Najnovšie - 7. marec 2020

 • Má zmysel zaoberať sa niečím čo mi nepomôže? VIII
  Začiatkom by som chcel naznačiť asi toľko, že napriek tomu, že tejto problematike sa venujem v dnešný deň už v poradí ôsmym článkom, nie som si istý, či som už našiel odpoveď na túto otázku.Dobre vieme, že máme robiť predsa len to, čo napĺňa náš život,...
 • Je možná kritika bez poznania XII?
  Úvodom roka som si kládol znova otázku, a dnes sa po dvanásty krát k nej vraciam, či je teda možná kritika bez poznania. Možno je to pre niekoho nezaujímavé, ale poviem hneď úvodom, že mnohí sa radi vyžívajú v tom, kedy je niečo nepriaznivé, kedy môže ...
 • Je neúspech motivácia k dosiahnutiu osobných cieľov? VI
  Kedysi som pridal články s nadpisom, frustrácia z nenaplnených túžob, a v tomto šiestom článku to chcem akosi ideovo prepojiť, a zamyslieť sa, či s tieto dve témy nejako korešpondujú spolu, čo treba robiť v prípade neúspechu, a keď sa ten neúspech akos...
 • Je potrebné prekonávať hranice svojich možností ? VI
  Každý človek chtiac nechtiac raz za čas pocíti potrebu sa pred niekým ukázať takpovediac v odlišnom svetle, než na aký je do onoho času zvyknutý, že proste usúdi, že chce vyjsť zo svojho tieňa, chce teda dosiahnuť omnoho viac, než je okolie na neho zvy...
 • Je ťažké znášať prehru? IX
  V mojom v poradí deviatom článku na túto tematiku by som si zodpovedal dá sa povedať hneď v prvom odstavci v prvej vete tohoto článku. Áno je. Je veľmi ťažké znášať prehru, je veľmi ťažké priznať si prehru, možno aj v prípade, kedy za to napríklad nemô...
 • Je neúspech motivácia k dosiahnutiu osobných cieľov? V
  V piatom článku na túto tematiku sa opätovne chcem pozrieť na akýsi zmysel neúspechu, ktorý chtiac nechtiac zaznamená každý z nás. nie všetko sa musí vydariť na prvý raz, a pritom človek často môže byť zmätený, môže mať značne znížené sebavedomie, môže...
 • Má význam priať si niečo ťažko uskutočniteľné? VII
  Dobre vieme, že tie najlepšie priania majú daň v podobe veľmi ťažko uskutočniteľného sna. To znamená, že na to, aby sme niečo vlastnili, to, čo sme si pred časom predsavzali ako métu, že teda niečo chcem dosiahnuť, napríklad z kariérneho rastu, z osobn...