Moje blogy

  • Rozum vs Cit
    Dôvera zničila lásku,vzdialenosť rozhodla nechať ju ísť.Zaslepeným citom rozum odlepil z očí pásku, aby zistili, že musia zo svojej cesty zísť.Nie, túto báseň nikdy neuvidíš,len vo mne zostane, to si píš.Trápiť ťa už nebudem,rozumom srdce si prebijem.I...