Každý z nás vie, že šašovia rozosmievajú ľudí keď sú smutní, keď im je zle alebo keď sú sklamaní. Keď sa povie šašo, všetci si predstavíme veselú a bláznivú postavičku, ktorá behá, skáče, robí premety, chodí po rukách alebo dokáže robiť zaujímavé kúzla s kartami. Ale aj šašovia sú iba ľudia a majú nárok na svoje smutné dni. Teraz vám rozpoviem príbeh o šašovi, ktorý nebol jeden z tých skákajúcich a bláznivých typov.
Dávno keď ešte na svete panovali králi, bolo zvykom, že každý z nich má svojho šaša, ktorého si zavolá práve vtedy, keď potreboval rozosmiať alebo pobaviť návštevníkov plesov. Svet bol rozdelený na štyri hlavné kráľovstvá. Kráľovstvo kruhov, štvorcov, obdĺžnikov a trojuholníkov. Tieto názvy neboli vybraté iba tak pre nič za nič. Boli určené kvôli tomu, že v každom kráľovstve bolo všetko vytvorené z jedného typu tvarov. V obdĺžnikovom bolo všetko z obdĺžnikov, v trojuholníkovom z trojuholníkov, v štvorcovom zo štvorcov a v kruhovom z kruhov. Král z každého kráľovstva bol hrdý na svojho šaša, až na jedného. Bol to kráľ Trojuholníkovec z kráľovstva trojuholníkov, ktorý bol veľmi smutný, pretože jeho šašo nevedel ani skákať, ani zabávať. Bol to smutný šašo. Pýtate sa ako môže byť šašo smutný? Pretože nevedel geometrické útvary a pretože ich nevedel, ostatní šašovia v špeciálnej škole šašov sa mu smiali. Bol z toho tak smutný a sklamaný, že sa prestal smiať a rozhodol sa že už ďalej nebude šťastným a smejúcim sa šašom.
Jedného dňa sa kráľ rozhodol že smutné šaša pošle na cestu okolo sveta, aby si oddýchol a načerpal inšpiráciu, ktorá mu možno dovolí znovu sa usmievať. Šašo sa pobalil a vyrazil na cestu. Ako putoval z kráľovstva do kráľovstva, v každom spoznával nových ľudí, videl nové zvieratá, ale stále nevedel, prečo sa tie kráľovstvá tak odlišujú. Až jedného večera, keď putoval po lese, začalo strašne pršať a šašo nemal inú možnosť, iba prečkať noc v osamelej chalúpke na kraji lesa. Chcel vojsť, ale bolo zamknuté a preto zaklopal. Našťastie v chalúpke býval pán, ktorý sa nepodobal na žiadneho iného človeka. Nebol tvorený z jedného typu útvaru, ale z mnohých, ktoré by nevedeli pomenovať ani tí najväčší mágovia a vzdelanci. Po tom ako šašovi ponúkol teplý čaj a pohostenie, sa ho opýtal prečo nie je šťastný a veselý. Nato mu šašo porozprával príhody zo školy a dôvod, prečo sa mu v škole smejú. Starý pán sa zamyslel a rozhodol sa že šaša naučí všetky útvary, ktoré nevie a sľúbil mu že už nikdy nebude smutný. A tak sa aj stalo po prebdetej noci, šašo vedel pomenovať všetky útvary, na ktoré si spomenul a ktoré videl.
Bol z toho taký šťastný, že svoju cestu okolo sveta prerušil a vrátil sa naspäť do kráľovstva, z ktorého prišiel. Kráľ neveril vlastným očiam, keď sa šašo vrátil vysmiaty a preto sa ho opýtal čo sa vlastne stalo. Šašo mu vyrozprával celý príbeh, rozprával ho hodiny a opisoval pritom ostatné kráľovstvá. Kráľ bol očarený a zároveň šťastný z toho ako sa šašo zmenil. Šašo mu poďakoval za to, že mohol precestovať viac ako polku sveta a sľúbil kráľovi, že sa už nikdy neprestane usmievať. A tak sa aj stalo. V škole sa šašovi prestali smiať a on vedel že ten starý pán, ktorý ho to všetko naučil a ktorý mu poskytol prístrešok pred dažďom bol z iného sveta. Zo sveta kde neexistuje smútok a kde sú všetci ľudia milí, spokojní a stále šťastní.

 Blog
Komentuj
Napíš svoj komentár