Neměli bychom si myslet, že všechny interakce hrubých a subtilních fyzických prvků, které způsobují proměnu mysli a vědomí, se odehrávají nezávisle. Probíhají pod řízením Nejvyšší Osobnosti Božství.


V Bhagavad-gītě (15.15) Kṛṣṇa říká, že Pán sídlí v srdci každého (sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭo mattaḥ smṛtir jñānam apohanaṁ ca). Jak je uvedeno zde, Nadduše (kṣetrajña) řídí vše. Živá bytost je také kṣetrajña, ale svrchovaný kṣetrajña je Nejvyšší Pán, Osobnost Božství. Je tím, kdo svědčí a kdo dává rozkazy. Vše se děje pod Jeho vedením. Živá bytost si svou povahou a svými nadějemi vytváří různé sklony a Nejvyšší Pán ji vychovává prostřednictvím hmotné přírody. Tělo, příroda a fyzické prvky nejednají automaticky, ale podléhají řízení Nejvyšší Osobnosti Božství. Příroda není nezávislá ani činná sama o sobě. Bhagavad-gītā potvrzuje, že za přírodou stojí Nejvyšší Pán.

mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ

sūyate sa-carācaram

hetunānena kaunteya

jagad viparivartate

“Tato hmotná příroda jedná pod Mým vedením, ó synu Kuntī, a vydává všechny pohyblivé a nehybné bytosti. Podle jejích zákonů je tento projev znovu a znovu tvořen a ničen.” (Bg. 9.10)
– Bhagavatam 5.11.11

» t.ly/GbJs...   

Klasický problém ktorému čelí materialistická dogma je automatizmus všetkého čo existuje. Materialisti tvrdia, že všetko sa deje samo zo seba. Skryjú to za nejaký mechanický zákon ktorý funguje, ale ten tiež beží automaticky. Aj zákony o zákonoch, atď. len rôzne slovíčka ale nakoniec dôjdeme vždy k tomu, že veci sa pre nich dejú automaticky a samé zo seba bez nevysvetliteľnej príčiny či vonkajšieho zásahu niečoho vyššieho.

Védy ale tvrdia, že jediné čo funguje samo zo seba je život, pretože jedine živá bytosť má slobodu vôle a je neustále činná, nič neživé nie je schopné samočinnosti bez zásahu života. Činný princíp obsahuje jedine život. Preto je z ontologického hľadiská odpoveďou vedomie alebo Boh a nie nejaký samočinný mechanizmus, ktorý by sa nikdy sám nemohol činiť nakoľko je tupý, slepý a nevedomý.

Ateisti stále hľadajú nejaký mechanický princíp za realitou, žiaden mechanický princíp ale nemôže byť prvotný hýbateľ. Každý mechanizmus funguje a je činný len vďaka zásahu vedomej a živej sily. Dokonca aj lietadlá na autopilota či automaticky riadené stroje musel zostrojiť človek, teda život sám v neživom tele. Rovnako mechanizmus prírody nie je automatický ale závislý na živote.

Preto Védy hovoria že to, čo bolo pôvodné je život, a mechanizmus hmotnej prírody prišiel aj neskôr. To nadraďuje vedomie nad hmotu a činí koniec materialistickej dogme že všetko funguje automaticky. Pretože toto tvrdenie je nezmyselné a nikto pri rozume nehodlá veriť tomu že všetko na svete sa riadi zázrakom z ničoty. Tomu odhodlane veria len ateisti.

Ateizmus je preto len jednoduchá ignorancia faktu, že za všetkým v realite musí stať určitá živá sila a vedomie. Predstava, že sa veci dejú na báze ničoho nemá žiadne opodstatnenie ani logiku a preto môže byť bez akýchkoľvek pripomienok vždy odmietnutá nakoľko je totálne nezmyselná. Ateizmus je totiž presvedčenie o neexistencii Boha a teda činného princípu za realitou ktorý je ale absolútnou nutnosťou. Ignorancia jedinej možnej príčiny (čiže vedomia) – argument ad oculos je preto nutnosťou a nie otázkou nejakej diskusie či špekulácie. Ak niekto tvrdí opak tak musí sám dať alternatívu k tomu čo potom stojí za vecami. Na výber sú vždy ale len dve body – personálne vedomie alebo impersonálna hmota. A nakoľko vieme, že impersonálna hmota bez zásahu vedomia nemôže jednať tak prichádzame vždy k jasnému záveru, že jediná možná príčina je život – vedomie – Boh.

Preto každá osoba ktorá prezentuje ateizmus nechápe základné pojmy a to že predstavuje ľuďom úplný a nelogický nezmysel. Jasnú vieru v to, že ničota riadi všetko na svete. Pritom ak si to zoberieme pragmaticky Boh je úplná samozrejmosť a zároveň dáva presne a zmysluplné odpovede. To nie je otázka toho či ste inteligentní alebo nie. Je to otázka toho či ignorujete objektivitu reality alebo si chcete vymyslieť novú. Boh totiž znamená že za vecami stojí vedomie a teda majú určitý rád a objektívnu spravodlivosť.

Ateizmus nevie definovať objektivitu morálky a spravodlivosti vo svete a teda tvrdohlavo tvrdí, že za všetkým je nič ktoré automaticky všetko udržuje kvôli ničomu. Žiadna špeciálna idea ani posolstvo tu nie je. To je dokonalé ospravedlnenie si toho že netreba hľadať objektívnu pravdu, ale že si ju každý môže vymyslieť sám podľa seba. Ateizmus preto vygumoval Boha aby tam dosadil seba a určil si nový vyšpekulovaný zmysel reality. Pretože ak svetu vygumuje zmysel a stvoriteľa, tak si ho tam potom každý z vás môže dať podľa vlastného gusta, aj keby to bolo to najhoršie a najodpornejšie gusto podľa vašej chuti. Preto je ateizmus len ignorancia reality. A pravda sa nedefinuje z ignorancie ale z hľadania pravdy a jej spoznávaniu. To znamená že miesto toho aby si ju človek vymýšľal ju hľadá a postupne spoznáva. Hodnoty si taktiež nemôže niekto vymyslieť, sú večne dané.
– Ananda Cinmaya rasa Das 
 
   

Na margo:   » www.birdz.sk/darksider96/blo...
    
 

 Skutočný príbeh
Komentuj
Napíš svoj komentár