Najnovšie - 20. apríl 2020

  • Nepremárnime čas na zamyslenie, darovaný koronavírusom!
    Nikto nemôže prehliadať, že to prvé a zásadné, čo spôsobila súčasná koronavírusová kríza, je zastavenie aktívneho života. Takmer všetko, až na to najnutnejšie, sa v spoločnosti náhle zastavilo, a tisícom ľudí bol darovaný čas. Zrazu majú toľko času, ak...