BIRDZ Magazín

Pripravme sa na robotov!

Občianske združenie HARPÚNA, na čele so svojim predsedom Ing. Michalom Hybským, dňa 23.03.2017 na Mestskom úrade v Žiline zahájilo prezentáciou projekt s názvom “Žilinská malá školská reforma”.

Projekt dostal názov podľa mesta, kde sa táto reforma zrodila a začala. Na jej pokračovanie sa však môžu tešiť žiaci aj z iných miest Slovenska.

Cieľom projektu nie je robiť radikálne zmeny, ale práve využiť možný potenciál terajšieho systému financovania škôl.

Združenie, ktoré už viac rokov overuje výučbu inovatívnych predmetov a má skúsenosti napríklad s výučbou klasifikovaného predmetu “PROGRAMOVANIE PRE ANDROID” zabezpečené odborníkom z praxe, od školského roku 2017/2018 rozširuje výučbu o predmety PROGRAMOVANIE, GENETIKA, NANOTECHNOLÓGIE a ROBOTIKA na ďalších desiatkach základných a stredných škôl.

V rámci projektu sa nielen rozšíria vedomosti žiakov o kľúčové znalosti v rámci týchto pre 21.storočie potrebných a trendových predmetov, ale aj ich výučba bude realizovaná novou metódou eduScrum a odborníkmi z praxe.

Na prezentácií tohto projektu, sa okrem partnerov združenia Mesta Žilina, klastra Z@ICT, BioMed Martin a Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity zúčastnil aj slovenský priekopník metódy eduScrum, Dipl.Ing. Janko Majoroš so svojim týmom a prezentovaný projekt podporili a aktívne sa zapoja do jeho riešenia.

V dobe, keď už nie je tajomstvom, že roboti, či umelá inteligencia môžu alternatívne nahradiť mnoho bežných pracovných miest je dôležité, aby dnešná mladá generácia bola pripravená pre potreby trhu práce v blízkej budúcnosti. Budúcnosť sa týka nás všetkých, lebo v nej rovnako ako súčasná mládež strávime zvyšné roky svojho života.

nájdete na: www.skolskareforma.sk a www.facebook.com/ozharpuna.sk.



autor: Tomas, 6. apríl 2017 13:39
Zdieľaj článok na facebooku
715 odoberateľov
Tomas

nový profil :)