Moje blogy

 • Pane, Pane....
  Milovaný..:) tam na nebesiach odpusť nám naše previnenia...sme ľudia a ľudia sa spájajú s hriechom...Pane nauč nás kráčať po ceste do večnosti a bez hriechu.. Ale Pane ja viem, že hriech, ktorý nás ťaží nás k Tebe priblíži cez modlitby..:) Pane všetko ...
 • Pane, pretvor nás tak, aby na zemi nastala Božia zóna
  Pane, koľko je neveriacich, alebo tradične veriacich??? Pane daj nech ich srdce zmäkne nie skrze mna ,(ja nie som hodná,aby si vošiel pod moju strechu...) ale skrze Teba..:) Lebo Tebe nič nie je nemožné..:) Tak veľmi si Pane trpel pre naše hriechy zmys...
 • Sedembolestná Panna Mária patrónka Slovenska
  Matička naša drahá, tvoja duša bola sedemkrát prebodnúta mečom bolesti. Oroduj za nás všetkých u TVojho milovaného Syna a nášho Pána Ježiša, aby nám odpustil naše hriechy a previnenia. Kto chce nech sa pomodlí sedembolestný ruženec k Panne Márii..:) Pa...
 • "Kto ma chce nasledovať, nech zaprie sám seba a vezme svoj kríž"
  Pane aké je ľahké milovať Ťa, keď sa nám dobre darí. Ale pravá láska býva skúšaná práve počas nosenia svojho krížu, až tu sa ukáže o akú lásku ide. Pane daj nám silu kráčať a verne niesť svoj kríž, aby sme sa preukázali i v časoch zlých. Bože nauč nás ...
 • Zošli nám svojho Ducha, Pane.:)
  Pane pretvor tento svet a týchto ľudí, aby s dôverou prichádzali k Tebe a za Tebou..:) Pane zošli dážď už dosť bolo sucha..-:!) zošli dážď Svätého Ducha..:) Pane utvor v nás srdcia čisté a skrúšené..:) Urob nás pokornými, ako sú malé deti, veď im si z...
 • Ježišu dôverujem *Ti.:)
  Pane nauč ma byť pokornou a trpezlivou, lebo tebe nič nieje nemožné..:) Pane nauč ma chápať veci vyššie a Božie..:) Pane ukáž mi cestu do večnosti,aby som sa mohla s Tebou radovať:) Pane pretvor naše srdcia, aby sme viacej konali to,čo Ty žiadaš a nie ...
 • Ježišu, dôverujem Ti
  Akú veľkú radosť pociťujem, že Pán Ježiš ma povolal do našej kongregácie, ktorá je úzko spätá s dielom a poslaním, aké mal Ježiš-zachraňovať duše. (Faustínka Kowalska)