspevkom ti chcem povedať toľko, že pokiaľ tvoje náboženské pohanské presvedčenie nevychádza z pomoci blížnym, konanie dobra,a šírenie blahozvesti, čoho dôkazom je Kresťanstvo spolu s charitatívnymi projektami, pretože Najdokonalejšie Bytie Boh si praje aby dobro, láska spravodlivosť zavládla na celom svete, potom tvoje snaženie je úplne zbytočné."

Ja nepomaham materialne... Mozem iba posvietit na cestu resp. pomoct niekomu tak ze mu poviem o Bohu a prejavim zaujem u neho k poznaniu o Bohu.
» vedabase.io/cs/library/sb/7...
» vedabase.io/cs/library/sb/7...
» vedabase.io/cs/library/sb/7...
» vedabase.io/cs/library/sb/7...

"Vianočné sviatky nie sú o pokoji, pretože pokoj cítim aj teraz, a sviatky ešte nie sú. pokoj môže cítiť aj v janurári, alebo februári, a sviatky taktiež už toho času nebudú."

 
 fotka
darksider96  22. 12. 2022 23:42
@vreskot000 Ehm, neriesme to co som pisal vyssie v komentari. Podstatne z toho je hlavne toto:

Najlepsie nabozenstvo je take, ktore pomaha rozvijat lasku k Bohu. Vid:

"Náboženství je podle definice to, co nás spojuje s Bohem. Neposkytuje-li toto spojení, pak to není náboženství. Náboženství znamená hledání Boha, porozumĕní Bohu a obnovení vztahu s Bohem. To je náboženství." » vedabase.io/cs/library/rv/2...

Ak mas zaujem, kukni si nieco od tohto krestanskeho filozofa:

Screenshot


Screenshot


» rozumnavira.cz/veda/132-profes...

» rozumnavira.cz/veda/138-stephe...

Pripadne si este najdi aj nieco od ineho krestanskeho filozofa, ktory sa vola William Lane Craig.
 
 fotka
darksider96  22. 12. 2022 23:51
Inak zaujimavy dokumentarny film
Screenshot
 
 fotka
vreskot000  23. 12. 2022 21:18
pozri sa poviem ti niekoľko paradoxov. Keď sa narodil Pán Ježiš, ver či never, áno, je to najväčší paradox v dejinách, tak o tom nevedel nik. tušil a dozvedel sa to herodes, ktorý sa v nejakom konkrétnom čase dopytoval troch mudrcov z východu, pretože zvesť, že narodil sa nový Kráľ, otriasla jeho vedomím.
samozrejme Pán Ježiš sa nepredstavuje ako kráľ tohoto sveta, ktorý plní priania a potreby ľudí s prízemnými potrebami. Že na spôsob, nasýť ma a viac ťa nepotrebujem. daj mi chleba a potom nechcem o tebe počuť. vidíš že keď otvoríš bibliu, a aj keby si ju nebral ako vieroučnú knihu, čo ja ju beriem ako BOŽIE SLOVO, tak máme x prípadov naprieč starým a novým zákonom, kde sa koná dobro. Ježiš predsa ešte na kríži, kde isto trpel hrozným utrpením telesným dokázal prakticky okamih pred smrťou fyzicky odpustiť vrahom tým známym a prakticky ľudovým ..."otče odpusť im lebo nevedia čo činia Lk23.34.
fakticky a vecne to vyslovil podľa biblie len raz.
Všimni si čo ti chcem v krátkosti povedať, a opäť to použijem ako blog.

Nehádajme sa teraz, kto má pravdu, idem na to realisticky. V kresťanstve realizmus hrá významnú rolu práve preto, lebo logickými argumentmi dokážem kresťanskú zvrchovanosť v každom ohľade.

Všimni si jedno.
Medzi národmi od nepamäti jestvovali dobyvačné boje na spôsob kto z koho. Od nepamäti sa ľudia napádali s cieľom rozšíriť svoje územie, avšak za cenu obetí a straty na ľudských životoch. Od nepamäti ľudí hnala túžba po krvi, po pomste, dychtivý po krviprelievaní, pretože od nepämati vyhrá len ten, kto premôže v boji svojho nepriateľa.
Premôcť v boji svojho nepriateľa odjakživa, naprieč gréckymi, rímskymi, slovanskými dejinami, ale samozrejme mňa konkrétne zaujímajú a na piedestál kladiem biblické dejiny sa považovalo za triumfálne víťazstvo.
Takmer toto dokázali aj židia, avšak Kristus vstal z mŕtvych. citujem citácie z biblie, aby som ti nehovoril moje dojmy.
Niet ho tu, vstal z mŕtvych..... Mk 16,6
Vstal z mŕtvych a ide pred vami do Galiley..... Mt 28,7
Nebojte sa, choďte a oznámte mojim bratom aby šli do Galiley, tam ma uvidia Mt28,10
Neľakajte sa! hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný.Vstal z mŕtvych. Niet ho tu. Hľa miesto, kde ho uložili... Mk 16,6
Syna človeka musia vydať do rúk hriešnych ľudí a ukrižovať, ale on tretieho dňa vstane zmŕtvych . Lk 24,7
Ježiš jej povedal. už ma nedrž, veď som ešte nevystúpil k Otcovi....Jn20,17

odcituj mi prosím z nejakých mimobiblických prameňov, hociktorých, niečo také, ktoré presahujú logiku, ale zároveň to človeku dáva silu a chuť žiť. v podstate budem len rád.
záverom môjho príspevku ti chcem zdôrazniť to, že ja sa nehádam, keď máš iné názory, ktoré čiastočne podkladáš nejakou autoritou.
Len ti chcem povedať, že ja som ti citoval ZAKLADATEĽA (v skratke Ježiša) na citáciách, preukázateľne jestvujúcich 2000 rokov.
Je možné, že pri komponovaní biblie sa niečo dostalo skôr, niečo neskôr, ale je to pochopiteľné, pretože nepoznali kníhtlač, nemali internet, nemali notebooky, tablety, ani smartfony, žeby si Ježiša mohli nahrávať, ako niečo robí, aby to ako DOKAZOVY MATERIAL mohli použiť.
Tie výpovede sú tak jednoducho napísané, ale pritom tak faktické, presné, že okrem toho je zaujímavé aj to, že o mnohých udalostiach sa píše prakticky na 3 alebo 4 krát.
Preto, lebo evanjelisti boli 4.. Matúš, Marek, Lukáš Ján a všetci štyria prakticky nezávisle od seba spísali tie isté udalostí pod svojím pohľadom. v skratke ti vysvetlím, že opisovali jednu a tú istú podstatu čohosi, len z iného uhla pohľadu, pričom výsledok je ten istý. opisovanie toho istého, len z iného uhla pohľadu.
Ak to mám preniesť do reality, je to to isté ako napríklad.
Kúpiš si smartfon, a návod na použitie, ten nekonečnýýý príbalový leták je písaný v slovenčine, nemčine, angličtine, čínštine, a ktohovie v akom jazyku ešte.
máš to na x krát napísanú podstatu jednej veci.

Záverom ti chcem napísať, že biblia nemá za cieľ FAKTICKY, to znamená na základe ťarchy dôkazov opísať život Krista a život pred ním v starom zákone ako dejinnú záležitosť, lebo biblické dejiny bez rozmery spásy nemajú význam.
Biblia má za cenu hľadať VZŤAH medzi človekom a Bohom, človekom, ktorý je pozvaný do spoločenstva s Bohom.
dúfam že si tento môj obšírny výklad pochopil, lebo keď toto nechápeš, tak neviem potom čo očakávaš od života čo sa tohto týka
 
 fotka
darksider96  24. 12. 2022 11:16
@vreskot000 Ja nemam nic proti Kristovi. Su o nom aj nejake strucne historicke zmienky z cias ked este neexistovala cirkev, ale nikde o nom nikto nehovori ako o Bohu ci Bozom synovi. Iba ako o Kristovi. S tym bozim povodom prisla az neskor cirkev. Tiez nie je ani iste ci sa ta osoba, ktoru volame Jezis tak aj volala… Ked uz len v anglictine sa vola Jesus, novy testament bol pisany v Grectine a jeho meno bolo asi pravdepodobne hebrejske, ale nejako to nikto neriesi Moj nazor je taky, ze konkretne tato osoba o ktorej sa hovori ako o Jezisovi Kristovi bola v skutocnosti duchovnym ucitelom. Nieco podobne ako Buddha. Ale nevravim, ze to bol obycajny clovek. Bol to taky nejaky zastupca Boha alebo ako to povedat... A ucil tych ludi k zakladom moralky, nejake zaklady dharmy a vedomie Boha, ale to co ich ucil bolo podla toho casu, okolnosti, miesta a krajiny... On tym ludom celu pravdu nepovedal pretoze by ju aj tak nepochopili. Bola to ina doba, ludia boli nevzdelani a barbarski. Ucil ich iba take zaklady. Napr. ze ublizovat, kradnut, atd. je zle, nech nesmilnia s bratovou zenou alebo s detmi ci kozou. Vravel im tie zname frazy: kto je bez viny, tak nech prvy hodi kamenom, nezabijes, tiez to s tym licom a podobne. A to, ze lezal v zaludku tym panovnikom ako bol Herodes a Pilat je pochopitelne. Vsak aj v dnesnej dobe je to tak ze ked sa objavi takato podobna osoba, tak zacne vadit tym mocnym a snazia sa taku osobu umlcat. Vid. » www.birdz.sk/darksider96/obr...


Ja si myslim, ze Kristus, ktory je maskot vasho Krestanstva bola ta ista osoba, ktora sa spomina vo Vedach. Vedy predpovedali, ze sa raz cca. v tej dobe objavi velky duchovny ucitel a bude kazat vedomie o Bohu, ucit zaklady moralky a pod.
Screenshot


Jeho meno bolo Isha Putra. A Kristus bola asi nejaka skomolenina niecoho o com ucil alebo toho ako ho nazyvali obycajni ludia v tych casoch. Kristus pochadza z greckeho slova Christos a Christos je grecka verzia slova Krsta. V Indii niektori ludia nazyvaju Krisnu casto "Krsta“. Krsta je sanskrtské slovo, ktore znamena "predmet pritazlivosti“ alebo take nieco. Vid. » www.birdz.sk/darksider96/obr...


A inak staroveki Greci mali blizko k Vychodnym naukam. Napr. Sokrates a Pytagoras. Cize ocividne dost toho od nich pochytili.

A ked teda Boha oslovujeme "Kristus“, "Krsta“ alebo "Krisna“, oznacujeme tym tu istu Najvyssiu Bozsku Osobnost. Ked Jezis povedal: "Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje,“ to meno Boha bolo Krsta alebo Krisna . "Kristus“ je proste iny sposob ako povedať „Krsta“ a "Krsta“ je zas iny sposob, ako vyslovit Krisnu. Vsak existuju aj rozni Vychodni duchovni ucitelia a pod. ktori pouzivaju okrem oficialnych rodnych mien este aj duchovne mena, ktore su v sanskrite. Napr. je aj taky guru, ktory sa vola Krishna Das. Teda ma v duchovnom mene Pana Krisnu, ale nie je to samotny Pan Krisna. Chapes?

Inak cital si apokryfy, zvitky od Mrtveho mora, Esejske evanjelium? Vyzera to tak ze to su povodné Jezisove slova. Proste to su take spisy, kde je este sanca, ze sa to priblizuje tomu, co vravel Kristus a nestihla to prekrutit a scenzurovat cirkev. A co sa tyka apostolov krestanstva, tak uz tam hned nejak na zaciatku sa zacalo povodne Jezisove ucenie menit... Vsak o tom som nieco napisal hore v tej mojej reakcii na tvoj komentar. Cize tam sa uz vobec neda povedat co tvrdia tie zdroje a co je dorobene, kedze autor je kolektivny, protichodny a zdroje su milion krat prekrutene a neexistuje tam zachovana ucenicka postupnost duchovnych ucitelov tak ako je to vo Vychodnych naukach o ktorych som pisal tu: » www.birdz.sk/darksider96/blo...


Takze vam krestanom ostava iba verit tomu, co vam predlozi cirkev. A ta vasa cirkev sa ako podla historie vieme chovala ako ten vas Satan, co jej velmi ubera na doveryhodnosti. Viedla kriziacke vypravy, upalovala ludove liecitelky a hipisacky, dokonca upalila aj ludi na zaklade sevedectva povercivych hlupakov, stihala a mucila bezvercov, pachala genocidu, zastrasovala pohanov a tzv. kacirov, predstavitelia z jej radov doteraz sexualne zneuzivaju male deti... A dovod preco oslavujete saturnaliu ako narodenie Jezisa Krista je ten, ze cirkev pokrestancila tieto pohanske zvyky a tradicie. Saturnalia alias Vianoce nemaju nic s krestanstvom spolocne. Skratka, iba boli hlboko zakorene u pohanov, tak im ich cirkev pokrestancila, aby potom lahsie mohli konvertovat na krestanstvo. Proste takto nejako to bolo a nechce sa mi uz viac tolko pisat o Vianociach a tocit tu len okolo nich ked to nie je hlavna podstata toho, co som tu v diskusii vytiahol.


Jezis Kristus ktoreho si vasa cirkev zobrala za maskota na svoje ciele ocividne ani alkohol nepil, ryby nechytal, baranov nezabijal... Tie vase vykladu su iba prekrutene a zle prelozene... Napr. nepil vino, ale nejaku hroznovu stavu alebo sirup, ktore sa nazyvali podobne ako vino... Napr. nieco ako vinea a vino. A to s tymi rybami bol nejaky zly preklad. Tym bol mysleny v skutocnosti astrologicky vek ryb ci take nieco.

Dokonca podla vsetkeho aj ranni krestania kedysi tiez verili v reinkarnaciu, boli vegetariani a pod. Zakazala to cirkev az v 4. storoci na koncile v Niece.

Vacsina slov z povodnych rukopisov prelozenych ako “maso” su trophe, brome a ine slova, ktore jednoducho znamenajú “potrava” alebo “jedenie" a nie maso.
Screenshot


Napr. aj v takej knihe Genesis (1,29) mozeme vidiet ako Boh samotny prehlasuje:

“Dal som vám na celej zemi každú bylinu nesúcu semená aj každý strom, na ktorom rastú plody zo semenami. To budete mať za pokrm.”

Tiez samotny Jezis hlasal "Nezabijes", ale vy krestania aj tak zabijate zbytocne nevinne zvierata. Vasa cirkev to "Nezabijes" potom zcenzurovala a zacala tvrdit tie demagogie, ze zvierata nemaju dusu a ze je v poriadku udrziavat obrovske bitunky alias koncentracne tabory pre zvierata, kde sa pravidelne tyraju a vrazdia nevinne zvieratka a ludia si kvoli svojim zvratenym chutiam lahodia jazyk na ich kruto zavrazdenych mrtvych telickach. Preco sa neriadite tym co hlasal Kristus (Nezabijes!)? Odpoved je ze preto lebo verite cirkevnym demagogiam a nerozmyslate za seba. Biblia ma pravdu, lebo to povedal Boh. A Boh ma pravdu, lebo to tvrdi Biblia. To je cele. Keby si studoval nieco o Bohu aj z Ved, tak by si zistil, ze Vedy davaju jasny a komplexný popis Boha, duchovna, yogy atd. v 1000 krat vacsom rozsahu ako nejaka Biblia… Ale tebe staci to co ti povedal farar a nerozmyslas. Cirkev vas naucila, ze vsetko mimo krestanstva je od strasiaka Satana a ze nemate pochybovat o svojej viere a nemate jej ani rozumiet. Iba slepo tomu verit.. Vy krestania sa ani nesnazite rozumiet alebo hladat nejaku logiku v tom. Z hladiska udrzania si oveciek to bolo asi pre cirkev najpraktickejsie, aj ked v dnesnej dobe sa jej to nevyplaca kedze su dnesni ludia uz informovanejsi a racionalnejsi a tym padom tomu neveria, ale zas kvoli predsudkom hadzu do jedneho vreca spolu s krestanstvom aj Sanatanu Dharmu o ktorej nevedia nic.

Na margo k tomu zabijaniu a tyraniu nevinnych zvierat:

» www.birdz.sk/darksider96/obr...


» www.birdz.sk/darksider96/obr...


A aj napriek pofidernosti Biblie sta autentickeho zdroja mas doteraz v krestanstve spievanie Bozich Mien, slavy a pod. O tom su tie chvalospevy, gospely a pod. A to je v podstate ista forma japy z hinduizmu o ktorej sa pise tu: » vedabase.io/cs/library/rv/2...

Atd. Atd.

Otazka teda je, ci nasledujes Jezisa a Boha alebo skorumpovanu cirkev. To je uz len na tvojom svedomi.

Ale ocividne si aj tak pojdes svoje. Vsak mne je to jedno comu veris. Vsak ver tomu pre mna za mna, ale ja tomu nemam preco verit. Sorry, ale nemam 5 rokov...


Inak kukni si tych krestanskych filozofov na ktorych som ta odkazal v tom predoslom komentari v @5 Ti su rozumni a lepsie je sledovat takych nez nejakych dedinskych fararov, ktori len opakuju co sa naucili a moc toho nevedia.
 
 fotka
darksider96  24. 12. 2022 11:35
A k tej biblii som sa vyjadril uz jasne v @4

A moje stanovisko k cirkvi je tiez jasne podla toho co tu pisem. Proste neda sa jej verit. Vsak preco asi skryvaju tie stredoveke knihy a spisy v tom Vatikane, strazia si ich ako oko v hlave a nechcu ich nikomu ukazat? Normalne to tam maju zabezpecne tak ze by sa tam asi ani nedostal Ethan Hunt z Mission: Impossible.
 
 fotka
vreskot000  24. 12. 2022 12:23
zvieratá nie sú predmetom spásy a Pán Ježiš taktiež jedol ryby ktoré fyzicky on alebo ostatní musel niekto zabiť. tieto protestantské drísty o bezmäsitej strave sú úplne odveci.
v indii je obrovská chudoba, a tamojší obyvatelia sú schopné rituálne spáliť prasce, kravy, lebo sú samozrejme nečisté.
potom čo chceš prosím ťa od života.
budhizmus im zakazuje jesť životupotrebné jedlo, ale prikazujem im kúpať sa v posvätných vodách, do ktorých našťali ľudia a nakazia sa kadejakými chorobami na ktoré prakticky zomrú, lebo nemajú imunitu.

ja na kresťanstve nevidím nič zle. absolútne. v niečom to možno ideologicky tiež preháname, ale tá idea cirkvi je veľmi dobrá.

aj dnes na štedrý den, kedy si pripomíname Narodenie Božieho Syna v predvečer sviatku, sa konajú mnohé charitatívne projekty a podujatia.
rozličné cirkvi, nielen katolícka, alebo evanjelická, ale aj ostatné protestantské taktiež oslavujú narodenie Božieho Syna.
Nechce sa mi veriť, že kresťanstvo so svojimi všetkými denomináciami sa napríklad fatálne mýli pri čítaní biblie.
žiaľ jestvujú krajiny, kde kresťanov vedome prenasledujú, týria a zabíjaju. napríklad v krajinách. teraz ti niečo zacitujem.
minulom roku žilo 360 miliónov kresťanov na miestach, kde zažili vysoký stupeň prenasledovania a diskriminácie. Z tohto počtu bolo 6 175 veriacich zadržaných bez súdneho procesu, zatknutých, odsúdených alebo uväznených, 3 829 bolo unesených a 5 898 bolo zabitých pre svoju vieru.
príklad. Akýkoľvek Severokórejčan prichytený pri nasledovaní Ježiša je v bezprostrednom ohrození uväznenia, brutálneho mučenia a smrti.“
dalej
Napriek tomu, že takmer polovica populácie sa identifikuje ako kresťania, veriaci v Eritrei neprestávajú trpieť pod extrémnym prenasledovaním, čím sa Eritrea stáva jedným z najnebezpečnejších miest na svete pre nasledovníkov Ježiša. Kresťania, ktorí nie sú súčasťou uznaných denominácií, riskujú kruté prenasledovanie. Zhromaždenia sú prepádané a veriaci zatýkaní. Podmienky, ktorým kresťania vo väzení čelia, môžu byť neľudské.

už nebudem doslovne citovať niektoré cenné poznatky. mimochodom mám veľmi rád encyklopedické vedomosti, ktoré sú ti principiálne k ničomu, lebo sú nepraktické, ale dávajú mi do kresťanstva tento zmysel

Keď niečo proste chcem prebádať, podrobiť proste výskumu, potrebujem predovšetkým presné alebo čo najpresnejšie informácie s ktorými teda pracuješ.
Všimni si koľko kresťanov je prenasledovaných pre vieru. extrémne veľa.
Za to, že nežijeme v tejto zemepisnej šírke, kde títo ľudia denne reálne zomierajú len preto, lebo veria, môžeme ďakovať zhode okolností, že v civilizovanej európe takéto zverstvá sa ešte nedejú.
Ja ti samozrejme nechcem vedome citovať niektoré fakty, aby som ťa argumentačne prebil, alebo ti dokázal to, čo považujem ja za fakt, ale to, aby si si uvedomil, alebo aj ostatní, že sú a jestvujú mnoho ľudí, ktorých viera v Boha udržuje pri živote, aj keď ho majú mimoriadne ťažký v jej najrozličnejšej podobe.
Každý z nás zápasí denne o prežitie, aj ja, aj ty, aj každý bohatý, ktorý nevie dňa ani hodiny, ale čo viem na kresťanstve je to, že ja ako kresťan, keď mi ty povieš, že potrebuješ odo mňa nejakú pomoc, a ja po mojich fyzických, psychických, duševných, emocionálnych možnostiach ti viem poskytnúť chlieb tebe, deťom, alebo rodičom, tak to spravím, a nevykašlem sa na teba.
čo ide z týchto krajín, kde vyznávajú extrémne myšlienkové ideologické prúdy. nič. len strach, strach a strach.
príklad? putin svojho času bozkával patriarchu na každej navšteve, ale neváha sa robiť to, čo koná teraz. to je čo za viera prosím ťa?
toto ti nevadí? to čo sa deje? ja ťa nechápem už naozaj.
 
 fotka
darksider96  24. 12. 2022 13:32
@vreskot000

"zvieratá nie sú predmetom spásy a Pán Ježiš taktiež jedol ryby ktoré fyzicky on alebo ostatní musel niekto zabiť. tieto protestantské drísty o bezmäsitej strave sú úplne odveci."

To tvrdi tvoja cirkev a nie Boh a ani Jezis.


"v indii je obrovská chudoba, a tamojší obyvatelia sú schopné rituálne spáliť prasce, kravy, lebo sú samozrejme nečisté.
potom čo chceš prosím ťa od života.
budhizmus im zakazuje jesť životupotrebné jedlo, ale prikazujem im kúpať sa v posvätných vodách, do ktorých našťali ľudia a nakazia sa kadejakými chorobami na ktoré prakticky zomrú, lebo nemajú imunitu."

Naco pises o Indii? A v Indii sa Vedami vacsina ludi ani neriadi. To je ako keby si povedal, ze to, ze Slovensko je krestanska krajina, tak to znamena, ze sa tu vsetci chovaju ako Jezis Kristus… A potom niekto ukaze prstom, ved ale to je zjavne blbost lebo ludia su tu je**uti vacsinou.. A vyvodi potom zaver, ze tym padom Jezis bol kreten. A ja nie som hinduista. Hinduizmus je nespravna definicia a este ma rozne smery a vetvy. Ja sa priklaniam k povodnemu uceniu a o tom mas nieco zasadne a strucne napisane tu: » www.amazon.com/Proof-Vedic-Cul...

Ak tomu nerozumies, tak pouzi google prekladac.

"ja na kresťanstve nevidím nič zle. absolútne. v niečom to možno ideologicky tiež preháname, ale tá idea cirkvi je veľmi dobrá."

To, ze ty nevidis na krestanstve nic zle, tak to neznamena, ze sa nemylis. Blazni v Pezinku tiez nevidia nic zle na svojom spravani...

"aj dnes na štedrý den, kedy si pripomíname Narodenie Božieho Syna v predvečer sviatku, sa konajú mnohé charitatívne projekty a podujatia."

No a? Vsak realne aj rozni mafiani a podobne osoby robia a robili charitu (zvacsa kvoli pretvarke) a podujatia, kde klamu beznych ludi a ich motivy su iba sebecke.

"Nechce sa mi veriť, že kresťanstvo so svojimi všetkými denomináciami sa napríklad fatálne mýli pri čítaní biblie."

Precitaj si toto: » sk.wikipedia.org/wiki/Kognitívn...

» beliana.sav.sk/heslo/kognitivn...

"žiaľ jestvujú krajiny, kde kresťanov vedome prenasledujú, týria a zabíjaju. napríklad v krajinách. teraz ti niečo zacitujem."

Nielen krestania su prenasledovani... Vsak najdi si nieco o tych konfliktoch medzi palestinou a izraelom a podobne veci. Nedeje sa to len krestanom.

"Všimni si koľko kresťanov je prenasledovaných pre vieru. extrémne veľa."

Vsak vasa cirkev robila to iste... A aj vela krestanov ma predsudky voci inym nabozenstvam, robia im doprieku...


"Ja ti samozrejme nechcem vedome citovať niektoré fakty, aby som ťa argumentačne prebil, alebo ti dokázal to, čo považujem ja za fakt, ale to, aby si si uvedomil, alebo aj ostatní, že sú a jestvujú mnoho ľudí, ktorých viera v Boha udržuje pri živote, aj keď ho majú mimoriadne ťažký v jej najrozličnejšej podobe."

Verit v Boha zial nestaci. Cisto iba viera ti nijako nepomoze. A ked pomozes nejakemu bezdomovcovi a kupis mu hotdog alebo nejaku bagetu, tak to zje a za chvilu bude zas hladny. A este aj pre neho zaplatis za parok ci salamu, ktory je z tyranych a zavrazdenych zvierat. Vies o tom, ze aj zvierata trpia a citia bolest? Oni si to uvedomuju co sa s nimi tam deje a su v hroznych podmienkach, den co den tam trpia a ten strach, bolest, utrapy su v nich a v tom mase normalne nasiaknute. Nazor, ze oni su nic je rovnaky ako ked nacisti povedali, ze kazdy kto nema IQ nad 120, blod vlasy, modre oci je nic.

A tiez ani taka cisto iba materialna pomoc nie je pomoc. Napr. kupovat chudobnym detom notebooky, aby na nich kukali porno a zabijali cas.

Ale vsak ok, pomahaj inym tak ako by to urobil Jezis... A pomoz aj tym ubohym zvieratam nejako, najdi si nieco o vyzive a tak... A hlavne viac rozmyslaj, nestracaj zvedavost, pytaj sa otazky, kazdy den sa pokus pochopit aspon kusok dovodu tejto existencie, najdi si ludi s ktorymi mozes hovorit o vesmire, dusiach a vedomi... Tu na birdzi takych je tazko najst... Tu ta este vysmeju, budu rypat...

A ak budes mat cas, tak si kukni nieco od tych krestanskych filozofov na ktorych som odkazal v @5 Oni su krestania ako ty... V tom videu ten starsi pan debatuje ohladom jeho diskusie, ktoru mal s ateistami a vedel si svoju vieru v Boha velmi logicky obhajit.
 
 fotka
vreskot000  24. 12. 2022 13:51
keď sa ti páči tak ver si čomu chceš
 
 fotka
darksider96  24. 12. 2022 15:06
@vreskot000 Ja nie som odkazany na slepu vieru ako ty A inak stastne a vesele Vianoce ti prajem. Nezoberaj sa teda mnou pohanom a mojim diabolskym ucenim a ries "svoje" sviatky, chod si usmazit koryst z obchodu a veleb svojho pana, ktory ti zabezpeci vecnost v Nebi, kde si budes s otatnymi spravnymi krestanmi uzivat, hrat na harfy a tak... Drz sa
 
 fotka
vreskot000  26. 12. 2022 22:57
čiže ideálom je v podstate čistý ateista, ktorý v nič nemusí veriť. na druhej strane nebude nikomu škodiť a bude sa starať o dokonalosť, harmoniu, pokoj, ale bez Boha. teda nijaký kresťanský Boh, len pokoj v duši. len mier. no neviem. ja som takéhoto ateistu nestretol.
aj komunisti chceli Boha vytlačiť ale sa im to nepodarilo. a mnohí aj tak zomreli.
ešte aj ten úbožiak husák, si zavolal pred smrťou arcibiskupa sokola, aby mu vyslužil sviatosť pomazania chorých
povedz mi jednu vec.

ked je človeku najtažšie pomoc božia je najbližšie. toto mi nevyvrátiš.
prečo každý hovorí... bože môj. a nie... jaj prídte mi nejaký bôžikovia na pomoc? no prečo. lebo oni neexistuju, ale existuje len Boh v troch osobách, ktorého kráľovstvo nikdy nezanikne.
zanikne tvoje presvedčenie, ale Boh zvíťazil už pred 2000 rokmi.
Napíš svoj komentár