Najnovšie - 24. september 2019

  • Karolínka
    Kráčal poobedným chodníkom asfaltových dier, z ktorých sa týčili steblá trávy. Ohromilo ho to. Niečo tak pevné, schopné úderov tisíciek - miliónov krokov, no napriek tomu po tom ostanú len steblá trávy, náchylné na jediné zakopnutie topánky. Čas víťazí...
  • Evolúcia Bola
    Evolúcia bola Karibik vykúpaný v krvi.Bola zem odetá v papradí.Kraj spálený na popol, kraj zrovnaný pod paľbou.Ten malý bod v nekonečne.To zabudnutie bezúspešné.Ahoj a boj. A pokusy a plány Záväzky zmarené ešte...