BIRDZ Magazín

Vyhrajte 3 dni v Bruseli v súťaži Moja Európa

Denník Pravda a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku vyhlasujú súťaž pre stredoškolákov a vysokoškolákov o najlepší text. Zúčastnite sa súťaže a vyhrajte 3 dni v Bruseli s letenkou, ubytovaním aj stravou.

Zapojte sa do súťaže Moja Európa a hrajte s Pravdou a Zastúpením Európskej komisie o 10 zaujímavých ci­en.

Čo treba urobiť?

Treba napísať text (úvaha, esej, komentár…) na tému:

Čo pre mňa znamená Európska únia. Čo dáva mne, mojej rodine, môjmu regiónu a krajine.

Text musí vyjadrovať vlastné názory, skúsenosti a mať najmenej 1800 až 5400 znakov.

Formálne znaky textu: Titul (názov), úvod, jadro, záver, medzitituly, meno, priezvisko a podpis autora, bydlisko, škola, trieda, dátum dokončenia textu.

Do kedy môžete súťažiť a kam treba poslať texty?

Texty posielajte do 6. júna 2016 mailom alebo poštou do vydavateľstva denníka Pravda.

Súťažné práce môžete poslať na:

e-mail: europa@pravda.sk,

adresu: Denník Pravda, Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava

Do predmetu v e-maile alebo na poštovú obálku napíšte: SÚŤAŽ – Moja Európa!

Mená výhercov a znenie ich prác zverejníme na konci júna na www.pravda.sk a v sekcii Európa.Pravda.sk. Mená výhercov zverejníme aj v denníku Pravda. O výhercoch rozhodne porota zložená z členov redakcie denníka Pravda a zástupcov Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Aké sú podmienky zaradenia textu do súťaže?

1. Dodržanie rozsahu, témy a termínu na odovzdanie práce;

2. Uvedenie údajov: meno, priezvisko a podpis autora, bydlisko, škola, trieda, dátum dokončenia textu;

3. Uvedenie kontaktu (mobil, e-mail; účastníci mladší ako 18 rokov musia uviesť aj kontakt na rodiča – tieto údaje nebudú zverejnené, slúžia len pre potreby kontaktovania sa s výhercami.)

Dôležité termíny, ktoré si treba zapamätať:

9. máj 2016, Deň Európy – vyhlásenie súťaže

6. jún 2016 do 14.00 – posledný termín na odovzdanie prác

Aké ceny môžete vyhrať?

1. – 3. miesto: Poznávacia cesta do Belgicka od Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Súčasťou trojdňového pobytu bude návšteva sídla Európskej komisie i Európskeho parlamentu. Výhercovia budú mať zabezpečenú leteckú dopravu, hotelové ubytovanie a stravu.

4. – 10. miesto: Darčekový balíček od Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

V zmysle § 9 ods. 2, písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov prijaté ceny alebo výhry, ktoré svojou hodnotou prevyšujú 350 € za cenu alebo výhru, sú predmetom dane. Výhry, ktoré dostanú výhercovia, predstavujú výhry pred zdanením. V súlade so štatútom hry výhru zdaňuje jej príjemca.

Účastník hry berie na vedomie a udeľuje organizátorovi hry spoločnosti

P E R E X, a. s., so sídlom Trnavská cesta 39/A, Bratislava,

IČO: 00685313 v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „zákon“) súhlas so spracúvaním

(§ 4 zákona) organizátorovi poskytnutých osobných údajov účastníka hry na uvedené účely, a to na dobu až do odvolania tohto súhlasu. Súhlas možno odvolať bez uvedenia dôvodu.

V prípade sporu rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou organizátor. Na výhry nevzniká právny nárok. Výherca nemôže výhru postúpiť na inú osobu. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom hry alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, resp. nevyužitím výhry. Výhry v súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou ani žiadnou inou právnou cestou. V prípade, že nastanú pochybnosti o splnení týchto podmienok a pravidiel, rozhodne o ich plnení, resp. nesplnení organizátor.autor: Tomas, 2. jún 2016 14:33
Zdieľaj článok na facebooku
715 odoberateľov
Tomas

nový profil :)

Komenty k článku

 1. 1
  Marcello111

  22 ročný chalan

  ako vidím, každý na to serie z vysoka :smile:
 2. 2
  Xxar3s

  37 ročný ujo
  Bratislava

  @marcello111 ale peniaze na eu brainwash dostali - aspon ich birdz zuzitkuje na nieco lepsie
 3. 3
  Nev70

  14 ročné dievča
  pieštany

  marceličko maz totalnu pravdu