Materializmus je idea, v kategoriálnej matrici ktorej dominuje spojenie kategórie hmoty a kategórie nestvorenosti alebo kategórie prvotnosti. Podľa materializmu všetko, čo existuje, je buď hmota sama alebo je vo svojej existencii od hmoty závislé resp. je nakoniec hmotné. Materializmus tiež úzko súvisí s redukcionizmom, konzumizmom, ateizmom a marxistickou filozofiou. To je len také stručné vysvetlenie na úvod.

 

Jedná sa o masovú skupinu ľudí, ktorá sa pod vedením médií odklonila od empirickej vedy a začala pokladať názory istých "vedeckých autorít" za objektívnu realitu. Typická viera týchto ľudí obsahuje tieto prvky:

Život je z hmoty a od hmoty závislý (hrubý materializmus).

Vesmír je z ničoho (Hawkingova teória, viera, špekulácia).

Hmota vie konať sama o sebe a fyzikálne zákony fungujú z ničoho (automatický mechanizmus).

Všetko je neosobná hmota - energia (redukcionizmus, impersonalizmus).

Morálka je status squo (názor väčšiny, racionalizmus).

Objektívny zmysel života je nič (nihilizmus).

Hlavným cieľom života je zarábanie peňazí na konzumáciu produktov a reprodukcia génov (konzumizmus, parazitizmus).

Vznikli sme náhodnou evolúciou druhov (viera, nepodložená Darwinova teória, dogma).

+ » reinkarnacia.sk/socialna-dilema...

Ani jeden z týchto názorov nepatrí k empirickej vede, ktorá skúma ako veci vlastne priamo a prakticky fungujú z pozorovania empírie. Ich názory, respektíve vieru teda pragmatici zaraďujú do oblasti filozofie, ktorá sa delí na etiku, metafyziku, epistemológiu a logiku a to je aj oblasť kde môžu byť tieto názory skúmané nakoľko sú len teóriou. Ak vás teda niekto bude presviedčať, že jeho názor (jeden z bodov hore) je objektívne dokázaný, tak nevie čo pragmatická veda vôbec reprezentuje a jedná sa o jeho vlastnú demagógiu. 

 

Védanta dáva objektívne metafyzické tvrdenia na základe vedy:

Veda znamená: Teória, experiment, dôkaz.

Každý kto reálne urobí tento pokus môže vidieť výsledky a pracovať na sebe čím rozvíja svoje pochopenie morálneho a duchovného rozmeru života ktorý nie je subjektívny ale objektívny.

Už z vlastnej skúsenosti vieme, že je rozdiel, či niekto žije ako Gandhi alebo ako Charles Manson či Kristus. Morálka osôb je objektívna a posudzovaná Naddušou. Altruista na tom nie je rovnako ako nihilistický narkoman či svätec. Z toho vyplýva že tu existujú určité mantinely vedomia, ktoré ale nemôžeme empiricky vnímať, chápeme ich len pokrokom v duchovnom živote ktorého zdravá morálka je len začiatkom. Preto existuje rozsiahla filozofia kvintesencie a vedeckého poznania duše ktorá nám pomáha tieto veci pochopiť hlbšie a reálne sa im venovať v praxi.

Jeden z najlepších argumentov proti materialistom-ateistom je spýtať sa čo určuje autoritu objektívnej morálky (dharmy), keď neexistuje žiaden Boh. Na čo väčšina ateistov odpovie buď tým, že človek ju definuje skrze common sense alebo zhodnutie spoločnosti - demokracia a humanizmus. Čiže v konečnom dôsledku je to apel na autoritu buď v ňom samotnom, alebo v spoločnosti.

Keď pochopí tento bod, treba sa ho spýtať v čom spočíva tá autorita, keď vidíme, že je omylná a nedokonalá. Všetci v nejakej miere chápu, že existuje objektívne niečo dobré a žiadúce, a naopak niečo kontraproduktívne. Preto existujú inštitúcie ako súdnictvo, úrady, parlament atď. pretože majú reprezentovať túto autoritu a snažiť sa pochopiť, čo reprezentuje.

Ak povie, že na túto autoritu nepotrebuje Boha, tak tým tvrdí, že aj všetky relatívne autority sú rovnako stratené a nezmyselné nakoľko sú protichodné a nesúrodé. Ak totiž neexistuje objektívny základ stanovený samotným svetom, tak všetky ďalšie pokusy o jej nastolenie sú len individuálnou fantáziou. 

Navyše mnoho materialistov rado tvrdí, že príroda jedná náhodne a spontánne, neprestupuje ňou inteligencia a koná automaticky na základe zákonov, ktoré jednajú samočinne samé od seba... Teda jednajú z ničoho, zmysel nemajú, ich cieľ je nijaký pretože nemajú inteligenciu a ako bombónik všetky vznikli buď z ničoho, alebo existovali večne (teda niečo na spôsob večných "retardovaných" zákonov ktoré existujú len preto, lebo tak existujú a nemajú žiaden objektívny zmysel rovnako ako život sám). Čistý nihilizmus prezlečený pod rúškom redukcionizmu.

Pokračujeme...

Na začiatku bolo nič, potom sa tomu nič stalo náhodou niečo z ničoho, potom to nič vybuchlo a stvorilo všetko a potom kopec všetkého sa zázračne a bez akéhokoľvek dôvodu náhodou a samo od seba zo svojich samo stanovených neinteligentných zákonov zoradilo do náhodného chaotického vesmíru.

A náhodou potom v tom vesmíre vzniklo "naše" Slnko. A náhodou vznikla potom aj zem a ostatné planéty.

A náhodou na tej zemi vznikli dokonalé podmienky pre život. A náhodou potom vznikol samotný život.

A náhodou sa život SÁM od seba z ničoho nič usporiadal do rozmanitých životných foriem.

A náhodou z tohto života náhodným výberom vznikol človek.

A keď sa čírou náhodou spýta prečo existuje...

Tak tá otázka sú len náhodné chemické reakcie.

Does it make sense? 


Stručná psychológia materialistu je nasledovná:

1. Neprijíma, že má život objektívny zmysel nakoľko by to znamenalo, že sa celý svet netočí len okolo jeho pupku a predstáv.

2. Nenašiel zmysel ani vo svojej halucinácii dočasného života a preto odmieta to, že by mohol byť život večný.

3. Neakceptuje karmu, nakoľko tá by pre neho znamenala temnú budúcnosť.

(Spravodlivosť nevyhovuje iba nespravodlivým)

4. Nepotrebuje Boha, lebo sa chce na "boha" hrať sám.

5. Neprijíma Osobu za svetom nakoľko sa už úplne stotožnil s tým, že sa všetko deje automaticky a z ničoho nič samo o sebe.


Ľudia sa boja pravdy, pretože pravda ničí ich ilúzie o živote. Ľudia prirodzene neradi počujú že všetky ich materiálne sny sú len dočasným zábleskom, ktorý budú musieť aj tak opustiť a všetky ich svetské úspechy im jedného dňa zoberie smrť. Nasledovníci kultu materialistov neradi počúvajú o tom, čo ich presahuje, pretože to ničí ich médiami vybudovanú ilúziu o materiálnom svete, kde je hlavná priorita hedonizmus, komfort a impersonalizmus. Tieto osoby nevedia definovať čo je skutočným zmyslom života a preto si ho špekulujú. Ako sa hovorí - kto nechce, neuverí ani keby uvidí. Až uvidí, bude vymýšľať dôvody, prečo to, čo videl, je niečo iné, než je a prečo to, čo videl, nemôže byť pravda. Dôkazy často nehrajú rolu. Ten, kto nechce uveriť, ich bude mať vždy málo. Život im potom väčšinou pretečie pomedzi prsty skôr ako si uvedomia, kto sú a o čo sa majú usilovať. Viď.  » www.birdz.sk/darksider96/blo...Šialené...

Osoba ktorá verí, že sa deje všetko automaticky, bez slobody a bez zásahu uvedomelého vedomia je nebezpečná pre spoločnosť. Pretože nemá zábrany, všetko sa podľa nich totiž deje na základe fyzikálnych zákonov hmoty, ktoré sú vraj automatické. Viera, ktorá presúva zodpovednosť za seba na hmotnú energiu.  

Človek je len mŕtva deterministicky predurčená hmota? Všetko sú len automatické fyzikálne vlastnosti hmoty? Vážne? Takéto uvažovanie je hodné blázna. Taká osoba si neuvedomuje základne defekty svojho uvažovania. Viď.  A čo sa týka existencie Boha, tak väčšina materialistov-ateistov používa na svoje odôvodnenie dookola redukcionistický argument s apelom na zmyslové vnímanie. "Ukáž mi Boha. Nech sa mi Boh zjaví". Akoby bol Boh nejaký materiálny objekt alebo osoba z tohto sveta, ktorá prichádza na zavolanie ako nejaký pes. Už hneď z ich prvých dedukcií o povahe reality Boha môžeme chápať, prečo sú vlastne ateistami. Väčšina ateistov má totiž pribrzdenú predstavu, že ak by mal Boh teoreticky existovať, musela by to byť nejaká materiálna osoba priamo vnímateľná skrze naše zmyslové vnímanie. Vážiť a merať sa dá len hmota. Boh nie je hmota, hmota je jeho energia. 

 

Málokoho z nich vôbec napadol fakt, že väčšina vecí v našom živote je mimo empíriu zmyslového vnímania. Od morálky a spravodlivosti až po myseľ, inteligenciu a vedomie. V ich suchej predstave by ale stvoriteľ všetkých týchto subtílnych a jemnejších energií mal byť hmotný a dočasný ako ich vlastné telá. Vôbec im neprekáža ani tak základná premisa, že zdroj vecí musí energeticky a obsahovo prevyšovať svoje energie a produkty. Preto sa aj na definíciu existencie Boha vždy pýtajú: "a kto stvoril Boha?" Nechápu totiž že niečo pôvodné musí existovať. V ich impersonalistickej perspektívy je ale táto pôvodná príčina určitá mechanická štruktúra zákonov, ktoré fungujú samé zo seba (neživý perpetum mobile).

Je to drzosť najväčšieho kalibru, pretože najprv vo svojej predstave zbavili vedomie a život činného princípu a inteligencie a následne tieto atribúty pripísali neživej hmote, samozrejme bez dôkazu a na báze ich individuálnej viery v materializmus. Nedokážu odpovedať ani na jednoduchú otázku toho, čo je v princípe vedomie alebo základná objektivita. Ich videnie sveta a perspektíva nemá žiaden ucelený a pevný bod, preto je aj ich filozofické pochopenie života a jeho zmyslu na bode mrazu.

Keby sa svet plne riadil ich primitívnou logikou a redukcionizmom, tak by sme vlastne mohli poprieť, že aj oni sami sú živé bytosti a majú vedomie. Nikto totiž ich vedomie nevidel. Iróniou osudu je, že to sa im vlastne aj deje. Život za životom umierajú v mnohých druhoch zrodenia a svetu je prevažne ukradnuté ich vlastné utrpenie. Ten, kto "zabíja" Boha vo vlastnom vedomí bude sám zomierať život za životom. Preto je aj vo filozofii Logos, alebo inak povedané Boh centrum všetkých myšlienok, ideí, bádania a pozornosti vedomia. Títo tajtrlíkovia to ale nechápu a myslia si že ich tragikomický život v hmote poráža Božiu existenciu. Nechápu, že sú vždy a za každých okolností závislí na svete okolo seba. Na svete ktorému upierajú vedomie, osobnosť a individualitu. 

Súvisiace blogy:

» www.birdz.sk/darksider96/blo...


» www.birdz.sk/darksider96/blo...


» www.birdz.sk/darksider96/blo...


» www.birdz.sk/darksider96/blo...


+

» www.birdz.sk/darksider96/obr...


» www.birdz.sk/darksider96/obr...


 Vyznanie
Komentuj
Napíš svoj komentár