Najnovšie - 30. október 2019

  • Grimsleymu
    Grimsliačik, Grimsítko. Možno o tom nevieš, ale bol si láska na prvý pohľad. Utešené, ustráchané potkaniatko, ktoré vyrástlo na najväčšieho potkana, akého kto na okolí videl.Hoci si bol prvý, ktorý prišiel na to, ako utiecť z klietky, za svojho života ...
  • „Nové nebo a nová zem“
       Milosť vám a pokoj od Toho, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde! Amen. Zj 21, 1 – 5           "Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvotné nebo a prvotná zem sa pominuli a mora už niet.   2  A videl som sväté mesto, nový Jeruzalem, zostupovať z neba ...