(Alternatívny úvod I.) Tento blog som sa rozhodol napísať z celkom prozaických dôvodov a síce ako istý manifest vyzývajúci na pomyselné očistenie sakrálneho symbolu pošľapaného našim obmedzeným vnímaním reality hnané akousi chorou módou označovať ho za extrémistický. Ako ste si v titulku mohli prečítať, tým symbolom je svastika 卐 卍, hákový kríž-hakenkrajc (pozor, toto označenie |z nemeckého Hakenkreuz| si Nemci vymysleli sami!), fylfot=štvornoh (označenie hákového kríža na Britských ostrovoch, len pokiaľ by ste nevedeli) alebo celkom iné pomenovanie.(tu sa mi žiada napísať to známe Shakespearovské a medzi nami už aj trochu otrepané:,, veď nezáleží na mene ” z Rómea a Júlie) . Priamym podnetom je nesúhlas s hádzaním špiny na symbol, ktorého význam je celkom iný, než význam v akom ho chápe spoločnosť v podstatnej miere dnes. Toľko k podnetom...

(Alternatívny úvod II.) Myslím si, že najskôr by bolo vhodné pristaviť sa pri tom, čo vôbec tá svastika vlastne je. Termín svastika (v anglickom i nemeckom jazyku rovnako swatika- žiadny azet štýl písania!) pochádza zo sanskritu. Presnejšie z termínu svastikah (स्वस्तिक), ktorého význam vo voľnom preklade je byť šťastný, mať šťastie, šťastie ako aké, či byť obdarovaný. V iných orientálnych kultúrach sa tento termín vnímal aj vo významovej rovine niečoho čo je čo je spojené so spokojnosťou alebo dobrými vecami, dokonca nekonečného bytia, či života (v prenesenom význame)! V dnešnej dobe je symbol svastiky však vnímaný ako symbol zla, nenávisti, nacistického režimu, ako súčasť štandardov, či iných predmetov týkajúci sa NSDAP (založená 24. februára 1920).(Poznámka symbol svastiky bol neoficiálne vybraný ako symbol už za Deutsche Arbeitspartei, predchodkyňa NSDAP). Predošlý letopočet neuvádzam bezdôvodne. Ide mi o poukázanie paradoxu, aký krátky čas stačil spoločnosti sprofanovať niečo skutočne staré a nevinné.
Prípadného čitateľa/-ku nechcem unavovať siahodlhým vypisovaním o dejinách tohto symbolu, avšak letmý prehľad je nevyhnutný pre pochopenie vyššie zmieneného paradoxu. Prvý symbol je starý cca 10 000 rokov (zachovaný v jaskyni)! Ako dekoratívny prvok sa svastika objavuje v neolite (mladšia doba kamenná) . V súvislosti s pôvodom svastiky je pravdepodobné, že vyvinula z tzv. slnečného kríža v kruhu (poznámka: niekedy označovaný celkovo slnečný kruh práve kvôli lemu!). Do úvahy však pripadá i skutočnosť, že používanie tohto symbolu na viacerých miestach vo svete je nezávislé vďaka tomu, že sa po grafickej stránke jedná o jednoduchý symbol. Slnečný kríž alebo keď chcete kruh je považovaný za jeden z najstarších mýtických symbolov vôbec.
Ďalšie nálezy sú keramické črepiny z dnešného Balkánu a Iránu, oba datované na 5000 rokov pred n.l. Nálezy s vyobrazením svastiky sú takisto známe z mladšej doby bronzovej, konkrétne v Rusku (lokalita Sintašta-južný Ural, západný Sibír). Symbol svastiky bol takisto známy Chetitom (vytvorili vyspelú civilizáciu na ploche SZ Turecka),v antickom Grécku (označovaný ako tetra-gammadion ===> gamma), u semitských kmeňov a bola známa aj v Indogangskej oblasti (konkrétne v Harappskej kultúre). Celkovo je používanie svastiky rozšírené vo viacerých lokalitách na svete a síce: hlavne v Ázií a Európe, Severnej Amerike ako náboženský symbol!
Zatiaľ som svoju pozornosť v tomto blogu venoval pôvodu, významu a skutočne strohej histórii svastiky. Fatálnou chybou by však bolo nevenovať aspoň malý priestor jej náboženskú významu. Je nespochybniteľným faktom, že vystupuje ako nesmierne dôležitý symbol vo všetkých nábožesnko-filozofických učeniach pochádzajúcich z Indie (hinduizmu, budhizmu, džinizmu, zakaždým chápaná ako symbol šťastia).V budhizme je vyjadrení dharmy (zjednodušene vysvetlené v metafyzickom význame: spôsob bytia), znak harmónie a rovnováhy protikladov. Takisto sa považuje za symbol Siddhártu Gautamu aka Budha (počas života nikto nezhotovil podobizeň Budhu, preto nikto nevie ako vyzeral. Dobové príbehy však svorne tvrdia, že mal najmenej 32 charakteristických znakov: dlhé ušné lalôčiky, kučeravé vlasy, keďže bol pôvodne hinduista i znak uprostred čela na jeho sochách sa však nachádzajú i svastiky). Pristavil by som sa pri jej chápaní hinduizmom, pretože práve tu možno hľadať korene jej zneužitia.V hinduizme je vnímaná za vysoko posvätný symbol pozitívnej energie. Pokiaľ by sa niekom z Vás podarilo urobiť si výlet po Indií, celkom iste by ste sa s ňou stretli na najrozmanitejších chrámoch, sochách, oltároch, šperkoch, oblečení a kde Vás len napadne. Dokonca je súčasťou mena, v hojnej miere rozšíreného v dnešnom Bengálsku- to meno je Sbastik (স্বস্তিকচিহ্ন ). Je však nutne spomenúť aj jej dve formy: ľavotočivá 卍) a pravotočivá 卐(mimochodom jednotlivé formy boha Brahma). ľavotočivá- proces tvorby, vzniku, vyvíjanie vesmíre (symbol akéhosi osvietenstva, nie toho európskeho). Kým naopak pravotočivá- zánik vesmíru (čierna farba). Nechcem rýpať ani hádzať špinu na vlastný kopček, ale je tu istá symbolika so základmi okultizmu a síce: ľavá strana reprezentujúca ženský element (žena ako nositeľka života a teda vzniku) a pravá strana predstavujúca element mužský (apropo nie nadarmo sa Hitlerovci zdravili vztýenou pravicou, v skutočnosti šlo o vyzdvihnutie sily a mužského princípu). Čo to zrejeme znamená si už domyslite sami... A aby toho nebolo málo v hinduizme je svastika aj jedným zo 108 označení božstva Višnu a takisto symbol stability/ slnečného boha Súrja.
Svoju úlohu takisto zohráva v dualistickej náboženskej sústave Zoroastrizmu. Tu symbolizovala oheň alebo obiehajúce slnko či Mithrovo koleso. Ako som sa vyššie zmienil, je výskyt je takmer celosvetový. Svoj rituálny význam a použitie má aj u viacerých severoamerických kmeňov z ktorých je nutné spomenú predovšetkým Navahov a Hopiov (využívali ju ako posvätný symbol pri niektorých rituáloch). Bola známa takisto Aztékom.
Osobitnú pozornosť by som chcel venovať jej používaniu v Európe (predovšetkým v predkresťanskej ére!). Používanie svastiky je doložené u Slovanov (vyskytuje sa aj vo forme kolovrat- symbol Svaroga, čiže bola slnka, ale o to v inom budúcom blogu).Jej použitie je doložené nálezmi keramiky s týmto symbolom na Kyjevskej Rusi i na Veľkej Morave. V poľskej časti Tatier sa požívala ako ozdobný prvok až do 20. Storočia na fasádach domov ale často i v interiéry. Vyskytuje sa taktiež u Vikingov ,Germánov, baltských národov a Anglosasov!
Istý prielom nastáva v období rozšírenia kresťanstva. V kresťanstve sa využívala len v minulosti a aj to vo veľmi obmedzenej miere (v obdobi šírenia kresťanstva v Rímskej ríši sa niekedy používala ako akási náhrada typického ranokresťanského symbolu ryby- grécky Ichtys-I-Iésús-Ježiš, Ch-Christós-Kristus, T-Theú-syn, Y-z Υἱός-huiós-syn, S-sóter-spasiteľ). Avšak aj to je nutné spomenúť! Vnímala sa v rovine víťazstva Ježiša nad silami smrti. A bola i architektonickým ornamentom-používaná v románskych a gotických kostoloch. Ako dekoratívny prvok sa svastika objavuje a to Vás určite posadí na riť aj v starovekých a stredovekých synagógach!!!
V ére novoveku si tento symbol získal opäť veľkú popularitu. Akýmsi spúšťačom bola teória Dr. Heinricha Schliemanna (áno,áno objaviteľa Tróje a Mykén a zďaleka nielen toho) o všeobecnom indoeurópskom pôvode svastiky. (V dejinách to tak býva,že to čo bolo na výslní je po istom čase zas zatracované: viď prístupy v literatúre, trendy v móde a iné). Jej popularita bola dokonca taká obrovská, že vnímajúc ju ako označenie šťastia bola požívaná v logách/symboloch/emblémoch civilných organizácií a dokonca aj vojenských jednotiek. Tak ako dnes mnohí prahnú po IPhonoch,IPadoch,Macbookoch a neviem čo všetkom. Tak bolo v tom období mať šťastie vo svojom symbole a síce svastiku. Pobláznenie týmto symbolom bolo dokonca tak, intenzívne, že v Rusku roku 1917 vytlačili bankovky práve so svastikou. Treba však dodať, že do obehu sa nikdy nedostali!!!

Vzhľadom na skutočnosť, aká je téma tohto blogu mi povinnosť káže (v rámci dodržania komplexného pohľadu na zvolenú problematiku o ktorú sa , ak ste si nevšimli snažím) musím sa venovať aj obdobiu , ktoré zmenilo nazeranie na tento symbol. Sie haben Recht! Obdobiu nacistickej éry. Rakúšan s knírom, čoby maliar a dvakrát ohrdnutý potencionálny študent Viedenskej umeleckej akadémie má zásadný podiel na zmene vnímania symbolu svastiky. Ak Vám pamäť slúži vyššie v texte ste čítali o jej dvoch formách v hinduizme. Ak Vám pamäť neslúži vráťte sa k tomu bodu. Obrátená svastika predstavujúca zánik sa stala akousi symbolickou predzvesťou toho , čo Európu i svet čakalo. Nacisti využívali svastiku (pravotočivú) v červenom poli (mimochodom farba vlajky odpozeraná od komančov!) umiestenú v bielom kruhu (ó, zase aká nordická symbolika!) vykreslenú v mriežke 5 krát 5 štvorcov. Jej použitie bolo však trochu pozmenené a síce bola pootočená o 45 °. Podobne pootočenú, avšak postavenú nakoso používali aj Hitlerova mládež, čiže Hitlerjugend. Zneužitý a ukradnutý symbol si dokonca neváhali vycapiť aj na lietadlá Luftwaffe. Ale tento blog nie je o II. svetovej vojne, je o svastike takže dosť už o nej.
No áno, ešte toto: Kardinálna otázka je- Prečo práve svastika? Použitie vyplývalo z teórie, že sa jedná o prastarý árijský symbol.(árijci- indoeurópsky kmeň, živiaci sa chovom dobytka, pochádzajúci z juhoruských stepí s bielou pokožkou,kvalitný bojovníci, ktorí privandrovali a dobyli v 2. tisícročí pred naším letopočtom Indiu)
Môj blog je v závere so silným dojmom, že som povedal všetko, čo som povedať chcel. Inými slovami, nepovažujte svastiku za symbol nenávisti, a zla! Eto vsjo.

Do Vašej ctenej pozornosti, by som rád dal ešte pár odkazov zaoberajúcich sa touto tématikou.

Take Back The Swastika

Swastika: Symbol of Peace

 Blog
Komentuj
 fotka
paracelsus  23. 3. 2012 19:56


Americká herečka Clara Bow v tzv. Swastika fashionPohľadnica z USA z roku 1915

 fotka
mielikki  23. 3. 2012 23:32
poznámka: žiadna Deutsche Arbeit Party, nemci pracovné večierky neorganizovali, ale Arbeitspartei.a inak, odmysliac si pár štylistických a podobných doladiteľných chybičiek, nechcel by si písať do časopisov články o histórií? (lebo sa mi páči tá kombinácia písania "použijem hovorivejšie výrazy, aby som oslovil čitateľa" s odbornejšími výrazmi a faktami
 fotka
paracelsus  23. 3. 2012 23:49
@mielikki Ďakujem za faktickú pripomienku. Opravené.

V podstate aj chcel, ale takéto časopisy sú takpovediac zatvoreným kruhom. Takže to nevidím veľmi reálne.
 fotka
mielikki  23. 3. 2012 23:58
nie je za čo, len ako nemčinárke mi to riadne udrelo do očítak neprestávaj aspoň s blogmi o histórií, možno si ťa dakto všimne
 fotka
paracelsus  24. 3. 2012 00:37
@mielikkiUž dlhší čas mám v hlave pár blogov, ale akosi sa k nim neviem dokopať. Ale to ani k seminárkam. Možno sa niekto nájde.
 fotka
hunter2  24. 3. 2012 14:01
konečne niekto, kto to chápe snáď nás časom bude viac
 fotka
cjubou  29. 3. 2012 18:05
veľmi dobrý bloglen toto by si mohol opraviťPravotočivá- proces tvorby, vzniku, vyvíjanie vesmíre (symbol akéhosi osvietenstva, nie toho európskeho). Kým naopak pravotočivá-
 fotka
paracelsus  31. 3. 2012 21:16
@cjubou Ďakujem za komentár a v neposlednom rade opravenie. Moja chyba.
 fotka
walterdonath  22. 4. 2012 18:50
Ak udajne tak velmi zalezi na tom, ci je svastika lavo- alebo pravotociva, preco sa pravotociva svastika vyskytuje aj mimo symboliky NSDAP (napr. vyssie uvedene obrazky)?

Tiez pochybujem, ze by si Hitler umyselne vybral pravotocivu svastiku ako symbol nicenia - aj v Mein Kampfe oznacil za stelesnenie nicenia prave bolsevizmus (a Zidov, ale vseobecne zname veci netreba pisat). Okrem toho sa v niektorych pripadoch aj v symbolike NSDAP vyskytuje lavotociva svastika. Myslim, ze prvoradym ucelom toho znaku bolo, ze koncentrovane vystihuje podstatu a historiu arijskych narodov (podobne ako Davidova hviezda zase Zidov), kedze ich sidelne uzemia vykazovali asi najvacsi vyskyt archeologickych nalezov s tymto symbolom.

Podobne sa mi zda zvlastne, ak niekto spaja cervenu farbu vo vseobecnosti iba s komunizmom (teda aj NSDAP to musela mat od nich). Komunisticka cervena je tmavsia, blizsia k bordovej (Cesi maju vystizne slovo "ruda", Madari zase "vörös"). Narodno-socialisticka cervena je naopak skor jasna, ako cerstva krv alebo plamen ohna.

Hitler sice priznal, ze cervena symbolizuje socialny prvok ich hnutia, ale zaroven je zname, ze cervena, cierna a biela (a najlepsie ich kombinacia) najviac posobia na myslenie a emocie ludi, niekedy az agresivne. Su akoby farebnym stelesneni tuzby napredovat, ist vpred s vlasmi vejucimi vo vetre (jeden z oblubenych nametov propagandy), ktore vystihovali germansku povahu - a nakoniec, cierno-bielo-cervenu vlajku malo uz Nemecke cisarstvo.
10 
 fotka
trash  8. 8. 2013 13:59
» vedy.sk/sk/slovanska_sy... ak by si náhodou mal záujem a nejaký zdroj tak tú sú niektoré svastické symboly a uvedenie významu každého z nich hlavne u slovanov...
Napíš svoj komentár