Koncom roku 1980 Lieserl, dcéra slávneho génia venovala 1400 listov, písaných Albertom Einsteinom, Hebrejskej univerzite s príkazom nepublikovať ich, kým neubehne dvadsať rokov od jej smrti. Toto je preklad jedného z nich.

Dopis pre Lieserl Einstein: 

"Keď som navrhol teóriu relativity, veľmi málo ľudí ma pochopilo a to, čo odhalím a prinesiem ľudstvu teraz tiež koliduje s nepochopením a s predsudkami sveta. 

Žiadam ťa, aby si chránila listy, ako dlho bude potrebné. Roky, dekády, kým sa spoločnosť nevyvinie na takú úroveň, aby akceptovala to, čo vysvetľujem nižšie. 

Existuje extrémne mocná sila, pre ktorú zatiaľ veda neobjavila formálne vysvetlenie. Je to sila, ktorá zahŕňa a riadi všetky ostatné sily a dokonca je obsiahnutá vo všetkých fenoménoch, ktoré operujú vo vesmíre ale napriek tomu sme ju nedokázali identifikovať. Táto univerzálna sila je láska. 

Keď vedci hľadali zjednocujúcu teóriu vesmíru, zabudli na najmocnejšiu, nevidenú silu. Láska je svetlo, ktoré osvetľujú tých, čo ho dávajú a dostávajú. Láska je gravitácia, pretože spôsobuje, že sú niektorí ľudia priťahovaní k ostatným. Láska je sila, pretože násobí to najlepšie, čo je v nás a dovoľuje ľudstvu nevyčerpať so svojím slepým sebectvom. Láska odkrýva a odhaľuje. Pre lásku žijeme a umierame. Láska je Boh a Boh je Láska. 

Táto sila všetko vysvetľuje a dáva životu zmysel. Je to premenná, ktorú sme príliš dlho ignorovali možno preto, že sa lásky bojíme, pretože je to jediná energia vo vesmíre, ktorej sa človek nenaučil podriadiť svojej vôli. 

Aby som lásku urobil viditeľnou, jednoducho som zamenil hodnotu vo svojej najslávnejšej rovnici. Ak by sme namiesto E = mc2 akceptovali, že energia k vyliečeniu sveta môže byť získaná prostredníctvom lásky vynásobenú štvorcom rýchlosti svetla, došli by sme k záveru, že láska je najsilnejšou existujúcou silou, pretože nemá žiadny limit. 

Po zlyhaní ľudstva v snahe kontrolovať ostatné sily vesmíru, ktoré sa tak otočili proti nám, je veľmi urgentná, aby sme sami seba naplnili iným druhom energie... 

Ak chceme, aby náš živočíšny druh prežil, ak chceme nájsť zmysel života, ak chceme zachrániť svet a každú živú bytosť, ktorá ho obýva, láska je jedinou odpoveďou. 

Možno zatiaľ nie sme pripravení postaviť bombu lásky, zariadenie dosť silné na zničenie všetkej nenávisti, sebectva a chamtivosti, na zničenie vlastností, ktoré devastujú planétu. 

Avšak, každá individualita so sebou vnútri nosí malý generátor lásky, ktorého energia čaká na vypustenie do sveta. 

Ak sa naučíme túto vesmírnu energiu dávať a dostávať, drahá Lieserl, potvrdíme tak, že láska zvíťazí nad všetkým, je schopná presiahnuť všetko a nič, pretože láska je kvintesenciou (podstatou) života. 

Hlboko ľutujem svojej neschopnosti vyjadriť to, čo je v mojom srdci, ktoré pre teba ticho bije po celý môj život. Možno je už neskoro sa ospravedlňovať ale pretože čas je relatívny, potrebujem ti povedať, že ťa milujem a vďaka tebe som dosiahol k ultimátnej odpovedi!"


Tvoj otec,

 Vyznanie
Komentuj
Napíš svoj komentár