Nie každý je schopný pochopiť teóriu relativity. Albert Einstein priznal, že on sám tomu celkom nerozumel. Tento najväčší fyzik a najznámejší vedec 20. storočia, moderný matematik, držiteľ Nobelovej ceny, autor teórie relativity je pre väčšinu ľudí zaujímavý predovšetkým ako vynikajúca osobnosť a človek schopný myslieť v neštandardných kategóriách. Možno ani ako filozof si nezaslúži o nič menšie uznanie. Jeho úvahy o živote, slobode, úlohe, inteligencii, dôležitosti duchovného postoja k svetu okolo nás povzbudia nejedného človeka k zmene vlastných názorov v mnohých veciach. Jeho hlboké myšlienky nestratili svoj význam ani dnes, o mnoho desaťročí neskôr.Je celkom možné, že niekoľko týchto citátov vám pomôže dozvedieť sa viac o Albertovi Einsteinovi a do určitej miery mu porozumieť. Podľa mňa je to veľmi zaujímavá osoba na štúdium. Myslím, že nie som jediný, kto v jeho myšlienkach cíti niečo hlboké a vznešené. Totiž aj tá najnaivnejšia mystika sa zdá oveľa reálnejšia, než plytké a povrchné zlátaniny, aj keď pôvodne zabalené v učení vedeckých hláv, ktorý im dodá na pozlátku falošnej racionality. Inteligentný design niečoho vyššieho vyzerá oproti plytkému redukcionizmu, materializmu, postmodernizmu, relativizmu tak reálne, že sa ako variant a možnosť ponúka sama. To je tiež dôvodom, prečo sa mnoho výnimočných vedcov a mysliteľov nakoniec priklonilo k nejakému náboženstvu alebo teizmu či aspoň mystickému smeru.
„Najhlbší a najvznešenejší cit, akého sme vôbec schopní, je mystická skúsenosť. Jedine z nej sa rodí skutočná veda. Kto nepozná tento cit, kto nevie obdivovať a podľahnúť bázni, ten je už duševne mŕtvy. Preto vedomie, že naozaj existuje to, čo nemožno vyskúmať, a že sa prejavuje ako pravda a žiariaca krása - veci, o ktorých môžeme mať iba matné tušenie - toto vedomie a tušenie je jadrom každej opravdivej náboženskosti... Moje náboženstvo spočíva v skutočnej úcte voči nekonečnej duchovnej bytosti vyššej podstaty, zjavujúcej sa v malých jednotlivostiach, ktoré sme schopní poznávať našimi slabými a nedostatočnými zmyslami. Toto hlboko precítené presvedčenie o existencii mysliacej sily, ktorá sa prejavuje v nepreskúmateľnom vesmíre, tvorí obsah mojej predstavy o Bohu."
„Pevne verím, že svet má reálny základ. To však neznamená, že tento základ môžeme vnímať pomocou našich zmyslov alebo poznávať pomocou rozumových špekulácií. Existujú rôzne dimenzie bytia a k tej najvyššej môže človek dospieť iba na základe kvalitatívnych zmien vlastného vedomia."
„Je celkom možné, že za našim zmyslovým vnímaním sa skrývajú celé svety, o ktorých nemáme ani potuchu.“
„Dôležitá vec je neprestať sa pýtať.“
„Nemám žiadny zvláštny talent. Som iba vášnivo zvedavý.“
„Zdravý rozum je súbor predsudkov, ktoré sme si osvojili okolo osemnástych narodenín."
„To, čo je správne, nie je vždy populárne a to, čo je populárne, nie je vždy správne.“
„Predstavivosť je dôležitejšia ako vedomosti. Vedomosti sú obmedzené, zatiaľ čo predstavivosť zahŕňa celý svet, stimuluje pokrok a generuje evolúciu.“
„Predstavivosť je všetko. Je to ukážka budúcich atrakcií života.“
„Pravým znakom inteligencie nie sú vedomosti, ale predstavivosť.“
„Logika vás dovedie z miesta A do miesta B. Predstavivosť vás dovedie kam len chcete."
„Každý, kto príliš veľa číta a málo používa vlastný mozog si osvojí návyk lenivého myslenia.“
„Ako vzniká vynález? Všetci vedia, že niečo je nemožné. Potom sa však objaví nejaký blázon, ktorý nevie, že je to nemožné a urobí vynález.“
„Dôležité je neprestať klásť otázky. Zvedavosť má svoj vlastný dôvod existencie. Nemôžeme urobiť nič, iba žasnúť, keď uvažujeme o tajomstvách večnosti, života, nádhernej štruktúry reality. Stačí, ak sa každý deň pokúsime pochopiť iba kúsok tohto tajomstva. Nikdy nestrácajte posvätnú zvedavosť.“
„Je takmer zázrak, že dnešné vyučovacie metódy doposiaľ nezadusili svätú zvedavosť.“
„Iba tí, ktorí sa pokúšajú o absurdné, môžu dosiahnuť nemožné.“
„Kto chce povedať pravdu, nech prenechá eleganciu svojmu krajčírovi.“
„Úsilie o pravdu musí byť nadradené akémukoľvek inému úsiliu.“
„Život je kreslenie bez gumy.“
„Ak chcete, aby boli vaše deti inteligentné, čítajte im rozprávky. Ak chcete, aby boli vaše deti viac inteligentné, čítajte im viac rozprávok.“
„Veľké duše sa vždy stretávali s násilným odporom u tých s priemernou mysľou.“
„Málokto je schopný nevzrušene a nahlas prejaviť názor, ktorý je v protiklade s predsudkami ostatných: väčšina ľudí sa k takémuto názoru ani nedopracuje.“
„Boh je rafinovaný, ale nie je zlomyseľný.“
„Jedna osoba nemôže zmeniť celý svet, ale Ty môžeš zmeniť celý svet jednej osoby.“
„Pre toho, kto verí vo fyziku je oddelenie minulosti, prítomnosti a budúcnosti obyčajnou ilúziou.“
„Čas je iba ilúzia.“
„Náhoda drží Boha v anonymite."
„Génius je človek, ktorý robí celkom obyčajné veci celkom neobyčajnými.“
„Nikdy nevyriešite problém, ak budete myslieť rovnakým spôsobom ako tí, ktorí ho vytvorili."
„[Nenosím] vo svojej hlave takéto informácie nakoľko ich možno ľahko vyčítať z kníh. […] Hodnota vysokoškolského vzdelania nespočíva v naučení sa mnohých faktov, ale vo vycvičení mysle myslieť.“
„Svet je nebezpečným miestom na život, nie kvôli ľuďom, ktorí sú zlí, ale kvôli ľuďom, ktorí s tým nerobia nič.“
„Slepá viera v autoritu je najväčším nepriateľom pravdy.“
„Svet, ako sme ho vytvorili, je procesom nášho myslenia. Nemôžeme ho zmeniť bez toho, aby sme zmenili naše myslenie.“
„Nezlyháte, až kým sa neprestanete snažiť.“ 
„Väčšina ľudí si myslí, že intelekt robí veľkého vedca. Nemajú pravdu. Robí to charakter.“ 
„Inteligentní ľudia sa snažia problémy riešiť, geniálni sa ich snažia nerobiť.“
„Realita je iba ilúzia, aj keď je veľmi perzistentná.“
„Myslím si, že úpadok etického správania ľudí súvisí v prvom rade s odosobnením nášho života.“ 
„Desím sa dňa keď technológie predbehnú našu ľudskosť. Svet potom bude generáciou idiotov." 

„Človek, ktorý považuje svoj život za nezmyselný, je nielen nešťastný, ale je sotva na život spôsobilý.“
„Základné zákony nie je možné objaviť logickou cestou. Existuje len intuícia, ktorej pomáha cit pre chápanie zákonitostí, ktoré sa za určitým javom skrývajú.“
„Na ceste k poznaniu má rozum málo čo hľadať. Príde okamih uvedomenia, nazvi to intuíciou alebo čímkoľvek, čo chceš a riešenie príde k tebe a nevieš ako alebo prečo.“
„Musím byť ochotný vzdať sa toho, čím som, aby som sa stal tým, čím sa stať mám.“
„Boh nehrá kocky.“
„Isaac Newton, prepáč mi, neprišiel som aby som ťa zhodil z piedestálu najvyššej múdrosti, to predsa nemôže nikto; prišiel som, aby som ťa ešte viac oslávil. Ty si našiel jedinú existujúcu cestu, ktorá bola v tvojom čase možná, a ktorú okrem teba nikto nevidel. Pojmy, ktoré si vytvoril sú ešte aj teraz v našom čase platné a unikátne, aj keď vieme, že ich možno doplniť, rozšíriť, pretože máme k dispozícii také nástroje myslenia, ktoré tvoja doba ešte nemohla poznať.“
„Narodil som sa ako Žid, Švajčiar podľa národnosti a na pohľad človek. Som len ľudská bytosť, bez akéhokoľvek zvláštneho vzťahu k štátu alebo národnej organizácii."
„Osudom človeka je slúžiť, nie vládnuť“
„Človek, ktorý nikdy neurobil chybu, nikdy nič nové neskúsil."
„Je to smutná epocha, keď je ľahšie rozbiť atóm ako predsudky.“
„Moc atómu zbavená pút zmenila všetko - iba ľudské myslenie nie.“
„Osud ľudí ako celku bude taký, aký si zasluhujú.“
„Otázka, ktorá ma niekedy doháňa k popletenosti: Som ja alebo ostatní šialení?“
„Pokiaľ ideme s davom, prídeme maximálne tam, kam išiel ten dav. Pokiaľ ale vieme dav opustiť, dostaneme sa na miesta, kde ešte nikdy nikto nebol."
„Keď čítam Bhagavad-Gítu, jediné čo mi prichádza na myseľ, je to ako Boh stvoril vesmír. Všetko ostatné sa mi zdá byť malicherné."
„Neviem ako sa bude bojovať v tretej svetovej vojne, ale vo štvrtej to budú palice a kamene.“
„Povinnosťou každého človeka je byť príkladom čistoty a mať odvahu zachovávať svoje etické presvedčenie v spoločnosti cynikov. Už dávno sa usilujem takto postupovať - so striedavým úspechom.“
„Kreativita je zabávajúca sa inteligencia.“
„Na to, aby ste odovzdali daňové priznanie, musíte byť filozofom, pre matematika je to príliš ťažké.“
„Od učenia ešte nikto nezomrel, ale načo riskovať.“
„Energiu nemožno vytvoriť ani zničiť, možno ju len premeniť z jednej formy na druhú.“
„Pokiaľ sú ľudia dobrí len kvôli tomu, že majú strach z trestu a dúfajú v odmenu (karma), tak je to s nami v skutku dosť smutné." - Vysvetlenie: To, čo popisuje Albert Einstein je karma-kanda, proste snažíte sa usmerniť svoj život tak, aby priniesol požadované výsledky, samo o sebe to zahŕňa nejaké regulácie, teda, dostanete sa na civilizovanú úroveň.
„Počas ranného obdobia duchovnej evolúcie ľudská fantázia vytvorila bohov na vlastný obraz. Predstava Boha v náboženstvách, ktoré sa v súčasnosti vyučujú, je sublimáciou tohto starého konceptu bohov. Vo svojom boji za etické dobro musia mať učitelia náboženstva také postavenie, aby sa vzdali doktríny osobného Boha." - Vysvetlenie: Albert Einstein mal veľa rôznych výrokov, ale neskôr sa dištancoval od toho, lebo videl, že to chcú využívať na propagandu skorumpovaní kresťanskí cirkevníci, sentimentálni náboženskí veriaci, atď. Einstein bol niečo na spôsob panteistu, čiže moc ďaleko nezašiel. Počas života študoval Védy, ale nestihol ich žiaľ úplne pochopiť a zrealizovať. Z toho boli aj takéto citáty. Niečo o osobnom a neosobnom Bohu si môžete prečítať tu: » vedabase.io/sk/library/bg/1...
„Ak budete súdiť rybu podľa jej schopnosti šplhať sa po stromoch, prežije celý svoj život vo viere, že je hlúpa.“
„Za najhoršie zlo kapitalizmu považujem zmrzačenie jedinca. Celý náš vzdelávací systém trpí týmto zlom. Študentovi je neustále vštepovaný nadmerné súťaživý postoj, a on sa tak učí uctievať nenásytnú potrebu byť úspešný, čo mu má byť prípravou na budúce povolanie. Cieľom vzdelania musí byť príprava samostatne konajúcich a mysliacich jedincov, ktorí však vidia svoj najväčší životný cieľ v službe spoločenstva. Cieľom školy by malo byť, aby ju mladý človek opustil ako harmonická osobnosť, nie ako špecialista. Inak bude pripomínať viac dobre vycvičeného psa, ako harmonickú osobnosť.“ 
„Všetky náboženstvá, vedy aj umenie sú vetvami toho istého stromu."

„Veľkomyseľným ľuďom vždy odporujú priemerné mysle. Priemerná myseľ nedokáže pochopiť človeka, ktorý sa odmieta podriadiť slepote obyčajných predsudkov a svoj názor vyjadruje odvážne a čestne."

 Úvaha
Komentuj
 
 fotka
tequila  23. 8. 2022 16:43
 
 fotka
abstraktdepres  23. 8. 2022 20:47
dík, rád som si to prečítal
 
 fotka
darksider96  24. 8. 2022 02:03
@tequila A kto si ty? Však ty tomu ani nerozumieš a iba sa mi snažíš robiť naprotiveň a oponovať blogom zo smečka od ignorantského sloviena s priemerným vzdelaním, ktorý tam píše niečo o relativite, pričom keby mal reálne sám vysvetliť fungovanie obyčajného kazetového prehrávača, ukázalo by sa, že nechápe ako funguje. Ale hlavne, že relativita a časopriestor hento a tamto. BTW, veda sama tvrdí, že svet vysvetliteľný ňou nikdy nebude… Navyše matematika ako taká nikdy nebude vedieť dokázať ani samu seba. Je nekompletná a nikdy kompletná a konzistentná zároveň nebude. Pozri si také veci ako sú Goeddelsove teoremy

"Alexander Járay je slovenský občan pôvodom z Košíc. Tvrdí, že vyvrátil teóriu relativity... Sám seba vymenoval za predsedu Akadémie Reálnych Vied Cassoviensis a udelil si titul Generalissimus Reálnych vied GRSc. Chce nahradiť abstraktnú od reality odtrhnutú matematiku a ňou opísanú relativistickú fyziku reálnou kvantovou matematikou a trojhmotovou fyzikou. Niekoľkokrát sa pokúšal kandidovať za prezidenta Slovenskej republiky, v rokoch 1998 a 1999 kandidoval na funkciu primátora Košíc... Je „rekordérom“ v trvaní hladovky: Na protest proti neprijatiu kandidáta Strany pravdy Jozefa Ďurku na post prezidenta, začal Alexander Járay hladovku za demokratické Slovensko, ktorá však trvala iba štyri hodiny. Za pálenie Ústavy Slovenskej republiky pred Ústavným súdom bol súdený, okresný súd nariadil jeho ústavné psychiatrické liečenie... Na svojej webovej stránke deklaruje cieľ prezentovať novú kvantovú matematiku a ňou opísanú trojhmotnú fyziku. Stránka je už dlhšiu dobu neaktívna a mnohé jej časti kompletne chýbajú..."
 
 fotka
darksider96  24. 8. 2022 02:18
@tequila Nabudúce mi sem môžeš prísť oponovať rovno blogmi od Tomasa55555 na smečku, ktoré má len ako hobby...

» blog.sme.sk/harustiak...
 
 fotka
darksider96  24. 8. 2022 02:20
 
 fotka
darksider96  24. 8. 2022 03:24
@tequila Aha, to je trolling... Až teraz mi to došlo... Ehm, ja som ťa mal vždy za hlupáka, takže asi aj kvôli tomu som to spočiatku nerozlíšil... Plus, o tom človeku som v živote nepočul.
 
 fotka
darksider96  24. 8. 2022 03:43
Za hlupáka... Ale nie za retarda. V poslednej dobe som povedzme mimo sekulárneho diania, takže mi nejakí internetoví trollovia po rozume nechodili.
 
 fotka
tequila  24. 8. 2022 16:37
on je rozumovo uplne inde ako ty, tak jasne, ze mu nerozumies. je to ako mravcovi vysvetlovat virtualnu realitu a tie tvoje vymyslene goeddelsove teoremy som teda nikde nenasiel
 
 fotka
darksider96  24. 8. 2022 17:13
@tequila Dobre moj
 
 fotka
darksider96  24. 8. 2022 17:16
Napíš svoj komentár