Najnovšie - 14. august 2019

  • Dobrý deň :)
    Nech máš dnes krajší deňa dobrú náladu,kvetov ti poslať chcemhneď celú záhradu.Nech máš dnes radosťa chuť na žarty,nech každá starosťťa obchádza z diaľky.Nech máš dnes pocit, že ti nič nechýba.Nech smútok nocív tebe neprebýva.Nech máš dnes v srdci smie...
  • Diskotéka
    nastal náhly zlomkeď sa dobro poučiloodpovede našlo v ňomkoliesko sa oto...oto...rieky sa potočilimoria zjazernateliryby sa ochočilia všetko bolo prostéheuréka neutekáneonemie diskotékaktorá bola zástancommôjho tanca odstavcom toho šťastianohy mi vášni...